Hva betyr samarbeid og god ledelse for næringsliv og utdanning?

Report
Hva betyr samarbeid og god ledelse
for næringsliv og utdanning?
Stiklestadkonferansen 18.02.2011
Foto: Jo Michael
Adm. dir. John G. Bernander, Næringslivets Hovedorganisasjon
Verden forandrer seg
I 2040 vil Kina være
verdens største
økonomi, i følge IMF
2
Konkurranseevne 2005 - 2010
Rangering
Endring siden 2005
Internasjonal tilpasning
3
+5
Forskning og innovasjon
6
+2
Offentlig byråkrati
2
+1
Arbeidsmarked og lønnskostnader
7
+1
Utdanning og kompetanse
5
+1
IKT- infrastruktur
6
-
Økonomisk stabilitet
4
-1
Skatter og avgifter
7
-2
10
-2
Transport
3
Morgendagens vinnere –
Er de med de beste hodene på laget
Skolen er bedriftenes viktigste leverandør
Kompetanse for fremtidens arbeidsliv?
600
580
560
540
520
500
480
Kilde: OECD, PISA 2009
Matematikk PISA 2009
Fullført videregående opplæring
Andel som fullført med studie- eller yrkeskompetanse etter fem år
Kull som startet i 2004
74
73
73
73
73
72
71
71
69
69
68
67
66
65
65
64
64
64
61
52
Sogn og Fjordane
Akershus
Oslo
Rogaland
Sør-Trøndelag
Møre og Romsdal
Vest-Agder
Hordaland
LANDET TOTALT
Telemark
Nord- Trøndelag
Oppland
Buskerud
Hedmark
Vestfold
Aust-Agder
Østfold
Nordland
Troms
Finnmark…
80
75
70
65
60
55
50
45
40
Kilde: SSB
7
Fagopplæring
• En grunnpilar i norsk næringsliv
• 20000 lærlinger i 6000 NHO-bedrifter
8
Må alle gjennomføre videregående opplæring
i skole ?
•Praksisbrevordningen
•Bedriften som læringsarena
•Fleksibilitet i opplæringsløpet
•Rett - ikke plikt til VGO
•Ikke snakk om å senke kravene
Aftenposten 29.10.2010
9
Hva kan næringslivet tilby skolen?
Skole + næringsliv = sant
www.nhoung.no/nis
www.ue.no
www.ue.no
NHOs samarbeider med myndighetene om:
 Ungt Entreprenørskap
 Nasjonalt forum for realfag
 TekIn
 GNIST
 Lektor II
 ENT3R
Foto: Hafslund
11
Lærlingordning i høyere utdanning
Kilde: Aftenposten 13.01.2008
12
Skoleledelse – et utfordrende område
- Dårlige skoler skyldes dårlige rektorer
Rektor Pål Riis ved Ullern videregående skole er en av de fremragende rektorene som trekkes
frem i boken Riktig rektor?. På bildet viser Iben Fürst Frimann Dahl Riis hvordan man skal løse
en matematisk ligning. I bakgrunnen følger ungdomsskolerektor Siv Lande og medelev Bendik
Fürst Mustad med. Bildet er tatt i mai 2009. FOTO: INGAR HAUG STEINHOLT
14
Mindre faglig kontroll i Norge?
PISA 2009: Jeg kontrollerer at klasseromsaktivitetene er i samsvar
med våre pedagogiske mål. Andel svar Ganske ofte/Veldig ofte
80
75
70
65
60
55
50
45
40
OECD
Norge
Kilde: PISA 2009 På rett spor, kap. 8 Hopfenbeck, Kjærnsli og Throndsen
Sverige
Finland
Danmark
15
Ledelse – noe å lære av bedriftene?
16
Astrid Søgnen,
Utdanningsdirektør
i Oslo
Kunnskap er skolens
kjernevirksomhet. Skolen er
en kunnskapsbedrift, som
må ha ledere som er
tydelige og trygge i sin
lederrolle. De må kunne
lede til læring.
17

similar documents