HOUBY - Gymnázium Broumov

Report
Gymnázium, Broumov, Hradební 218
Tematická oblast:
Číslo materiálu:
Název:
Autor:
Ročník:
Doporučený čas:
Člověk a příroda
EU050113
Houby
Mgr. Lenka Radochová
první osmiletého gymnázia
25 – 30 minut
Stručná anotace
Materiál formou doplňování textu, vybírání a přiřazování pojmů vede ke shrnutí učiva o houbách, jejich stavbě, po
vyluštění křížovky k vysvětlení pojmu mykorhiza a k poznávání nejdůležitějších zástupců hub.
Materiál byl vytvořen v rámci projektu „Gymnázium Broumov“ v OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0219.
HOUBY
houby
• dnes je známo kolem 1 500 000 druhů hub,
v České republice asi 10 000 druhů
Věda o houbách se nazývá
O
L
K
MYKOLOGIE
Y
Vyluštěte z obrázku
O
M
G
E
I
houby
• mnohobuněčné i jednobuněčné organizmy
(např. kvasinky)
• tělo houby - z propletených houbových vláken (hyfy)
• hyfy vytvářejí podhoubí (např. pod zemí)
• z podhoubí může za vhodných podmínek vyrůst
plodnice – slouží k rozmnožování
Popište plodnici houby – přiřaďte pojmy k obrázku
třeň
prsten
klobouk
pochva
• na spodní straně plodnice je
výtrusorodé rouško s výtrusy
tvoří
rourky
houby rourkaté
lupeny
houby lupenaté
Zakroužkujte modře houby rourkaté
a červeně houby lupenaté
HŘIB SMRKOVÝ
BEDLA VYSOKÁ
RYZEC KRAVSKÝ
KOZÁK BŘEZOVÝ
ŽAMPION OVČÍ
LIŠKA OBECNÁ
HOLUBINKA RÉVOVÁ
KŘEMENÁČ BŘEZOVÝ
KLOUZEK SLIČNÝ
MUCHOMŮRKA ČERVENÁ
Symbióza (soužití) hub
• houby často žijí v symbióze (soužití) s kořeny
některých rostlin (př. stromů) – vzájemně si prospívají
Doplňte
houby pomáhají rostlině přijímat
vodu a minerální látky
rostlina houbě poskytuje látky
ústrojné (organické)
• tomuto soužití hub s kořeny rostlin říkáme …
Vyluštěte křížovku
1.
náš opadavý jehličnan
2.
- - - ostrovid
3.
obrázek 1.
4.
hornina tvořící skály Broumovských stěn
5.
škůdce pod kůrou stromů
odumřelé zbytky organizmů
(tvořící nejúrodnější část půdy)
6.
7.
červené plody podobné borůvkám
8.
9.
věda zabývající se
živočichy
obrázek 2.
2.
1.
1.
M O D Ř
2.
R
3.
P
Í
5. L
Ý
K O Ž
S
S
K O V
6.
E
C
R O U
T
H U M U
B
8.
9. S
N
K U N A
4.
7.
Y
Í
Ý
R U
S
I
N K
Y
Z O O
L
S
O G
I
E
K O R A
Soužití (symbióza) hub a kořenů rostlin se nazývá
MYKORHIZA
Podle toho, s kterým stromem žije houba v mykorhize
má často druhové jméno
Pokuste se doplnit druhová jména k těmto houbám
HŘIB
KOZÁK
KŘEMENÁČ
SMRKOVÝ, BOROVÝ, DUBOVÝ
BŘEZOVÝ
OSIKOVÝ, BŘEZOVÝ
Poznáte naše houby?
A víte, které z nich jsou jedlé, nejedlé a jedovaté?
hřib smrkový
hřib satan
hřib žlučník
(hořčák, žlučák, štípák)
hřib kovář
kozák březový
hřib žlutomasý (babka)
křemenáč březový
klouzek sličný
muchomůrka zelená
muchomůrka růžovka (masák)
žampion (pečárka) ovčí
muchomůrka tygrovaná
muchomůrka červená
bedla vysoká
liška obecná
ryzec smrkový
pýchavka obecná
pestřec obecný
troudnatec kopytovitý
netradiční houby
květnatec Archerův
ucho Jidášovo
hadovka smrdutá
lanýž
mísenka oranžová
zdroje
•
http://cs.wikipedia.org/wiki/Houby, 7. 2. 2013
obrázky
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/cb/Amanita-muscaria-fliegenpilz-b.jpg, 7. 2. 2013
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/75/Boletus_edulis_1.jpg , 7. 2. 2013
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/47/Flaschenst%C3%A4ubling.jpg , 7. 2. 2013
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/61/Steinpilz-1.jpg, 11. 6. 2013
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f1/Hyphae.JPG, 7. 2. 2013
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d1/Fliegenpilz-1.jpg , 7. 2. 2013
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/81/Xerocomus_chrysenteron_7845.jpg, 2. 4. 2013
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e9/Lamellen.jpg , 7. 2. 2013
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/91/Martes_martes_in_Sweden.jpg?uselang=cs, 2. 4. 2013
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d2/Parus_major_Luc_Viatour.jpg?uselang=cs, 2. 4. 2013
http://office.microsoft.com/cs-cz/images/results.aspx?qu=emotikony&ex=2#ai:MC900428087|, 7. 2. 2013
http://office.microsoft.com/cs-cz/images/results.aspx?qu=emotikony&ex=2#ai:MC900424454|, 7. 2. 2013
http://office.microsoft.com/cs-cz/images/results.aspx?qu=lebka&ex=2#ai:MC900347945|mt:1|, 11. 6. 2013
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e9/Tylopilus.felleus2.-.lindsey.jpg , 7. 2. 2013
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b8/Boletus-satanas-3_crop.jpg , 7. 2. 2013
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f3/Flockenstieliger_Hexenr%C3%B6hrling.jpg, 2. 4. 2013
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/da/Boletus_erythropus_2010_G1.jpg, 2. 4. 2013
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/94/Leccinum_scabrum_LC0108.jpg , 7. 2. 2013
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d8/Leccinum_versipelle_3.jpg , 7. 2. 2013
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/05/Xerocomus_chrysenteron1.jpg , 7. 2. 2013
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/11/Gold-R%C3%B6hrling_Suillus_grevillei.jpg , 7. 2. 2013
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/99/Amanita_phalloides_1.JPG , 7. 2. 2013
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/58/2008-08-Agaricus-Stuttgartx7.JPG , 7. 2. 2013
•
•
•
•
•
•
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9e/Muchom%C5%AFrka_r%C5%AF%C5%BEov%C3%A1_1.jpg,
7. 2. 2013
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b2/European_Panther.jpg, 7. 2. 2013
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/25/Parasol-macrolepiota_procera.jpg, 7. 2. 2013
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9a/Chanterelle_Cantharellus_cibarius.jpg, 7. 2. 2013
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f6/Lactarius_deterrimus_%286%29.jpg, 7. 2. 2013
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b2/Gemeiner_Kartoffelbovist_Scleroderma_citrinum.jpg, 7.
2. 2013
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/37/Fomes_fomentarius_1.jpg, 7. 2. 2013
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f5/Clathrus_archeri.jpg, 2. 4. 2013
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8a/Auricularia_auricula-judae_%28xndr%29.2.jpg, 2. 4. 2013
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c2/Aleuria-aurantia.jpg, 2. 4. 2013
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2b/Black.summer.truffle.arp.jpg, 2. 4. 2013
•
ostatní fotografie – archiv autorky
•
•
•
•
•

similar documents