Parapsykologi

Report
Parapsykologi
Diskusjonsoppgave
• Har du hørt om eller kjenner du til personer
som har hatt parapsykologiske opplevelser ?
Diskusjonsoppgave
Hva mener du om parapsykologiske fenomener?
Historikk
• En gren av psykologien
• Tilbake til slutten av 1800-tallet (stor utvikling
innenfor vitenskaplig psykologi)
• Interesse for det okkulte og overnaturlige
• Britisk filosofiprofessor Henry Sidgwick, etablerte
i 1882 ”The Society for Psychial Research” (SPR) –
et institusjonelt grunnlag for parapsykologisk
forskning
• Århundreskiftet: stor tro på paranormale
fenomener innenfor den vitenskaplige
psykologien
Hva er parapsykologi?
• Ekstrasensorisk persepsjon (ESP)
– ”oppfattelse utenom sansene” (syn el hørsel)
– Telepati (tankeoverføring)
– Clairvoyance (klarsyn)
• Prekognisjon (se inn i framtiden)
• Retrokognisjon (ha kjennskap til noe i fortiden som man
ikke kan kjenne til)
• Subliminal persepsjon – persepsjon like under
bevissthetsnivået, intuisjon
• Psykokinese
– Evnen til å påvirke fysiske objekter med tankene
– Bøying av skjeer
– Få gjenstander til å sveve, flytte på seg
• Mange tryllekunstnere utfører liknende ting –
triks
• Lite bevis; jo strengere kontroll desto mindre
psykokinese
• Anormale fenomener
– ”ut av kroppen”-opplevelser
– ”nær døden”-opplevelser
– Erfaringer fra tidligere liv
• Apparisjonale fenomener
– Opplevelser av spøkelser og ånder
– poltergeistfenomener
• Stor interesse i media
Oppgave
• Sitt to og to
• Den ene tegner en geometrisk figur som
består av to elementer (trekant/sirkel,
firkant/trekant, firkant/sirkel)
• På et gitt tidspunkt skal tegneren tenke hardt
på figuren som er tegnet.
• Den andre konsentrer seg for å prøve å finne
ut hvilken figur det er – tegn den
• Til slutt sammenligner dere.
Forklaringer - teorier
• ingen vitenskaplige dokumenterte
teorier/forklaringer eller bevis
• Forklaringer basert på spekulasjoner – løse
teorier
• Senket bevissthetsnivå
• Høyre hjernehalvdel (følelser og sjelelivet)
• Noen er mer mottakelige
• Hallusinasjoner og vrangforestillinger
• Noe som er glemt og fortrengt, hentes opp
igjen fra det ubevisste – retrokognisjon
• Statistiske sannsynligheter og tilfeldigheter
• Arrangerte illusjoner (tryllekunst)
• Placeboeffekten
• Sosialantropologer: forskjeller mellom såkalte
primitive kulturer og vestlig kultur
Diskusjonsoppgave
• Hva mener du om disse forklaringene?
Testing
• Enighet om hvordan testen skal gjennomføres
• Klare kriterier
• Enighet om hva som betegner testen som
vellykket
• Kartlegge alternative forklaringer
• Hensikten: ingen skal kunne si at noe var feil
med kriteriene eller testen i etterkant
•
•
•
•
Kvalitative tester
1880-åra: kvantitative tester i regi av SPR
Eks britiske prestedøtrene Creery (telepati)
Am.botaniker Joseph Banks Rhine, ledet det
første universitetsstøttede laboratorium for
parapsykologisk forskning ved Duke University
i North Carolina i USA.
– Parapsykologi som profesjon en realitet
– Kritisert av både Skinner og Einstein
•
•
•
•
•
”På den andre siden”
”Jakten på den 6.sansen”
”Åndenes hus”
”Fra sjel til sjel”
”Life among the dead”
Diskuter påstanden:
• ”Selv om det ikke er mulig å bevise at
parapsykologiske sammenhenger finnes, betyr
ikke det at slike sammenhenger ikke finnes”

similar documents