Learning Walks 2014

Report
If you could change
one behaviour about
your teachers, what
would it be?
McCune, 2011
OBJEKTIF SESI
• memahami konsep dan protokol
Learning Walks sebagai salah
satu kaedah PLC
• merancang untuk melaksanakan
Learning Walks di sekolah
DEFINISI
Berjalan di sekeliling sekolah dan
memerhatikan pengajaran guru lain dan
aktiviti bilik darjah dengan menggunakan
protokol atau fokus yang spesifik.
Walking through the school observing other
teachers and classrooms in action with a
specific focus and a protocol.
ASAL USUL LEARNING WALKS
The concept was derived from
Hewlett-Packard (HP) executives who
stayed current by practicing what
they called “management by
wandering around.”
Konsep ini dilaksana oleh Eksekutif HP
yang mengamalkan konsep
‘pengurusan menerusi pemerhatian’.
Konsep
Konsep
Learning
Walks
Lawatan
ke
Bilik
Darjah
Bagaimana
guru
mengajar?
Bagaimana
murid
belajar?
CARTA ALIR PELAKSANAAN
LEARNING WALKS
LANGKAH I
• PENETAPAN FOKUS UNTUK
PEMERHATIAN
LANGKAH II
• PENGUMPULAN BAHAN BUKTI
MELALUI PEMERHATIAN KELAS-KELAS
LANGKAH III
• PERKONGSIAN DAPATAN DENGAN
SEMUA GURU DI SEKOLAH
LANGKAH-LANGKAH PELAKSANAAN
LEARNING WALKS
PERTAMA
1. Membentuk
kumpulan
Learning Walks
yang terdiri daripada
3-4 guru.
2. Berkumpul untuk
membincangkan fokus
yang akan diperhatikan.
3. Menetapkan tarikh
dan waktu untuk sesi
Learning Walks.
KEDUA
KETIGA
Pelaksanaan sesi Learning
Walk yang mempunyai tiga
peringkat:
Dapatan sesi Learning Walk
dikongsi bersama semua
guru dalam jangka masa
seminggu selepas sesi
pemerhatian.
i. Perbincangan Pra
Pemerhatian ( Pre-Walk
discussion)
ii. Lawatan bilik darjah
(Classroom visit)
iii. Perbincangan PascaPemerhatian (Post- Walk
Discussion) – Refleksi
( Rujuk Sarana LW1)
Perbincangan
Pre Walk (15 min)
Lawatan ke Bilik Darjah
(1 jam)
PROSES
Perbincangan
Post Walk (30 min)
Refleksi Bersama Guru
Yang Dilawati (pilihan)
Refleksi Bersama
Semua Guru
RINGKASAN ALIRAN SESI LW
MULA
Pre-Walk Discussion
(15 mins)
Kelas 3
Corridor Discussion
(10 mins)
(5 mins)
AKHIR
Kelas 1
Corridor Discussion
(10 mins)
(5 mins)
Post-Walk Discussion
Reflection
(15 mins)
Corridor Discussion
Kelas 2
Perkongsian bersama
semua guru
(5 mins)
(10 mins)
(seminggu selepas)
PEMILIHAN FOKUS
 Fokus mestilah boleh diperhatikan dalam bilik darjah.
(observable focus)
 Fokus mestilah dinyatakan dengan jelas. (clearly articulated)
 Fokus mestilah berhubung dengan peningkatan
profesionalisme. (linked to profesional learning)
 Fokus mestilah mempunyai kepentingan berkait dengan
sekolah. (linked to school priorities)
NOTA:
Kelas-kelas yang dipilih untuk pemerhatian LW boleh
melibatkan pelbagai mata pelajaran dan kriteria pemilihan
dibuat atas dasar amalan yang boleh dipelajari atau dicontohi.
Strategi Penyoalan
Pengurusan Bilik Darjah
Pengajaran Differentiated
FOKUS
Pembelajaran Koperatif
Wait Time
Persekitaran Bilik Darjah
Lain-lain
TUJUAN PEMERHATIAN
LEARNING WALKS
•
Mengumpulkan bahan bukti aksi
pembelajaran (learning in action) yang
diperhatikan di dalam bilik darjah.
•
Membuat perbincangan berdasarkan bahan
bukti pemerhatian.
