Oddělení

Report
Výkon profese porodní asistentky
v arabských zemích
s důrazem na kulturní odlišnosti
a společenské zvyklosti
Königová Pavla
Zlín 2012
Program:
• multikulturní ošetřovatelství – všeobecná část
•Saudská Arábie – základní informace
•Saudská Arábie – RKH, SFH
•Praktická část – publikace, fotodokumentace….
Nonverbální komunikace
• Význam neverbálních znaků je podmíněn:
•
•
•
•
Kulturou
Dobou
Sociální skupinou
Prostředím
Arabská kultura
???
•
•
•
•
•
•
Mimika
Pohledy
Proxemika
Posturologie
Haptika
Úprava zevnějšku
Etické základy multikulturní péče
• Komunikace
• Čas
• Prostor
• Sociální organizace
++
•
•
•
•
Náboženství
Jídlo
Slavnosti a rituály
Struktura společnosti
Verbální komunikace
• Komunikace zvuková (mluvená)
• Komunikace grafická (psaná)
• ???? odlišnosti arabské kultury
++
Islám
• Monoteistické náboženství
• Založené na učení proroka Muhammada
(náboženský a politický vůdce, 7.stol.)
• = „podrobení se“ „odevzdání se „ Bohu(Alláh)
• Stoupenec islámu – muslim „ten, který se podřizuje
Bohu“
• Zákl.prameny – Korán a Sunna (Muhammadovy
činy a slova)
Islám
• Povinnost dodržovat 5 pilířů Islámu
• Modlitba (salat)
• Půst (sawm)
• Dobročinnost (zakat)
• Pouť (hadž)
• Úsilí o šíření víry (džihad)
+++
Saudská Arábie
konzervativní islámské
království
Saudská Arábie
King Abdallah
bin Abd al-Aziz Al Saud
(2005)
Rozloha : 2 250 000 km2
Populace : 26 mil./2011/
/ Riyadh :4,7 mil. /
/ zahr. pracovníci 5,5mil./
KSA
• Státní zřízení: království
• Forma vlády: islámská absolutistická
monarchie
• Hlava státu a předseda vlády: král
• Národnostní složení: Arabové 90%
• Náboženství: sunnitští muslimové 96%
šíitští muslimové 3%
• Gramotnost: 78,8%
Arabská kuchyně
•
•
•
•
•
•
•
zákaz alkoholu a vepřového masa
Jehněčí maso
Švarma – podobné kebabu
Kabsa – rýže s kuřecím masem
Falafel –smažené kuličky z bobů
Koření, čerstvé ovoce, arabský chléb, homos
Arabská káva, čaj……..
Sport
•
•
•
•
•
Fotbal
Sokolnictví
Windsurfing
Závody velbloudů
Čtyřkolky
• Korán – svatá kniha islámu
•pouze muslimové mohou být státními občany SA
MAKKAH – město nemuslimům
zakázané
Info pro cizince:
• Důkladná celní kontrola
• Chování v souladu s islámem
(Ramadán,…)
• Prohibice
- alkohol, drogy
- výrobky z vepřového masa a kůže
- pornografie (široký význam)
• Možné tresty: pokuta, bičování, vězení,
deportace ze země
• Ženy v saudské společnosti podléhají
řadě omezení, jako je:
- zákaz řídit motorová vozidla (?zrušení?)
- zákaz používat MHD
- zákaz kamkoli cestovat bez souhlasu muže
- zákaz setkávat se s nepříbuznými muži
či oslovit cizího muže na veřejnosti
• Pokud to jejich manžel, případně otec či syn nedovolí,
nesmějí podstoupit vyšetření ani operaci.
• Jsou nuceny k předem dohodnutým sňatkům
(„předčasným sňatkům“).
