PPT_AGAMA_Asmaul_Husna

Report
RASULULLAH BERSABDA, “ALLAH MEMPUNYAI 99 NAMA, SERATUS
KURANG SATU; BARANG SIAPA MEMAHAMINYA AKAN MASUK
SURGA.” (SHAHIIH BUKHAARI, SHAHIIH MUSLIM).
ASMAUL HUSNA
Disusun oleh
:
Annisa Dzikra Salma
Devi Afryda Riani Sani
Norma Yuniar
Pradita Putri Ariani
Wirinda Shafira
Aji Nur Fauzan
Muh. Fadhil Farras
X-3
PENGERTIAN ASMAUL
HUSNA
Asmaul berarti nama dan Husna
berarti baik atau yang indah.
Menurut bahasa, Asmaul Husna
berarti nama-nama Allah SWT yang baik.
Sedangkan menurut istilah adalah
nama-nama yang baik yang dimiliki Allah
SWT.
DALIL TENTANG ASMAA'UL HUSNA:
 "Dialah
Allah, tidak ada Tuhan (yang berhak
disembah) melainkan Dia, Dia mempunyai
asmaa'ul husna (nama-nama yang baik)." - (Q.S.
Thaa-Haa : 8)
 Katakanlah:
"Serulah Allah atau serulah ArRahman. Dengan nama yang mana saja kamu
seru, Dia mempunyai al asmaa'ul husna (namanama yang terbaik) dan janganlah kamu
mengeraskan suaramu dalam salatmu dan
janganlah pula merendahkannya dan carilah
jalan tengah di antara kedua itu" - (Q.S Al-Israa':
110)
 "Allah
memiliki Asmaa' ul Husna, maka
memohonlah
kepada-Nya
dengan
menyebut nama-nama yang baik itu dan
tinggalkanlah
orang-orang
yang
menyimpang dari kebenaran dalam
(menyebut)
nama-nama-Nya.
nanti
mereka akan mendapat balasan terhadap
apa yang telah mereka kerjakan" - (QS.
Al-A'raaf : 180)
ASMAUL HUSNA
No.
Nama
Arab
Arti
Keterangan
1
Ar Rahman
‫الرحمن‬
2
Ar Rahiim
‫الرحيم‬
3
Al Malik
4
Al Quddus
‫القدوس‬
5
As Salaam
‫السالم‬
Maha Memberi
Kesejahteraan
Al Hasyr : 23
6
Al Mu`min
‫المؤمن‬
Maha Memberi
Keamanan
Al Hasyr : 23
7
Al Muhaimin
‫المهيمن‬
Maha Pemelihara
Al Hasyr : 23
8
Al `Aziiz
‫العزيز‬
Maha Perkasa
9
Al Jabbar
‫الجبار‬
Memiliki Mutlak
Kegagahan
Al Hasyr : 23
Al Mutakabbir
‫المتكبر‬
Maha Megah,
Memiliki Kebesaran
Al Hasyr : 23
10
‫الملك‬
Maha Pemurah
Al Fatihah : 3
Maha Penya
Al Fatihah : 3
Maha
Merajai/Memerintah
Maha Suci
Al Mu’minun : 116
Al Jum’ah : 14
Al Imran : 62
11
Al Khaliq
‫الخالق‬
Maha Pencipta
Ar Ra’d : 16
‫البارئ‬
Maha Melepaskan
(Membuat,
Membentuk,
Menyeimbangkan)
Al Hasyr : 24
Maha Membentuk
Rupa (makhluknya)
Al Hasyr : 24
12
Al Baari`
13
Al Mushawwir
14
Al Ghaffaar
‫الغفار‬
Maha Pengampun
15
Al Qahhaar
‫القهار‬
Maha Memaksa
16
Al Wahhaab
‫الوهاب‬
Maha Pemberi
Karunia
Al Imran : 18
