Aciditatea fructelor

Report
INFLUENŢA STRESULUI HIDRIC ŞI A LUMINII
ASUPRA PRODUCȚIEI ȘI CALITĂŢII
FRUCTELOR DE MUR
GHEORGHII CIOBOTARI*, RODICA EFROSE*, MARIA BRANZA*,
DRAGOS DANIIL PASCU*, LILIANA SFICHI-DUKE*
*Universitatea
de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Iași, România
MATERIAL ȘI METODE DE LUCRU
Materialul biologic – fructe de mur recoltate în ultima săptămâna din luna iulie a
anului 2012. Plantația de mur a fost înființată pe un sol ușor acid (pH = 6.4) fiind
împărțită în loturi experimentale după cum urmează:
a) plante menținute în condiții de lumină naturală, apă din precipitații + irigare
(HL+WW);
b) plante menținute în condiții de lumină naturală şi apă numai din precipitații
(HL+LW);
c) plante menținute la umbră, care au primit 25% din cantitatea de lumină naturală,
apă din precipitații + irigare (LL+WW) și
d) plante menținute la umbră, care au primit 25% din cantitatea de lumină naturală
și apă numai din precipitații (LL+LW).
Determinări și analize
1) S-a determinat producția fructe/plantă/varianta experimentala.
2) S-a determinat greutatea medie a fructelor.
3) Suprafața fructelor, care a fost determinată cu ajutorul programului Image J.
4) Substanța uscată solubilă (SUS) și conținutul de zaharoză au fost determinate prin
metoda refractometrică.
5) Aciditatea titrabilă a fructelor a fost determinată prin metoda potențiometrică.
6) Conținutul total de compuși fenolici a fost determinat prin metoda Folin–Ciocâlteu
utilizând ca standard acidul galic.
7) Conținutul total de antociani a fost determinat prin metoda pH-diferențială.
800
450
360
Lochness
400
Thornfree
200
Fruit size (mm2)
Yield (g)
600
270
Lochness
Thornfree
180
90
0
0
HL+WW
HL+LW
LL+WW
LL+LW
Fig. 1. Producția de fructe obținută de la plante
irigate și neirigate menținute în condiții de
lumină naturală și umbră.
HL+WW
HL+LW
LL+WW
LL+LW
Fig. 2. Suprafața medie a fructelor obținute de la plante
irigate și neirigate menținute în condiții de
lumină naturală și umbră.
Producția de fructe
•Net superioară la variantele neumbrite (HL)* comparativ cu variantele umbrite (LL)*
•Soiul Thornfree a avut o productie mai ridicata decat Lochness atat în cazul variantelor neumrite (HL) cat si umbrite (LL)
•În cadrul variantelor HL producția soiului Thornfree a scăzut cu 14% *la varianta neirigată (LW), iar producția soiului
Lochness cu 9% *
•In conditii de umbră (LL) varianta neirigata de Lochness a avut o productie mai mare* decat vrianta irigata*.
Suprafața medie a fructelor
•Scade în condiţii de umbră şi deficit hidric (LW+LL)* la soiul Thornfree
• La soiul Lochness aceasta a fost cu aproximativ 15% mai mare în cazul variantei neumbrite şi neirigate (HL+LW)*
10
18
15
12
6
Lochness
Thornfree
4
SSC (%)
Fruit weight (g)
8
Lochness
9
Thornfree
6
2
3
0
0
HL+WW
HL+LW
LL+WW
LL+LW
Fig.3. Greutatea medie a fructelor obținute de la plante
irigate și neirigate menținute în condiții de
lumină naturală și umbră.
HL+WW
HL+LW
LL+WW
LL+LW
Fig.4. Conținutul de substanță uscată solubilă (SUS) din
sucul de fructe obținute de la plante irigate și neirigate
menținute în condiții de lumină naturală și umbră.
Greutatea medie a fructelor
•In conditii de irigare a fost mai mare la soiul Thornfree decat la soiul Lochness mai ales la varianta umbrită (LL)*
• In conditii de umbră şi deficit hidric (LL+LW) a scăzut cu aproximativ 20%* la soiul Thornfree și a crescut cu 35%*
la soiul Lochness
Conținutul de substanță uscată solubilă (SUS)
•Este semnificativ mai mare în cazul variantelor neumbrite (HL)* comparativ cu variantele umbrite (LL)*
•De asemenea, SUS este mai mare în sucul de fructele ale soiului Lochness* comparativ cu Thornfree* mai ales la
variantele neumbrite (HL)
•Conţinutul de SUS scade semnificativ în condiţii de umbră şi deficit hidric*
180
4
150
120
Lochness
90
Thornfree
TA (%)
Soluble sugars (mg/g FW)
3
Lochness
2
Thornfree
60
1
30
0
0
HL+WW
HL+LW
LL+WW
LL+LW
Fig.5. Conținutul de glucide solubile a fructelor recoltate
de la plante irigate și neirigate menținute în condiții de
lumină naturală și umbră.
