20.1 Bidragskalkulation

Report
20.1 Bidragskalkulation
udarbejdet som en forkalkulation
1. Klik nederst til højre på ikonet
for visning i ”Fuld skærm”.
2. Klik med musen i dit eget tempo
for at se præsentationen.
3. Vil du springe til et bestemt afsnit eller dias?
Klik på menuerne Outlines eller Thumbnails.
20.1 Bidragskalkulation
udarbejdet som en forkalkulation
Indholdsfortegnelse
Indledning: Omkostninger
Bidragskalkulation (forkalkulation)
Beregning af salgspris
Afslutning
20. Kalkulation
På grund af sæsonsvingninger har Fashion Shoe
oplevet både travle og mere stille perioder.
kr. 1.000
Fashion Shoe år 2
Nettoomsætning
Kvartal
20. Kalkulation
Uanset om der er travlt eller ej, er der regninger, der skal
betales hver måned, fx husleje og månedslønninger.
kr. 1.000
Fashion Shoe år 2
Nettoomsætning
Kvartal
20. Kalkulation
Sådanne omkostninger er faste omkostninger,
da de ikke afhænger af hvor meget, butikken sælger.
kr. 1.000
Fashion Shoe år 2
Nettoomsætning
Faste
omkostninger
Kvartal
20. Kalkulation
Andre typer omkostninger svinger i takt med
omsætningen, fx vareforbrug, fragt og salgsprovision.
kr. 1.000
Fashion Shoe år 2
Nettoomsætning
Faste
omkostninger
Kvartal
20. Kalkulation
Omkostninger, der svinger op og ned i takt med
omsætningen, kaldes variable omkostninger.
kr. 1.000
Fashion Shoe år 2
Nettoomsætning
Variable
omkostninger
Faste
omkostninger
Kvartal
20. Kalkulation
Hvis omsætningen stiger fx 20 %,
stiger de variable omkostninger også 20 %.
kr. 1.000
Fashion Shoe år 2
20 % mere
varesalg
Nettoomsætning

20 % mere
vareforbrug,
fragt og
provision til
sælgerne.
Variable
omkostninger
Faste
omkostninger
Kvartal
20. Kalkulation
Når Rikke skal beregne salgsprisen for et par sko,
skal hun først beregne skoenes variable omkostninger.
En sådan beregning kaldes en bidragskalkulation.
Den kan udarbejdes:
 Før varen indkøbes og leveres
 Efter varen sælges og leveres.
Før varen indkøbes og leveres
Her laves en
forkalkulation
Varen ligger på
lager
Efter at varen er
solgt og leveret
Her laves en
efterkalkulation
20.1 Bidragskalkulation (forkalkulation)
Fashion Shoe har modtaget en forespørgsel fra
Revisorkontoret i Holbæk på 45 par italienske sko.
Oplysninger til forkalkulation:
► Indkøbes hos:
Skogrossisten i Vejle
► Indkøbspris:
Kr. 870 pr. par uden moms
► Rabat ved køb af 45 par:
3%
► Pakning hos grossisten:
Kr. 300 uden moms
► Fragt Vejle-Ballerup:
Kr. 562,50 med moms
► Salgsemballage & -fragt:
Kr. 600 uden moms
20.1 Bidragskalkulation (forkalkulation)
Rikke skal sende et tilbud til kunden og udarbejder derfor
en forkalkulation over de variable omkostninger:
Model MODENA, forkalkulation uden moms (45 par)
kr.
Indkøbspris: 45 par sko a kr. 870
Rikke kalkulerer altid med priser uden moms,
da købsmomsen jo ikke er en omkostning.
45 par til en Indkøbspris på kr. 870 pr. par.
Samlet indkøbspris =
45 par sko x kr. 870 pr par = kr. 39.150,00
39.150,00
20.1 Bidragskalkulation (forkalkulation)
Grossisten i Vejle tilbyder 3 % rabat ved køb af 45 par.
Model MODENA, forkalkulation uden moms (45 par)
kr.
Indkøbspris: 45 par sko a kr. 870
– Rabat på 3 %:
39.150 x 3/100
Rabatten skal fratrækkes, da
den gør varerne billigere.
39.150,00
1.174,50
20.1 Bidragskalkulation (forkalkulation)
Grossisten forlanger kr. 300 for emballering af varerne.
Model MODENA, forkalkulation uden moms (45 par)
kr.
Indkøbspris: 45 par sko a kr. 870
– Rabat på 3 %:
39.150 x 3/100
+ Emballage: Pakning hos grossisten
Leverandørens emballage (kr. 300 uden moms)
skal lægges til, da den gør varerne dyrere.
39.150,00
1.174,50
300,00
20.1 Bidragskalkulation (forkalkulation)
Nu beregnes fakturabeløbet, som er beløbet (uden moms)
på den regning, der kan forventes fra leverandøren.
