Baze de date Access - energeticconstanta

Report
Baze de date
Access
Concepte generale despre baze de date
Deschiderea aplicaţiei Microsoft Access
Crearea unei baze de date
Crearea unui tabel
Autoevaluare
1
Concepte generale
despre baze de date
O bază de date este un instrument pentru colectarea și organizarea
informațiilor. Bazele de date create în format Access 2007 au extensia
.accdb, iar cele create în formatele anterioare Access au extensia .mdb.
O baza de date Access poate să conţină următoarele categorii
principale de obiecte:
 Tabele
 Formulare
 Rapoarte
Obiectele unei baze de date
 Interogari
 Macrocomenzi
 Macrouri
2
Concepte de baza
O bază de date este un instrument pentru colectarea și organizarea
informațiilor. Bazele de date create în format Access 2007 au extensia
.accdb, iar cele create în formatele anterioare Access au extensia .mdb.
O baza de date Access poate să conţină următoarele categorii
principale de obiecte:
Un tabel este format din coloane – numite câmpuri şi
 Tabele
linii – numite înregistrări. Structura unui tabel poate fi
modificată prin adăugarea sau ştergerea atât de
 Formulare
câmpuri, cât şi de înregistrări.
 Rapoarte
 Interogari
 Macrocomenzi
 Macrouri
3
Concepte de baza
O bază de date este un instrument pentru colectarea și organizarea
informațiilor. Bazele de date create în format Access 2007 au extensia
.accdb, iar cele create în formatele anterioare Access au extensia .mdb.
O baza de date Access poate să conţină următoarele categorii
principale de obiecte:
Facilitează introducerea înregistrărilor într-un
 Tabele
tabel, oferind totodată şi posibilitatea navigării şi
 Formulare
eventual editării înregistrărilor deja introduse.
Formularele pot afişa articolele în ordinea definită de
 Rapoarte
utilizator şi permit selectarea numai a articolelor care
îndeplinesc anumite criterii.
 Interogari
 Macrocomenzi
 Macrouri
4
Concepte de baza
O bază de date este un instrument pentru colectarea și organizarea
informațiilor. Bazele de date create în format Access 2007 au extensia
.accdb, iar cele create în formatele anterioare Access au extensia .mdb.
O baza de date Access poate să conţină următoarele categorii
principale de obiecte:
 Tabele
Servesc la extragerea datelor din tabele şi interogări şi
la trimiterea lor la imprimantă, în vederea tipăririi.
 Formulare
Articolele tipărite pot fi grupate şi sortate, putând să
 Rapoarte
conţină atât antete şi subsoluri de pagină, cât şi antete şi
subsoluri de raport.
 Interogari
 Macrocomenzi
 Macrouri
5
Concepte de baza
O bază de date este un instrument pentru colectarea și organizarea
informațiilor. Bazele de date create în format Access 2007 au extensia
.accdb, iar cele create în formatele anterioare Access au extensia .mdb.
O baza de date Access poate să conţină următoarele categorii
principale de obiecte:
 Tabele
 Formulare
Servesc la selectarea – pe baza anumitor criterii - a
 Rapoarte
anumitor articole din tabele. Articolele selectate pot fi
 Interogari
afişate într-o ordine stabilită de utilizator. O interogare
poate avea la bază datele aflate în mai multe tabele.
 Macrocomenzi
 Macrouri
6
Concepte de baza
O bază de date este un instrument pentru colectarea și organizarea
informațiilor. Bazele de date create în format Access 2007 sau 2010 au
extensia .accdb, iar cele create în formatele anterioare Access au
extensia .mdb.
O baza de date Access poate să conţină următoarele categorii
principale de obiecte:
 Tabele
 Formulare
Sunt recipiente în care sunt memorate subrutine şi
 Rapoarte
funcţii scrise de utilizator în limbajul Visual Basic
 Interogari
pentru aplicaţii. Ele pot fi executate ca răspuns la
evenimentele asociate controalelor.
 Macrocomenzi
 Macrouri
7
Concepte de baza
O bază de date este un instrument pentru colectarea și organizarea
informațiilor. Bazele de date create în format Access 2007 au extensia
.accdb, iar cele create în formatele anterioare Access au extensia .mdb.
O baza de date Access poate să conţină următoarele categorii
principale de obiecte:
 Tabele
 Formulare
 Rapoarte
 Interogari
 Macrocomenzi
Reprezintă o secvenţă de comenzi ce vor fi
lansate în execuţie la solicitarea utilizatorului. Ele
 Macrouri
permit realizarea rapidă a diferitelor sarcini,
deoarece pot fi asociate şi evenimentelor.
8
Deschiderea aplicaţiei Microsoft Access
Aplicaţia Microsoft Access poate fi deschisă în două moduri:
1. Start→ Toate programele →Microsoft Office → Microsoft Access
Lansarea aplicaţiei
Microsoft Access
2. Dublu click pe pictograma scurtătură a aplicaţiei , de pe desktop
(dacă aceasta există).
Scurtătura aplicaţiei
Microsoft Access
9
Elementele ferestrei Microsoft Access
După lansarea în execuţie, pe ecran apare ferestra
specifică aplicaţiei Microsoft Access, care conţine următoarele
elemente:





