klik her - CPAP studiet

Report
CPAP studiet
Regionsmøde i Viborg d. 4/2 2014
”Program”
• CPAP-studiet – baggrund
• Optiflow – retningslinier
• Spørgeskemaundersøgelse – introduktion
• Forældre i forskningsprojektet
• Udsagn
• Udfordringer/erfaringer
CPAP-studiet
Hvad vil vi undersøge?
• Sammenligning af to forskellige metoder til
CPAP-afvikling
1) Abrupt seponeringsforsøg
2) Forudgående trykreduktion
Hvorfor – CPAP-studiet?
• Optimere CPAP-behandlingen hos det for
tidligt fødte barn
• Ønskede effekter
– Sundere lunger og bedre lungefunktion
– Afkorte varigheden af CPAP-behandlingen
– Mindske forekomsten af komplikationer som f.eks.
Nasal septum defekt
Hvorfor – CPAP-studiet?
Respiratory distress syndrome (RDS)
Alveoler hos et præmaturt
barn i CPAP behandling
Normale alveoler
Hvorfor – CPAP-studiet?
• Delvis alveolær kollaps under CPAP pause hos
et barn med CPAP-behov
Alveolær kollaps
Alveolær kollaps
Normale alveoler
Hvorfor – CPAP-studiet?
• Genetablering af CPAP behandlingen
Ubeskadigede alveoler
Alveolær kollaps
Overdistension af alveolerne
Hvorfor – CPAP-studiet?
• Atelectrauma” – irriversible skader af alveolerne
efter gentagne CPAP-pauser hos et barn med CPAPbehov
Alveoler med manglende elasticitet
Fortsat alveolekollaps
Nyt i forhold til CPAP-studiet
• Optiflow
– Retningslinier i forholder til CPAP-studiet
• Spørgeskemaundersøgelse
– Introduktion
Optiflow – high nasal flow
Optiflow og CPAP-studiet
• Hvad er Optiflow?
– Iltbehandling med højt nasal flow
– Flow på 20 l/min svarer til et tryk på højest
4 cmH2O
• Brug i forhold til CPAP-studiet
– Sidestilles med øvrig iltbehandling og må derfor gerne
benyttes efter CPAP-afvikling uafhængig af om CPAP er
blevet afviklet med trykreduktion eller abrupt
seponeringsforsøg
Referencer:
Fernandez-Alvarez, JR et al: Heated humidified high-flow nasal cannula versus low-flow nasal cannula as weaning
mode from nasal CPAP in infants ≤28 weeks of gestation. Eur J Pediatr. 2014 Jan;173(1):93-8
Urbano, J et al: High-Flow Oxygen Therapy: Pressure Analysis in a Pediatric Airway Model. Respir Care
2012;57(5):721–726
Spørgeskemaundersøgelse
• To forskellige CPAP-afviklingsmetoder
– Er der forskel på bekymrethed/angst hos
mødrene?
• Alle mødre til børn i CPAP studiet deltager i
undersøgelsen fra d. 1/2 2014
• Elektronisk spørgeskema – ingen papirer
Hvor findes spørgeskemaet?
• www.cpapstudiet.dk
– Deltagere
Hvor findes spørgeskemaet?
Spørgeskema – Del 1 og del 2
• Del 1: inden start af CPAP afviklingen
• Del 2: ved uge 40 vejningen
• Tager ca. 10 minutter at udfylde
Forældre i projekt
Udsagn fra forældre indlagt på A30
Hvordan kan det opleves for forældrene?
– ”Hvordan projektet formidles betyder meget for om man
har lyst til at sige ja på sit barns vegne”
– ”Vi tænkte at vores barn vil blive holdt tættere øje med”
– ”Vi vil gerne bidrage til at man forbedre CPAP
behandlingen
– ”En deltagerinformation skrevet i let forståeligt sprog og
med et klart budskab er vigtigt”
– ”Tæt opfølgning af dem som er tilknyttet projektet giver
tryghed”
– ”Personalets (sygeplejerskernes) holdning betyder meget
for hvordan vi tænkte om projektet – virker personalet
usikker på projektet bliver vi utrygge”
Udfordringer/erfaringer
• Forældre der gerne vil have at deres barn
behandles efter afdelingens sædvanlige CPAPbehandling
– Det er vigtigt at få belyst årsagen her til
• Misforståelser - eksempel
– Det er vigtigt, at vi spørger forældrene om, om vi
stadigt må registrere hvorledes deres barn behandles
og om de vil medvirke til at komme til uge 40 vejning
samt svare på spørgeskemaet
• Sprogvanskeligheder
Status på CPAP studiet
• Aarhus Universitetshospital startede
d. 13/1-14
• I alt har vi randomiseret 100 børn

similar documents