•
Belajar daripada amalan-amalan pengajaran
dan pembelajaran yang berkesan yang boleh
dipraktikkan untuk diri sendiri dan guru lain.
PERANAN AHLI KUMPULAN LW
LEAD WALKER
 Memastikan penglibatan semua
ahli dalam perbincangan pra dan
pasca pemerhatian LW
 Memastikan ahli memahami fokus
pemerhatian LW
 Memastikan semua perbincangan
adalah berlandaskan bukti yang
didapati semasa pemerhatian LW
 Memastikan dapatan LW dikongsi
bersama semua staf dalam masa
seminggu
WALKING TEAM
• Memahami fokus sesi LW
• Mematuhi protokol
LW
• Menepati masa LW
• Membuat perbincangan
berlandaskan bukti dan
mengelakan kritikan dan
penilaian peribadi
PROTOKOL LEARNING WALKS
 Semua peserta LW mesti hadir untuk perbincangan
Pra-Pemerhatian.
 Pelajar dimaklumkan lebih awal tentang kehadiran
pelawat ke dalam bilik darjah.
 Peserta LW mesti patuh kepada fokus yang telah
dipersetujui.
 Peserta LW mesti elakkan daripada memberi komen
bersifat ‘judgemental’.
 Peserta LW tidak boleh menggangu pembelajaran
dalam bilik darjah.
 Peserta LW tidak boleh bercakap sesama sendiri
semasa didalam bilik darjah.
Galak
Refleksi
Penambah
Bentuk
Sistem
Cemerlang
FAEDAH
Berkongsi
Strategi
baikan
Berterusan
Peka
Keadaan
Semasa
Penambahbaikan
P&P
Perkara berlaku
Penyoalan
Secara
Reflektif
Perkara dipelajari
Jangkaan
Sebelum Lawatan ke
Bilik Darjah
Contoh Soalan Refleksi
Apakah faktor yang perlu
diambil kira untuk
menentukan strategi dalam
membantu murid supaya
bertanggungjawab terhadap
pembelajaran mereka?
Koridor Bilik Darjah
Contoh Soalan Refleksi
S
• Adakah terdapat maklumat yang
terlepas pandang?
•Adakah terdapat amalan P & P
yang unik/kreatif ?
• Adakah bersedia untuk diteruskan ?
Contoh Soalan Refleksi
S
• Apakah tujuan pembelajaran?
•Kenapa tugasan ini dibuat?
• Apakah faedah pembelajaran ini?
•Jelaskan apa yang anda buat?
•Jelaskan bagaimana anda tahu apa
yang anda lakukan adalah betul?
Contoh Soalan Refleksi
S
• Apakah tujuan pembelajaran?
•Kenapa tugasan ini dibuat?
• Apakah faedah pembelajaran ini?
•Jelaskan apa yang anda buat?
•Jelaskan bagaimana anda tahu apa
yang anda lakukan adalah betul?
CABARAN / PELUANG
Adakah ini tindakan produktif
dalam penambahbaikan
proses P d P ?
SESI SOAL JAWAB
RUJUKAN
•
•
•
knoxnetwork.wikispaces.com/file/view/Learning+Walks.pdf
tsssa.server288.com/wp.../McCuneLearningWalksPresentation11.ppt
Danielson, Charlotte, (2007). Enhancing Professional Practice; A Framework
for Teaching. ASCD, Alexandria, VA.
•
Hill, Kristen & Mann, Jasbir (n.d.). Introducing Learning Walks.
http://networkedlearning.ncsl.org.uk/collections/nexus/issue-pnsln/nexusse-pnsln-introducing-learning-walks.pdf
•
National College for School Leadership, 2005. Networked Learning Walks
tools and templates. Located at www.ncsl.uk.
•
Richardson, Joan (2001). Tools for Schools. Seeing Through New Eyes.
http://www.nsdc.org/library/publications/tools/tools10-01rich.cfm
•
San Lorenzo High School. Learning Walks. http://www.slvh
KESIMPULAN
Petikan daripada
learningleadershipstudy.org/LLS/Learning_Walk.html
Learning Walks is “to observe and ‘steal’
practices and methods that work”
We are there to SUPPORT teaching and
learning NOT to EVALUATE – Kevin
McCune
TERIMA KASIH

similar documents