Her finner dere Power Point presentasjonen

Report
Beboermøte 13.03.2012
Bygningsmessige tiltak
 Bakgrunn
 Prosjektpresentasjon
 Konsekvenser
Historikk
 Byggeår 1969
- yttervegger med 10 cm isolasjon
- vindu med 2-lags glass
- luftlekkasjer
 Renovering 1990
- 5 cm tilleggsisolering
- vindu med 3-lags glass
- press på pris, saldering
- forenklet byggeteknikk
- vannlekkasjer
Dagens situasjon – bilde 1
Dagens situasjon – bilde 2
Dagens situasjon – bilde 3
Dagens situasjon – bilde 4
Dagens situasjon – bilde 5
Dagens situasjon – bilde 6
Dagens situasjon – bilde 7
Dagens situasjon – bilde 8
Dagens situasjon – bilde 9
Bygningers kvalitetskurve
Innflytelse vs. kostnader

Forslag renovering 2012 - hovedpunkt
1. Nye vindu, balkongdører og ytterdører
2. Tekking av tak
3. Porttelefoni
4. Ny renovasjonsløsning
5. Diverse vedlikeholdstiltak
1. Vindu, balkongdører og ytterdører
 954 enheter
 Utgjør ca. 1400 m²
 H-type vindu og balkongdører
 Videreføring av dagens løsning
 3-lags glass
 Nye ytterdører
 Redusert varmetap
2. Tekking av tak
 Tilleggsisolering av blokktak
 Bedre fallforhold
 Heving av gesimser
 Nye takluker
 Branntekniske tiltak (isolasjon, pipehøyde m.v.)
 Ny tekking
 Nye gesimsbeslag
3. Porttelefoni
 Taleforbindelse
 Fjernåpning av ytterdører
 Tidsstyring
4. Ny renovasjonsløsning
 Dypoppsamling
 To stasjoner à to brønner
 Samlet volum 20 m³
 Lavere tømmefrekvens
 Reduserte kostnader
 ”Sponset” av Remiks
 Nøkkelbrikker
 Fjerning av dagens containeroppstilling
5. Diverse vedlikeholdstiltak
 Fjerning av bomberomsluker
 Utbedring og ettermontering av ventiler
 Ettersyn av skorsteiner
 Nye feieluker
 Supplering av grunnmurplast
 Ettersyn og vedlikehold av verandasøyler
 Ettersyn av kledning og takrenner på rekkehus
 Nye takbeslag på rekkehus
Alternative tilbud
1. Fabrikkmalte trevindu
2. Trevindu med belegg av aluminium
3. Vinylvindu
 Alle alternativ med 3-lags glass
 Også 2-lags glass tilgjengelig
Entrepriseform
 Totalentreprise
 Totalentreprenøren kontraherer UE
 Alt garantiansvar hos en kontraktspart
 Enklere å administrere for tiltakshaver
 En part å forholde seg til i garantitiden
Prosjektkostnader - stipulert
 Tilbudssum (E) ex. mva., med tillegg av:
 Reserve
 Generelle kostnader
 Spesielle kostnader
-
uforutsett
prisstigning
prosjektering
byggeledelse
25% mva.
(15% av E)
( 3% av E)
( 2% av E)
( 5% av E)
 SUM:
NOK 23,6 mill. inkl. mva.
 Opsjon, med fasader:
NOK 39,0 mill. inkl. mva.
.
.
Kostnader pr. boenhet - stipulert
Leilighet
Tilbud
Opsjon
2R blokk
129’
224’
4R blokk
265’
459’
4R rekke
318’
(318’)
(Alle beløp i hele tusen.)
Endring felleskostnader - stipulert
Tilbud
Leilighet
Opsjon
24E6/25 år
24E6/30 år
39E6/30 år
2R blokk
856
696
780
620
1267
1007
4R blokk
1462
1188
1332
1058
2164
1719
4R rekke
1599
1300
1458
1158
2368
1881
Gevinster av tiltak
 Mindre varmetap
 Høyere bokomfort
 Redusert strømforbruk
 Øket attraktivitet / markedsverdi
 Enova?
Usikkerhet
 Nye vindu i eksisterende fasade ?
 Begrenset valgfrihet
Tiltaksprofil
 Bestemmes av beboerne i Håpet 1 Borettslag
 Byggteknisk anbefaling: Full fasaderenovering !

similar documents