17
Ar Razzaaq
‫الرزاق‬
Maha Pemberi
Rezeki
Adz Dzariyat : 58
18
Al Fattaah
‫الفتاح‬
Maha Pembuka
Rahmat
Saba’ : 26
19
Al `Aliim
‫العليم‬
Maha Mengetahui
(Memiliki Ilmu)
Al Baqarah : 29
Maha
Menyempitkan
(makhluknya)
Al Baqarah : 245
20
Al Qaabidh
‫المصور‬
‫القابض‬
Al Baqarah : 235
Ar Ra’d : 16
21
Al Baasith
‫الباسط‬
Maha
Melapangkan
(makhluknya)
22
Al Khaafidh
‫الخافض‬
Maha Merendahkan
(makhluknya)
At Hadist Tirmidzi
23
Ar Raafi`
‫الرافع‬
Maha Meninggikan
(makhluknya)
Al An’am 83
24
Al Mu`izz
‫المعز‬
Maha Memuliakan
(makhluknya)
25
Al Mudzil
‫المذل‬
Maha Menghinakan
(makhluknya)
Ali Imran 26
26
Al Samii`
‫السميع‬
Maha Mendengar
Al Isra’ 1
27
Al Bashiir
‫البصير‬
Maha Melihat
Al Hadid 4
28
Al Hakam
‫الحكم‬
Maha Menetapkan
Al Mu’min 48
29
Al `Adl
‫العدل‬
Maha Adil
Al An’am 115
30
Al Lathiif
‫اللطيف‬
Maha Lembut
Al Mulk 14
Ar Ra’d : 26
Ali Imran 26
31
Al Khabiir
‫الخبير‬
Maha Mengenal
Al An’am 18
32
Al Haliim
‫الحليم‬
Maha Penyantun
Al Baqarah 235
33
Al `Azhiim
‫العظيم‬
Maha Agung
Asy Syuro 235
34
Al Ghafuur
‫الغفور‬
Maha Pengampun
35
As Syakuur
‫الشكور‬
Maha Pembalas Budi
(Menghargai)
36
Al `Aliy
‫العلى‬
Maha Tinggi
An Nisa 34
37
Al Kabiir
‫الكبير‬
Maha Besar
Ar Ra’d 9
38
Al Hafizh
‫الحفيظ‬
Maha Memelihara
39
Al Muqiit
‫المقيت‬
Maha Pemberi
Kecukupan
An Nisa 85
40
Al Hasiib
‫الحسيب‬
Maha Membuat
Perhitungan
An Nisa 6
Ali Imran 89
Fathir 30
Hud 57
41
Al Jaliil
‫الجليل‬
Maha Luhur
Ar Rahman
27
42
Al Kariim
‫الكريم‬
Maha Mulia
An Naml 40
43
Ar Raqiib
‫الرقيب‬
Maha Mengawasi
Al Ahzab 52
44
Al Mujiib
‫المجيب‬
Maha Mengabulkan
45
Al Waasi`
‫الواسع‬
Maha Luas
46
Al Hakiim
‫الحكيم‬
Maha Maka Bijaksana
47
Al Waduud
‫الودود‬
Maha Mengasihi
Al Buruj 14
48
Al Majiid
‫المجيد‬
Maha Mulia
Al Buruj 15
49
Al Baa`its
‫الباعث‬
Maha Membangkitkan
50
As Syahiid
‫الشهيد‬
Maha Menyaksikan
Hud 61
Al Baqarah
268
Ali Imran 18
Yasin 52
Al Maidah
117
51
Al Haqq
‫الحق‬
52
Al Wakiil
‫الوكيل‬
Maha Memelihara
53
Al Qawiyyu
‫القوى‬
Maha Kuat
54
Al Matiin
‫المتين‬
Maha Kokoh
55
Al Waliyy
‫الولى‬
Maha Melindungi
56
Al Hamiid
‫الحميد‬
Maha Terpuji
An Nisa 131
Maha Mengalkulasi
(Menghitung Segala
Sesuatu)
Maryam 94
Al Buruj 13
Maha Benar
57
Al Muhshii
‫المحصى‬
58
Al Mubdi`
‫المبدئ‬
Maha Memulai
59
Al Mu`iid
‫المعيد‬
Maha Mengembalikan
Kehidupan
60
Al Muhyii
‫المحيى‬