Model MODENA, forkalkulation uden moms (45 par)
kr.
Indkøbspris: 45 par sko a kr. 870
– Rabat på 3 %:
39.150 x 3/100
+ Emballage: Pakning hos grossisten
= Fakturabeløb
Fakturabeløb = Indkøbspris – Rabat + Emballage
39.150,00
1.174,50
300,00
38.275,50
20.1 Bidragskalkulation (forkalkulation)
Grossisten tilbyder varerne ab lager, hvilket betyder, at
Fashion Shoe skal betale hjemtagelsesomkostningerne.
Model MODENA, forkalkulation uden moms (45 par)
kr.
Indkøbspris: 45 par sko a kr. 870
– Rabat på 3 %:
39.150 x 3/100
+ Emballage: Pakning hos grossisten
= Fakturabeløb
+ Hjemtagelsesomkostninger: Fragt Vejle-Ballerup
Prisen for fragten er kr. 562,50 med moms.
Rikke beregner fragten uden moms således:
Kr. 562,50 / 1,25 = kr. 450,00
39.150,00
1.174,50
300,00
38.275,50
450,00
20.1 Bidragskalkulation (forkalkulation)
Rikke beregner nu kostprisen, der viser, hvad varerne i alt
vil koste, når de ankommer til butikkens varelager.
Model MODENA, forkalkulation uden moms (45 par)
kr.
Indkøbspris: 45 par sko a kr. 870
– Rabat på 3 %:
39.150 x 3/100
+ Emballage: Pakning hos grossisten
= Fakturabeløb
+ Hjemtagelsesomkostninger: Fragt Vejle-Ballerup
= Kostpris
Kostpris =
Fakturabeløb + Hjemtagelsesomkostninger
39.150,00
1.174,50
300,00
38.275,50
450,00
38.725,50
20.1 Bidragskalkulation (forkalkulation)
Revisorkontoret skal bruge skoene til personalegaver. De
skal derfor pakkes pænt ind samt leveres til kunden.
Model MODENA, forkalkulation uden moms (45 par)
kr.
Indkøbspris: 45 par sko a kr. 870
– Rabat på 3 %:
39.150 x 3/100
+ Emballage: Pakning hos grossisten
= Fakturabeløb
+ Hjemtagelsesomkostninger: Fragt Vejle-Ballerup
= Kostpris
+ Øvrige variable omk.: Salgsemballage & -fragt
39.150,00
1.174,50
300,00
38.275,50
450,00
38.725,50
20.1 Bidragskalkulation (forkalkulation)
Variable omkostninger ved at sælge varen kaldes
under ét for øvrige variable omkostninger.
Model MODENA, forkalkulation uden moms (45 par)
kr.
Indkøbspris: 45 par sko a kr. 870
– Rabat på 3 %:
39.150 x 3/100
+ Emballage: Pakning hos grossisten
= Fakturabeløb
+ Hjemtagelsesomkostninger: Fragt Vejle-Ballerup
= Kostpris
+ Øvrige variable omk.: Salgsemballage & -fragt
Øvrige variable omkostninger udgør i alt kr. 600.
39.150,00
1.174,50
300,00
38.275,50
450,00
38.725,50
600,00
20.1 Bidragskalkulation (forkalkulation)
Nu kender Rikke de variable omkostninger
for hele varepartiet på de 45 par sko.
Model MODENA, forkalkulation uden moms (45 par)
kr.
Indkøbspris: 45 par sko a kr. 870
– Rabat på 3 %:
39.150 x 3/100
+ Emballage: Pakning hos grossisten
= Fakturabeløb
+ Hjemtagelsesomkostninger: Fragt Vejle-Ballerup
= Kostpris
+ Øvrige variable omk.: Salgsemballage & -fragt
= Variable omkostninger
39.150,00
1.174,50
300,00
38.275,50
450,00
38.725,50
600,00
39.325,50
20.1 Bidragskalkulation (forkalkulation)
Til slut beregnes de variable enhedsomkostninger (VE)
for 1 par sko:
Model MODENA, forkalkulation uden moms (45 par)
kr.
Indkøbspris: 45 par sko a kr. 870
– Rabat på 3 %:
39.150 x 3/100
+ Emballage: Pakning hos grossisten
= Fakturabeløb
+ Hjemtagelsesomkostninger: Fragt Vejle-Ballerup
= Kostpris
+ Øvrige variable omk.: Salgsemballage & -fragt
= Variable omkostninger
Variable enhedsomk. (VE):
39.150,00
1.174,50
300,00
38.275,50
450,00
38.725,50
600,00
39.325,50
20.1 Bidragskalkulation (forkalkulation)
Variable enhedsomkostninger =
kr. 39.325,50
45 par sko
Model MODENA, forkalkulation uden moms (45 par)
kr.
