Politici publice

Report
Politici publice
Modele de analiză de politici publice
Analiza de politică publică
• Conform lui David L.Weimer, Aidan R. Vining,
Policy Analysis. Concepts and Practice,
procesul de analiză a politicilor publice se
împarte în două etape majore: analiza
problemei şi analiza soluţiei. Acestea sunt
precedate de o etapă preliminară a colectării
informaţiei, care este utilă atât pentru faza
întâi a analizei problemei cât şi pentru faza a
doua a analizării soluţiei.
Procesul de analiza
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Faza I: Analiza problemei cuprinde:
1). Înţelegerea problemei
Definirea problemei: evaluarea simptomelor
Încadrarea problemei: identificarea cauzelor
Modelarea problemei:identificarea variabilelor
2). Alegerea şi explicarea scopurilor şi constrângerilor relevante
3). Selectarea unei soluţii
Faza II. Analiza soluţiei cuprinde:
4). Alegerea criteriilor de evaluare
5). Specificarea alternativelor
6). Evaluarea: previziuni asupra impactului alternativelor şi ponderarea lor
un raport cu criteriile alese
• 7). Recomandarea de acţiuni
Procesul de analiza
Carl V. Patton şi David S. Sawicki în Basic Methods of Policy Analysis and
Planning
•
•
•
•
•
•
Verificarea, definirea şi detalierea problemei
Stabilirea criteriilor de evaluare
Identificarea alternativelor
Evaluarea alternativelor
Descrierea şi compararea alternativelor
Monitorizarea şi Evaluarea politicii implementate
Definirea si detalierea problemei
• Ciclul Diagnoză-Propunere-Implementare este
propus de o parte a literaturii de specialitate pentru
analizarea problemelor de politici publice
• De obicei “se ştie care este problema, şi doar trebuie
să găsim soluţii”.
• Pentru analiza politicilor publice, o definire clară a
problemei este crucială, întrucât o problemă clar
definită este de obicei pe jumătate rezolvată, iar
efortul de a rezolva o problemă definită impropriu
duce în cele din urmă la risipă (timp si resurse,)
Structurarea problemelor
• Structurarea clară a problemelor duce la
îmbunătăţirea felului în care se iau deciziile şi,
în consecinţă, la rezultate mai bune
• Domenii de aplicatie – investitiile financiare,
contraspionajul militar, etc.
• Structurarea problemei nu presupune doar
operatiuni cantitative ci si calitative.
Procesul de structurare
Etapa obligatorie a procesului de structurare
constă în următoarele:
• descompunerea problemei;
• explicitarea asumpţiilor şi valorilor;
• structurarea procesului;
• controlarea felului în care se iau deciziile:
– ce se decide?
– cine decide?
– prin ce metodă?
Structurare
Argumente impotriva structurarii
legate de eficacitatea, costurile, valorile metodologice,
rezistenţa culturală, şi , în final, cel legat de putere.
Avantajele structurarii sunt legate de: identificarea
beneficiilor primare si secundare, ajuta la explicare si
justificarea unor decizii, ajuta la comparea
alternativelor si clarificare prioritatilor, imbunatatirea
comunicarii.

similar documents