Tenk som en arbeidsgiver

Report
Tenk som en arbeidsgiver
Fremtiden begynner hos
BackerSkeie
1
Agenda
1. Hvordan jobber et Executive
Searchselskap med arbeidsgivere?
2. Har dette en overføringsverdi for
attføringsbedriftene?
2
Om Petter Meyer
 9 år i Aetat og NAV
 Arbeidsdirektoratet, et stort Aetat
lokalkontor og (
)
 Jobbet med yrkesveiledning, formidling og
litt med attføring
 Partner i BackerSkeie, med ansvar for
offentlig sektor og den tredje sektor
NAV-Interim
3
Om BackerSkeie
 Ett av de ledende rekrutteringsselskapene
i Norge
 Kontorer i Oslo og Stavanger
 Gjennomfører over 300 rekrutteringer av i
Norge hvert år
 Ledere, spesialister og styremedlemmer
4
Noen oppdragsgivere
Offentlig & Non Profit
IT & Telecom
Industri & Logistikk
Energi
Life Science
Eiendom & Entreprenør
Cowi
Konsum & Handel
Profesjonelle tjenester
Bank & Finans
5
Overgang fra NAV til BackerSkeie
 Sjokkartet overgang!
 Trodde jeg kunne mye om arbeidslivet,
men jeg kunne ingen ting!
6
Hva jobber disse med?







Lean Production Supervisor
Comp & Ben Manager
Head of Real Estate Operations
Portefolio Procurement Assistent
Business Development Manager
Global Head of Compliance
Channel Accounts Executive / Retail
7
Min erfaring med Aetat/NAV
 NAV er mye bedre enn sitt rykte!
 Mye godt arbeid i alle deler av organisasjonen
Men…
 For lite fokus på formidling
 Variert kunnskap om arbeidsgivere og deres
behov
 For stort fokus på tradisjonelle yrker/oppgaver
 Vekslende fokus på å skape merverdi og å løse
problemer for arbeidsgiver
 Velter av og til ansvart over på arbeidsgiver
8
Min erfaring med
attføringsbedrifter
 Mye godt og viktig arbeid
 Stort engasjement for brukerne
Men?
 Er overføringsverdien til andre jobber stor
nok?
 Er arbeidsmarkedskunnskapen (utover
tradisjonelle yrker/oppgaver) god nok?
 Overførers for mye av ansvaret over til
arbeidsgiver?
9
Hva vil arbeidsgivere ha?
 Undersøkelse for Aftenposten
 Gjennomført i Norge av Fieldwork
International 2009
10
Hvorfor ønsker arbeidsgivere hjelp til
rekruttering?
69
Frigjør egen tid, tidsbesparende
51
De kan fremskaffe et bedre utvalg av kandidater
43
Reduserer muligheten for feilansettelse
40
Gunstig at kandidatene blir vurdert av
andre/nøytrale
Ansettelsesprosessen går raskere
29
Vurdering av kandidatene blir bedre
28
27
Rekruttering er svært viktig og må behandles
profesjonelt
24
Gjør det lettere å finne kandidater fra
konkurrerende virksomhet
Firmaene har egnede eller bedre testverktøy
Det skaper trygghet både for oss og kandidaten
Hva vil du si er de viktigste årsakene til å benytte et rekrutteringsfirma?
Tall i % av de som har benyttet rekrutteringsfirma | 300
Kilde: Fieldwork International 2009
21
19
For arbeidsgivere som ønsker hjelp, hva er
viktig hos en leverandør av rekrutteringstjenester?
Service og
oppfølging
83%
Faglig nivå
83%
Bransjekjennskap
80%
God erfaring fra
tidligere
73%
Bedriftskjennskap
73%
Pris
69%
Renommè
65%
Andres anbefaling
62%
Testmetodikk
48%
Hvor viktig er følgende egenskaper for valg av leverandør av rekrutterings- og utvelgelsestjenester for deg?
Tall i % av alle | 424
Kilde: Fieldwork International 2009
Hva kjennetegner BackerSkeie sin
dialog med arbeidsgivere






Skaper en merverdi for arbeidsgivere
Gir trygghet og reduserer risiko
Forutser bedriftens behov
Følger opp arbeidsgiver og nyansatt
100% integritet
Spesialisering på bransje
13
Hvilken merverdi gir BackerSkeie
arbeidsgiverne?
Vi løser problemer!
1. Ansvarlig for hele rekrutteringsprosessen
2. Stillingsanalyse
3. Finne kandidater
4. Kvalitetssikre kandidater
5. Følger tett opp kandidater og
arbeidsgivere
14
Fordeler for attføringsbedriftene








Kjenner kandidatene godt
Kjenner bedriftene godt
Gratis rekruttering
Støtteordninger
Lokalkunnskap
Samarbeidsavtaler med arbeidsgivere
Sosialt ansvar
Samarbeid mot et felles mål mm
15
Kan attføringsbedriftene lære noe
av dette?
 Tenk som en arbeidsgiver!
 Spør hva bedriften har behov for
 Fokuser på å løse arbeidsgivers
problemer, ikke egne
 Skap forutsigbarhet og trygghet for
bedriften
 Tenk Key Account Management
 Ha stort fokus på egenrekrutteringen
16
Tema for delseminar i morgen
Kan attføringsbedriftene bli bedre
på formidling?
 Gjennomgang av en rekrutteringsprosess
fra A-Å
 Metodikk for å matche stillinger med
kandidater
 Diskusjon og erfaringsutveksling
17

similar documents