Indkøbspris: 45 par sko a kr. 870
– Rabat på 3 %:
39.150 x 3/100
+ Emballage: Pakning hos grossisten
= Fakturabeløb
1.174,50
300,00
38.275,50
+ Hjemtagelsesomkostninger: Fragt Vejle-Ballerup
= Kostpris
450,00
38.725,50
+ Øvrige variable omk.: Salgsemballage & -fragt
= Variable omkostninger
Variable enhedsomk. (VE):
39.150,00
600,00
39.325,50
Kr. 39.325,50 / 45 par
873,90
20.1 Bidragskalkulation (forkalkulation)
Oversigt over bidragskalkulations omkostninger.
Distributionskæden
Grossisten
(leverandøren)
Omkostninger
Fakturabeløbet
+
Fashion Shoes
lager
Hjemtagelsesomk.
Omkostninger ved at
anskaffe varen.
=
Kostpris
+
Revisorkontoret
(kunden)
Øvrige
variable
omk.
=
Variable
omk.
Omkostninger ved at
sælge varen.
20.1 Bidragskalkulation (forkalkulation)
For at beregne salgsprisen opstilles en priskalkulation.
Der tages udgangspunkt i de variable enhedsomkostninger.
Salgspris for 1 par sko, Model MODENA
kr.
Variable enhedsomkostninger (VE)
873,90
De faste omkostninger skal også dækkes, og når der
sælges et par sko, skal der også gerne være et overskud.
20.1 Bidragskalkulation (forkalkulation)
Rikke kalkulerer derfor med et dækningsbidrag.
Salgspris for 1 par sko, Model MODENA
kr.
Variable enhedsomkostninger (VE)
+ Tillæg for dækningsbidrag: 40 % af kr. 873,90
873,90
349,56
Dækningsbidraget på 40 % er fundet i
samarbejde med Fashion Shoes revisor.
Dækningsbidraget skal netop bidrage til at dække de
faste omkostninger og butikkens overskud.
20.1 Bidragskalkulation (forkalkulation)
Rikke kender nu salgsprisen uden moms.
Salgspris for 1 par sko, Model MODENA
kr.
Variable enhedsomkostninger (VE)
+ Tillæg for dækningsbidrag: 40 % af kr. 873,90
= Salgspris uden moms
873,90
349,56
1.223,46
Salgspris uden moms =
Variable enhedsomkostninger + Dækningsbidrag
20.1 Bidragskalkulation (forkalkulation)
Nu beregnes salgsmomsen.
Salgspris for 1 par sko, Model MODENA
kr.
Variable enhedsomkostninger (VE)
+ Tillæg for dækningsbidrag: 40 % af kr. 873,90
= Salgspris uden moms
+ 25 % moms
Salgsmoms = Salgspris uden moms x 0,25
873,90
349,56
1.223,46
305,87
20.1 Bidragskalkulation (forkalkulation)
Endelig kan salgsprisen med moms beregnes.
Salgspris for 1 par sko, Model MODENA
kr.
Variable enhedsomkostninger (VE)
+ Tillæg for dækningsbidrag: 40 % af kr. 873,90
= Salgspris uden moms
+ 25 % moms
= Salgspris med moms
873,90
349,56
1.223,46
305,87
1.529,33
Salgsmoms med moms = Salgspris uden moms + Moms
20.1 Bidragskalkulation (forkalkulation)
Rikke skriver nu tilbudet til Revisorkontoret,
som i dette tilfælde har forlangt 30 dages kredit.
Fashion Shoe
Skohornet 19
2750 Ballurup
Fashion SHOE
Tilbud på sko til personalegaver
45 par italienske sko a kr. 1.223,46 pr. par
+ 25 % moms
kr. 55.055,70
kr. 13.763,93
= I alt med moms
kr. 68.819,63
Leveringsbetingelse: Ab fabrik
Betalingsbetingelse: 30 dage netto
20.1 Bidragskalkulation (forkalkulation)
Du har nu lært:
At udarbejde en bidragskalkulation
som en forkalkulation:
At beregne de
variable enhedsomkostninger (VE):
VE =
Fakturabeløb
– Rabat
+ Emballage
= Fakturabeløb
Variable omkostninger
Mængde (afsætning)
At udarbejde en priskalkulation:
+ Hjemtagelsesomkostninger
Variable enhedsomkostninger
+ Tillæg for dækningsbidrag
= Kostpris
= Salgspris uden moms
+ Øvrige variable omkostninger
+ 25 % salgsmoms
= Variable omkostninger
= Salgspris med moms
Skabelon: Kalkulation ved køb i danske kr.

similar documents