Bara de titlu
Bara de meniuri
Bara de instrumente
Zona de lucru
Bara de stare
10
Elementele ferestrei Microsoft Access
După lansarea în execuţie, pe ecran apare ferestra
specifică aplicaţiei Microsoft Access, care conţine următoarele
elemente:





Bara de titlu
Bara de meniuri
Bara de instrumente
Zona de lucru
Bara de stare
Bara de titlu a aplicaţiei Microsoft Access
11
Elementele ferestrei Microsoft Access
După lansarea în execuţie, pe ecran apare ferestra
specifică aplicaţiei Microsoft Access, care conţine următoarele
elemente:





Bara de titlu
Bara de meniuri
Bara de instrumente
Zona de lucru
Bara de stare
Bara de meniuri a aplicaţiei Microsoft Access
12
Elementele ferestrei Microsoft Access
După lansarea în execuţie, pe ecran apare ferestra
specifică aplicaţiei Microsoft Access, care conţine următoarele
elemente:





Bara de titlu
Bara de meniuri
Bara de instrumente
Zona de lucru
Bara de stare
Bara de instrumente a aplicaţiei Microsoft Access
13
Elementele ferestrei Microsoft Access
După lansarea în execuţie, pe ecran apare ferestra
specifică aplicaţiei Microsoft Access, care conţine următoarele
elemente:





Bara de titlu
Bara de meniuri
Bara de instrumente
Zona de lucru
Bara de stare
Zona de lucru a aplicaţiei Microsoft Access
14
Elementele ferestrei Microsoft Access
După lansarea în execuţie, pe ecran apare ferestra
specifică aplicaţiei Microsoft Access, care conţine următoarele
elemente:





