6 Etika u psih istraz 2

Report
Etika u
psihologijskim
istraživanjima 2
Alternative obmani
 Igranje
uloga – pretvaranje da je osoba u
nekoj situaciji.
 Istraživanja sa simulacijom – što sličnije
stvarnosti , to ljudi ozbiljnije odglume svoje
uloge.
 Opasnost: naškode psihološki ili fizički
ostalima u simuliranoj situaciji (Zimbardo).
Zatvorski eksperiment u
Stanfordu (Zimbardo, 1971.)
 Philip
Zimbardo 1971.godine na Sveučilištu
Stanford, SAD.
 Cilj vidjeti kako se ponašaju „dobri” ljudi u
„zlim” okolnostima
 Kako bi ljudi reagirali kad su smješteni u
zatvorsko okruženje?
 Sudionici: 24 muškarca, zdravi
(emocionalno, fizički i psihološki)
 12 igralo ulogu zatvorenika, 12 igralo
ulogu čuvara – dodijeljeno po slučaju.
Zimbardo - opis:







Zimbardo sudjelovao kao upravitelj zatvora i
voditelj eksperimenta.
Sudionici 2 tjedna smješteni u simuliranom
zatvorskom okruženju.
„Službeno” uhićeni, na ulici.
Dobili odore, sukladno ulozi.
Zatvorenici u ćelijama po 3.
Čuvari u smjenama po 8 sati, ostalo vrijeme
slobodni.
Nisu smjeli fizički kažnjavati zatvorenike, ali su smjeli
pojačati osjećaj nemoći zatvorenika,
dezorijentirati ih i depersonalizirati.
Zimbardo – opis…
 Zatvorenici
i čuvari prihvatili svoje uloge
 Već drugi dan počela je pobuna
 Nakon napada panike jednog sudionika
počeo otpor zatvorenika
 Štrajk glađu, samica, kažnjavanje
(verbalno, psihičko, fizičko iscrpljivanje i sl.)
 5. dan kolegica vidjela eksperiment –
šokirana patnjom sudionika
 6. dan eksperiment prekinut.
Zimbardo – zaključak:
 Zimbardo
očekivao da će se „dobri” ljudi
uspjeti oduprijeti ili uzdići iznad „zle”
situacije.
 Nije se pokazalo – ili su neupitno prihvatili
ulogu ili se nisu oduprli ulozi.
 I sam se uživio preko mjere.
 Neovisno
o osobinama, kad se nađu u
određenim situacijama, ljudi se ponašaju
na načine na koje inače ne bi.
Etični istraživački postupci
 Poštena
istraživanja – sudionici znaju cilj
istraživanja prije početka.
- npr.: razvoj programa promjene ponašanja i
istraživanje učinaka toga naspram situacije
bez promjene, npr. agresija.
 Kvazi
eksperimenti – opažanje pojava koje
su se spontano pojavile.
– npr. ponašanje ljudi u prirodnim nesrećama.
Mjere zaštite sudionika





Suglasnost uz informiranje – etički preduvjet ili
standard za provođenje psihologijskih istraživanja.
Sudionici pročitaju (ili istraživač izgovori) i potpisuju
izjavu da su bili upoznati s općom svrhom i
odvijanjem istraživanja, s mogućim štetnim
posljedicama i da mogu odustati od sudjelovanja u
bilo kojem trenutku.
U slučaju djece, roditelji potpisuju suglasnost.
U najnovije vrijeme, obavezna i suglasnost ustanove
putem koje će istraživač doći do sudionika (npr.
fakultet, bolnica, poduzeće i sl.).
Osobito važno kad su sudionici posebno osjetljive
skupine: djeca, zatvorenici, duševni bolesnici itd.
Zaštita sudionika…



Rasterećenje (debriefing) – bitan dio
istraživanja – pružaju se detaljne
informacije o istraživanju ili sudjelovanju u
njemu.
Savjetovanje – ako su sudionici bili izloženi
stresnim iskustvima, ili su izvještavali o
tome.
Ponovno informiranje – kad su u suglasnosti
obećani rezultati ili kad su ponuđeni u
rasterećenju. Grupni sastanci – sudionika ili
cijele zajednice.
Zaštita sudionika…
Privatnost i povjerljivost
 Anonimnost
- najavljena u suglasnosti, u
potpunosti očekivana i zaštićena u
istraživanju i u objavljivanju rezultata.
 Pomoću šifri – samo sudionik zna svoju šifru
i kasnije može zatražiti uvid u svoje
rezultate.
 Štiti od pristranosti istraživača.
Kodeks etike HPK o istraživanjima
d) Istraživanja i znanstveni rad
 1.
Planiranje istraživanja – Čl. 23.
 2. Dozvole institucija – Čl. 24.
 3. Znanstvena odgovornost – Čl. 25.
 4. Suglasnost ispitanika – Čl. 26.
 5. Informiranje ispitanika o istraživanju –Čl. 27.
 7. Izvještavanje o istraživanju – Čl. 29.
 8. Recenzije – Čl. 30.

similar documents