•Oficiální otevření v prosinci 1978
/ King Khalid /
RKH
v roce 2004
počet lůžek : 1 192 / vč.„A&E“, LW,NICU,OT /
+ 48 dialyzačních „chairs“
+ PSCC : 158 lůžek
stav zaměstnanců : 7 179
South West Corner – por.gyn.kl
OAU – Obstetric Assessment Unit
příjem
počet lůžek : 3 + 2
12-ti hod služby
24 hod servis pro „eligible“ pacientky
24 týd. těhotenství a více
vstupní posouzení:
- rodičky
- těhotné ženy s problémy spojenými těhotenstvím
• u překotných porodů – vedení porodu a případná
resuscitace novorozence
•
•
•
•
•
3A – předporodní odd.
• počet lůžek : 29
• 12-ti hod služby
• péče : 1 : 6 den
1 : 10 noc
• stav : por.as. „in charge“
por.as.,sestry – den / noc
1 ošetřovatelka
3B - labour ward
porodní sál
•
•
•
•
počet lůžek : 7 + 2 porodní pokoje
HDU – 3 lůžka
12-ti hod služby
PS - péče 1 : 1
HDU - péče 1 : 3
HDU
• po porodu nutná další observace
• těhotné ženy s vysokým rizikem
1. APH , PPH
2. PPI
3. preeklampsie
4. kardiomyopatie
5. Sickle cell anemie / srpkovitá /
Stav PA + sester na PS
•
•
•
•
•
„head nurse“
„charge nurse“
5 – 7 por. asistentek
1 všeobecná sesta
1 – 2 ošetřovatelky
Stav lékařů na PS
Consultant – porodník
Consultant – gynekolog
Fellow
Senior resident
Resident
/ + resident na příjmu a na gyn. /
• Intern
• 24 hod „on call“
•
•
•
•
•
4A,54 – postnatal
šestinedělí
•
•
•
•
počet lůžek : 30 + 32
12-ti hod služby
péče : 1 : 5 – 6
stav : por.as. „head nurse“
por.as. „ in charge“
por. as.,sestry - 6
ošetřovatelky - 4
péče na šestinedělí:
lékař / porodník / - vizita 1 x denně
lékař / neonatolog / - vizita 1 x denně
lékař „on call“
por.asistentky
sestry – s porodnickou nástupní praxí a
zkušenostmi
• ošetřovatelky
• fyzioterapeut – denně
• ...
•
•
•
•
•
5B - gynekologie
počet lůžek : 32
12-ti hod služby
péče : 1 : 5 den
1 : 6 noc
1. těhotné ženy do 24. týd.gravidity
2. plánované gynekologické operace a výkony
3. akutní případy
/ectop.grav.,torze ovarií.,incoml.AB,…/
•
•
•
7A,7B - VIP
• počet pokojů : 6 + 8
• 12-ti hod služby
• všechny skupiny žen,
jejichž stav
„vyžaduje“
por.-gyn. péči
příjem pacientky :
• ? důvod přijetí,? anamnéza od pacientky
• fyz. f-ce,analýza moči
• PALPACE - týd.gravidity /výška fundu/
- poloha plodu
- postavení plodu
- naléhající část
- vztah n.č. ke k. pánevní
/ ? pětin n.č. ještě palpujeme/
• KTG – minimálně 30 min /dle situace/
„files register“
•
•
•
•
kontrola dokumentace – „file“
podrobné zdokumentování
vaginální vyš. / digitální,v zrcadlech /
dle aktuální situace odběry,infuze,. . .
transport bez kontroly lékaře :
• 3B /porodní sál/
- fyziologické těhotenství
- porod v běhu „established labour“
- fyziologické KTG
- poloha podélná záhlavím
- žádné patologie
• porod na OAU/příjmu/-fyziol.
transport po kontrole lékařem:
•
•
•
•
•
domů
3A - počínající porod „early labour“
- g.h. 24 a více s potížemi
/ kompenzovaná/
HDU - g.h. 24 a více s akut. potížemi
nebo dekompenzované
7A,7B
porod - na OAU/příjmu/ + patologie
- mimo nemocnici / BBA / + kontrola
neonatologem
•transport na 3B / por.sál /
přítomna patologie plodu či rodičky
- APH,PP,PET,HELLP,DM,kardiomyop.
- patol. KTG,nepravidelné polohy plodu,
? naléhání plodu,KP,. . .