Bara de titlu
Bara de meniuri
Bara de instrumente
Zona de lucru
Bara de stare
Bara de stare a aplicaţiei Microsoft Access
15
Crearea unei baze de date
1.
Crearea unei baze de date utilizând un şablon
Din categoria Şabloane se descarcă şablonul dorit.
Şabloane baze de date
16
Crearea unei baze de date
2. Crearea unei baze de date necompletată
Dacă niciun şablon nu corespunde nevoilor, se poate crea
o bază de date de la zero, executând clic pe Bază de date
necompletată şi specificând un nume pentru fişierul care
va conţine această bază de date, apoi se execută clic pe
Creare.
Bază de date necompletată
17
Crearea unui tabel
Creare tabele
1.
2.
3.
Crearea unui tabel pornind de la
modul de vizualizare Foaie de date
Crearea unui tabel în modul de
vizualizare Proiectare
Crearea unui tabel prin utilizarea unui
şablon
18
Crearea unui tabel pornind de la Foaie de date
Adăugarea unui tabel nou la o bază de date se poate face utilizând
comenzile din grupul Tabele din fila Creare.
Crearea unui tabel, pornind de la modul de vizualizare Foaie de
date - acest mod de vizualizare permite introducerea imediată a datelor .
În fila Creare, în grupul Tabele, se activează butonul Tabel , apoi, în,
grupul Câmpuri şi coloane, se execută clic pe
Câmp nou acestuia din panoul Șabloane
de camp sau prin tastare de la tastatură.
Redenumirea unei coloane se face prin dublu
clic pe numele acesteia tastându-se apoi numele
nou
Şabloane de câmp
Redenumire
coloană
(câmp)
Mutarea unei coloane se face prin selectarea şi
apoi glisarea ei în locaţia dorită.
Mutare coloană (câmp)
19
Crearea unui tabel, în modul de vizualizare
Proiectare
Acest mod de proiectare permite crearea mai întâi a
structurii noului tabel, apoi, se comută în modul de
vizualizare
Foaie de date pentru a introduce
datele. În fila Creare, în grupul Tabele, se execută clic
pe Proiectare tabel. Pentru fiecare câmp din tabel, se
tastează numele în coloana Nume câmp, se
selectează tipul de date corespunzător din lista Tip de
date şi, opţional se face o descriere a ceea ce conţine
câmpul respectiv
Proiectarea unui tabel
20
Crearea unui tabel prin utilizarea unui șablon
Access pune la dispoziţia utilizatorului șabloane pentru
tipurile de tabele utilizate în mod obișnuit: în fila Creare, în
grupul Tabele, se execută clic pe Şabloane tabel, şi se
alege un şablon din listă.
Şabloane
tabele
Ştergere
Ştergerea unei coloane – clic
câmpuri
pe numele coloanei, iar din meniul
de comenzi rapide se alege
comanda Ștergere coloană .
Adăugarea unei coloane noi - În fila
Foaie de date, în grupul Câmpuri și
coloane, se execută clic pe Câmp
nou. , putându-se glisa un nume de
câmp din panoul Șabloane de camp
sau se poate tasta un nume nou.
Adăugare câmpuri
21
Importul, adăugarea sau legarea datelor
dintr-o altă sursă
Datele create cu alte plicaţii (Microsoft Word, Microsoft Excel, etc.)
pot fi importate sau adăugate la un tabel existent în Access.
În fila Date externe, în grupul Import, se execută clic pe comanda
specifică tipului de fişier ce va fi importat. Dacă nu se vede tipul de
program necesar, se execută clic pe Mai multe, alegându-se din caseta
de dialog Preluare date externe fişierul de date sursă.
Import date externe
Există posibilitatea creării unui tabel nou cu datele importate Import obiecte sau adăugării acestora la un tabel deja existent sau chiar
crearea unui tabel cu legătură la datele din programul sursă - Legare
tabele.
Import date externe Excel
22
Setarea proprietăţilor pentru câmpuri
Indiferent de modul în care este creat un tabel, trebuie
specificate corect proprietățile câmpurilor. Acest lucru se poate
face numai în vizualizarea Proiectare.
Pentru a vedea proprietățile unui câmp, se execută clic pe
numele câmpului. Proprietățile sunt afișate sub grila de
proiectare, în Proprietăți câmp.
23
Setarea proprietăţilor pentru câmpuri
Indiferent de modul în care este creat un tabel, trebuie
specificate corect proprietățile câmpurilor. Acest lucru se poate
face numai în vizualizarea Proiectare.
Pentru a vedea proprietățile unui câmp, se execută clic pe
numele câmpului. Proprietățile sunt afișate sub grila de
proiectare, în Proprietăți câmp.
PROPRIETATE
DESCRIERE
Dimensiune câmp
Pentru câmpurile Text, această proprietate setează numărul maxim de caractere
care pot stocate în câmp. Numărul maxim este 255. Pentru câmpurile Număr,
această proprietate setează tipul de număr care va fi stocat (Întreg lung, Dublu, și
așa mai departe). Pentru o stocare eficientă a datelor, se recomandă să alocați
spațiul minim necesar pentru datele respective. Această valoare poate fi mărită mai
târziu, în caz că este nevoie.
Format
Această proprietate setează modul în care se afișează datele. Nu afectează datele
în sine după cum sunt stocate în câmp. Aveți posibilitatea să selectați un format
predefinit sau să introduceți un format particularizat.
Mască intrare
Utilizați această proprietate pentru a specifica un model pentru toate datele care vor
fi introduse în acest câmp. Astfel, datele se vor introduce corect și vor conține
numărul corect de caractere. Pentru ajutor despre generarea unei măști de intrare,
faceți clic pe în partea dreaptă a casetei de proprietăți.
Valoare implicită
Utilizați această proprietate pentru a specifica valoarea implicită care va apărea în
fiecare câmp de fiecare dată când se adaugă o înregistrare nouă. De exemplu, dacă
aveți un câmp Dată/oră în care doriți să înregistrați întotdeauna data la care s-a
adăugat înregistrarea, aveți posibilitatea să introduceți "Data()" (fără ghilimele) ca
valoare implicită.
Necesar
Această proprietate stabilește dacă se solicită o valoare pentru acest câmp. Dacă
setați această proprietate la Da, Access nu va permite adăugarea unei înregistrări
decât dacă se introduce o valoare pentru acest câmp.
Proprietăţi câmpuri
24
AUTOEVALUARE
1.
Care dintre elementele de mai jos nu
constituie obiect într-o bază de date?
a) Proiectare
b)Formulare
c) Interogări
d)Module
Întrebarea următoare
25
AUTOEVALUARE
2. Ştergerea, inserarea şi redenumirea unui
câmp se pot realiza atât în modul de
Proiectare, cât şi în modul de Vizualizare
Foaie de date?
DA
NU
Întrebarea următoare
26
AUTOEVALUARE
3. Există posibilitatea ca la sfârşitul unui
tabel deja creat să se adauge înregistrări
dintr-un tabel creat cu aplicaţia Microsoft
Excel?
DA
NU
Întrebarea următoare
27
AUTOEVALUARE
4. Modul de lucru în care pot fi stabilite
proprietăţile câmpurilor unui tabel este:
a)
b)
c)
Foaie de date
Proiectare
Şablon
Sfârşit
28
Greşit!!!
Mai încearcă!
Întrebarea1
Întrebarea 2
Întrebarea 3
Întrebarea 4
29
Corect!
Felicitări!!!
Continuă
Întrebarea1
Întrebarea 2
Întrebarea 3
Întrebarea 4
SFÂRŞIT
30
SFÂRŞIT
31

similar documents