Maha Menghidupkan
Thaha 114
Al An’am 102
Al Anfal 52
Adz Dzariyat
58
An Nisa 45
Ar Rum 27
Ar Rum 50
‫المميت‬
Al Mu’min 68
61
Al Mumiitu
62
Al Hayyu
‫الحي‬
Maha Hidup
Thaha 111
63
Al Qayyuum
‫القيوم‬
Maha Mandiri
Thaha 111
64
Al Waajid
‫الواجد‬
Maha Penemu
Adh Dhuha 6-8
65
Al Maajid
‫الماجد‬
Maha Mulia
66
Al Wahid
‫الواحد‬
Maha Tunggal
67
Al Ahad
‫االحد‬
Maha Esa
Al Ikhlas 1
68
As Shamad
‫الصمد‬
Maha Dibutuhkan,
Tempat Meminta
Ali Ikhlas 2
69
Al Qaadir
‫القادر‬
Maha Menentukan,
Maha Menyeimbangkan
70
Al Muqtadir
‫المقتدر‬
Maha Mematikan
Maha Berkuasa
Hud 73
Al Baqarah 133
Al Baqarah 20
Al Qamar 42
71
Al Muqaddim
‫المقدم‬
72
Al Mu`akkhir
‫المؤخر‬
73
Al Awwal
74
Maha Mendahulukan
Qaf 28
Maha Mengakhirkan
Ibrahim 42
‫األول‬
Maha Awal
Al Hadid 3
Al Aakhir
‫األخر‬
Maha Akhir
Al Hadid 3
75
Az Zhaahir
‫الظاهر‬
Maha Nyata
Al Hadid 3
76
Al Baathin
‫الباطن‬
Maha Ghaib
Al Hadid 3
77
Al Waali
‫الوالي‬
Maha Memerintah
Ar Ra’du 11
78
Al Muta`aalii
Maha Tinggi
Ar Ra’du 9
79
Al Barru
‫البر‬
Maha Penderma (Maha
Pemberi Kebajikan)
Ath Thur 28
80
At Tawwaab
‫التواب‬
Maha Penerima Tobat
An Nisa 16
‫المتعالي‬
‫المنتقم‬
Maha Pemberi
Balasan
81
Al Muntaqim
82
Al Afuww
‫العفو‬
83
Ar Ra`uuf
‫الرؤوف‬
84
Malikul Mulk
85
Dzul Jalaali Wal
Ikraam
86
Al Muqsith
‫المقسط‬
Maha Pemberi Keadilan
87
Al Jamii`
‫الجامع‬
Maha Mengumpulkan
88
Al Ghaniyy
‫الغنى‬
89
Al Mughnii
‫المغنى‬
90
Al Maani
‫مالك الملك‬
‫ذو الجالل و‬
‫اإلكرام‬
‫المانع‬
Maha Pemaaf
Maha Pengasuh
Maha Penguasa
Kerajaan (Semesta)
Maha Pemilik
Kebesaran dan
Kemuliaan
Maha Kaya
Maha Pemberi
Kekayaan
Maha Mencegah
As Sajdah 22
An Nisa 99
Al Baqarah 207
Ali Imran 26
Ar Rahman 27
An Nur 47
Saba 26
Al Baqarah 267
An Najm 48
Al Hadts Tirmidzi
91
Ad Dhaar
‫الضار‬
Maha Penimpa
Kemudharatan
Al An’am 17
92
An Nafii`
‫النافع‬
Maha Memberi Manfaat
Al Fath 11
An Nur 35
93
An Nuur
‫النور‬
Maha Bercahaya
(Menerangi, Memberi
Cahaya)
94
Al Haadii
‫الهادئ‬
Maha Pemberi Petunjuk
Al Hajj 54
95
Al Badii'
‫البديع‬
Maha Pencipta Tiada
Bandingannya
Al Baqarah 117
96
Al Baaqii
‫الباقي‬
Maha Kekal
Thaha 73
97
Al Waarits
‫الوارث‬
Maha Pewaris
Al Hijr 23
98
Ar Rasyiid
‫الرشيد‬
Maha Pandai
Al Jin 10
99
As Shabuur
‫الصبور‬
Maha Sabar
Al Hadits Tirmidzi
SIFAT-SIFAT ALLAH
BESERTA
DALILNYA
Wujud (ada) >< ‘Adam (tiada)