HL+WW
HL+LW
LL+WW
LL+LW
Fig. 6. Conținutul total de acizi a fructelor recoltate de la
plante irigate și neirigate menținute în condiții de
lumină naturală și umbră.
Conținutul de zaharoză
•De asemenea, a avut valori mai mari la variantele neumbrite (HL)* comparativ cu variantele umbrite (LL)*
•A fost mai mare în fructele soiului Lochness* (până la 60%) decat în fructele soiului Thornfree* în condiţii de lumină
naturală
•La soiul Thornfree conţinutul de zaharoză a scăzut în condiţii de umbră şi deficit hidric (LL+LW)*
Aciditatea fructelor
•In conditii de irigare are valori mai mari la varianta umbrită*
•Cea mai ridicata valoare s-a inregistrat la fructele soiului Lochness in conditii de umbră si irigare (LL+WW)*
•Aciditatea fructelor scade uşor in conditii de deficit hidric**
200
250
200
Lochness
150
Thornfree
Acy (mg/100 g FW)
Phe (mg GAE/kg FW)
300
150
Lochness
100
Thornfree
100
50
50
0
0
HL+WW
HL+LW
LL+WW
LL+LW
Fig. 7. Conținutul total de compuși fenolici a fructelor
recoltate de la plante irigate și neirigate menținute în
condiții de lumină naturală și umbră.
HL+WW
HL+LW
LL+WW
LL+LW
Fig. 8. Conținutul total de antociani a fructelor recoltate
de la plante irigate și neirigate menținute în condiții de
lumină naturală și umbră.
Conținutul de fenoli totali
•Este mai influenţat de genotip decat de conditiile de cultură
•Astfel, fructele soiului Lochness** au un conţinut mai mare de compuşi fenolici comparativ cu fructele soiului
Thornfree**
Continutul de antociani
•La variantele irigate, este mai mare în fructele soiului Lochness decât în fructele soiului Thornfree**
•Acesta scade uşor în condiţii de umbră şi deficit hidric (LL+LW)*. Reducerea cantităţii de antociani fiind mai
pronunţată la fructele soiului Lochness*.
CONCLUZII
Producţia şi calitatea fructelor de mur sunt influenţate de mai mulţi factori (genotip, intensitatea
luminii, cantitatea de apa din sol s.a.) precum şi de interacţiunea dintre aceşti factori
Genotipul influenţează:
-Producţia (Thornfree > Lochness)
-Greutatea medie a fructelor (Thornfree >Lochness)
-SUS din sucul de fructe (Lochness > Thornfree)
- Cantitatea de zaharoză (Lochness > Thornfree)
-Aciditatea fructelor (Lochness > Thornfree)
- Conţinutul de compuşi fenolici si antociani
(Lochness >Thornfree)
Intensitatea luminii
stimulează:
-Productia (HL > LL)
-SUS din sucul de fructe (HL > LL)
-Cantitatea de zaharoză din fructe (HL > LL)
inhibă:
-Aciditatea fructelor (LL > HL)
Deficitul hidric în condiţii de HL influenţează
negativ:
-Productia
-Mărimea şi greutatea fructelor (Thornfree )
-Aciditatea fructelor
Deficitul hidric în condiţii LL influenţează
negativ:
-Productia (Thornfree)
-Mărimea şi greutatea fructelor (Thornfree)
-Aciditatea fructelor (Thornfree)
-SUS din sucul de fructe (Thornfree)
-Cantitatea de zăharoză din fructe (Thornfree)
-Conţinutul de antociani din fructe (Lochness)
Rezistenţa la seceta
-Depinde de soi şi intensitatea luminii
-Astfel, soiul Lochness prezintă o capacitate de adaptare mai bună la deficitul de apă și lumină, motiv
pentru care îl recomandăm cultivatorilor din zona Iași și din alte zone care au condiții climatice
asemănătoare.
VĂ MULȚUMIM
Acknowledgement: The present contribution was supported by the EU-funding grant POSCCE-A2O2.1.2-2009-2 ID.524, cod SMIS-CSNR 11986.

similar documents