3B – péče porodní as.
•
•
•
•
•
•
příjem rodičky z OAU nebo 3A /dokumentace/
? fyz.f-ce, ? stav rodičky
abdominální palpace
kontinuální KTG – abdominální sonda
zákl.odběry – KS + Rh,KO
zajištění 1 žilního vstupu / RL /
• vaginální vyšetření / po 4 hod /
V+V
? centralizace cervixu
konzistence
spotřebování - %
dilatace
? vedoucí část - ? záhlaví, ? vstupování
? šípový šev / LOA /
+ amniotomie
+ zavedení sculp elektrody / FSE /
• Syntocinon 5(2) IU / 500 ml RL
start 40 ml / hod. . . . . .max 240 ml / hod
• vedení 2.d.p.,3.d.p.
/ Syntometrin,Methergin /
• zahájení resuscitace novorozence
/ neonatolog „on call“ /
• kontrola a ošetření porodního poranění
• první přiložení novorozence k prsu matky
• transport na šestinedělí
další povinnosti PA na PS :
• při SC ošetření novorozence na oper.sále
s neonatologem
• asistence lékaři při koml.porodu
/ VEX,kleště,KP,mnohočetné těh.,. . ./
• asistence lékaři při kompl.výkonech
/ extraamn. Prostaglandin,amniocentéza,
TRF plodu in utero,. . ./
• ...
analgezie na PS :
• entonox – inhalace dle potřeby
• opiáty – Pethidine 75-100 mg i.m.,/i.v./
Phenergan 25 mg i.m.
• PCA /patient controled anaesthesia /
- Pethidine,Morphine
• epidurál
+++
•
•
•
•
•
•
•
•
pohotovostní operační sál
operační sály
neonatologické odd./ JIP + „HDU“/
antenatal. kl. ,IVF
24 hod „refferal“ systém
24 hod farmakologický servis
24 hod Centrální sterilizace
ultrazvukové odd. / 7,00 – 16,30 /
statistika / rok 2004 / :
•
•
•
•
•
•
•
•
Deliveries 8 881
Primi 25%
Ventouse 4.1%
C.S 16.7%
Forceps 0.3%
Preterm 7.7%
Breech 1.6% / 56% of them by C.S /
Epidural 8.4%
statistika / rok 2004 / :
• Placenta praevia / 56 cases / 0.01%
/ 87% by C.S /
• Gestational diabetes 12.2%
• Cardiac 1.1%
• 9 027 infants born
/ 114 twins, 13 triplets, 2 quadrepts /
• 2.6 per 1 000 neonatal death
• 6.6 per 1 000 stillbirth
Security Forces Hospital
SFH
SFH
• Jako jediná poskytuje služby přímo ministru
vnitra a jeho rodině.
Typ instituce:
• Státní nemocnice vzdělávacího typu
• Akreditovaná Saudskou radou lékařských
specialistů
• Spadá pod Ministerstvo vnitra
• Akreditovaná Kanadskou lékařskou radou
• Kapacita: 508 lůžek
• Systém řízení: britský/kanadský
Oddělení:
• Internal Diseases:
cardiology, dermatology, diabetics, endocrine
glands, digestive system, hematology diseases,
infectious diseases, internal diseases, kidney
and urology unit, neurology, psychiatry clinic,
lung diseases, and rheumatic diseases
Oddělení:
• Surgery Dept.:
general surgery unit, orthopedics unit, urinary
tracts surgery, plastic surgery, brain and
neurology surgery, children surgery, ophthalmic
surgery, and ENT surgery
Oddělení:
• Labour Ward
Gynecology Dept.
Paediatrics Dept./ Neonatology
Dentistry Dept.
Emergency Room
Pharmacy dept.
Laboratory and Blood Bank
X-Ray
Physiotherapy Dept.
Uplatnění pro porodní asistentku:
•
•
•
•
Emergency Dept. – Labour Assessment
Labour Ward – Neonatology
Antenatal / Postnatal Dept.
Gynaecology
Děkuji za pozornost.

similar documents