Dalil Aqli: Ada ciptaan-Nya, Dalil Naqli: Surat
Aro’du ayat 16
 Qidam (terdahulu) >< Hudust (baru)
Dalil Naqli: Surat Al Hadid ayat 3
 Baqa (kekal) >< Fana (rusak)
Dalil Naqli: Surat Ar Rahman ayat 27
 Mukholafatu Lilhawadist (beda dgn makhluknya)
><
Mumatsalatu
Lilhawadits
(menyerupai
makhluknya)
Dalil Naqli: Surat Asy Syuro ayat 11

 Qiyamuhu
Binafsihi (berdiri sendiri)>< Ihtiyaj
(membutuhkan)
Dalil Naqli: Surat Al Ankabut ayat 6
 Wahdaniyat (esa) >< Ta’adud (>1)
Dalil Naqli: Surat Al Ikhlas, Surat Al Baqarah
ayat 163
 Qudrat (berkuasa) >< ‘Ajzu (lemah)
Dalil naqli: Surat Al Baqarah ayat 20
 Iradat (berkehendak) >< Karohah (terpaksa)
Dalil Naqli: Surat Hud ayat 107, Surat Yasin
ayat 82
 ‘Ilmu (maha tahu) >< Jahlun (bodoh)
Dalil Naqli: Surat Al Baqarah ayat 231

Hayat (maha hidup) >< Maut (mati)
Dalil naqli: Surat Al Baqarah ayat 255
 Sama’
(mendengar) >< Shoman (tuli)
Dalil Naqli: Surat Asy Syuro ayat 11
 Bashor (melihat) >< ‘Aamaa (buta)
Dalil Naqli: Surat Asy Syuro ayat 11
 Kalam (berfirman) >< Bukmun (bisu)
Dalil Naqli: An Nisa ayat 164
SIFAT JAIZ
Sifat jaiz adalah sifat yang boleh ada dan boleh
tidak ada pada Allah SWT. Sifat jaiz bagi Allah
hanya ada satu yaitu Allah boleh melakukan
segala sesuatu yang mungkin atau tidak
mungkin terjadi.
 Segala sesuatu bila dikehendaki Allah terjadi,
dan segala sesuatu yang tidak dikehendaki tidak
terjadi.

DALIL NAQLI SIFAT JAIZ
‫ض َو َما‬
ِ‫الَ ْر ه‬
ِ ‫ت َو‬
ِ‫س َما َوا ه‬
ُِ ‫ّلله ُم ْل‬
َِ ‫َو‬
َ ‫ك ال‬
ِ‫ش ْيءِ قَ هِدير‬
َِ ُ‫ّللا‬
َِ ‫شآ ُِء َو‬
ُِ ُ‫يَ ْخل‬
َ ِ‫علَى ُكل‬
َ َ‫ق َما ي‬
 ‫ما‬
َ ‫بَ ْينَ ُِه‬
 Artinya
: ”Kepunyaan Allah-lah kerajaan
langit dan bumi dan apa yang di antara
keduanya; Dia menciptakan apa yang
dikehendaki-Nya. Dan Allah Maha Kuasa
atas segala sesuatu.” (al-Ma’idah: 17)
CONTOH SIFAT JAIZ
Allah berhak menjadikan orang rendah menjadi
terhormat jika dikehendaki, sebaliknya Allah
berhak menjatuhkan orang terhormat menjadi
hina jika dikehendaki pula.
 Allah berhak membuat orang yang sehat tibatiba sakit jika di kehendaki, sebaliknya Allah
berhak menyembuhkan dengan tiba-tiba orang
yang diperkirakan tidak tertolong lagi, jika
dikehendaki.
 Kehendak Allah yang mungkin terjadi itu tanpa
ada yang mengetahui dan tanpa ada yang dapat
mencegah.

Ada Pertanyaan?
Terima Kasih


similar documents