Romantikken PP - WordPress.com

Report
1800-1850
OM ROMANTIKKEN

 Perioden efter oplysningstiden
 Oplysningstiden var realistisk, romantikken var idealistisk
 Forfattere begyndte at vende blikket indad
 Platons idealisme prægede romantikken
 Romantikken opstod som reaktion mod oplysningstiden
 Følelserne var kernen i tilværelsen
 De mest betydningsfulde forfattere udkom med deres værker
ROMANTIKKENS MEST
BETYDNINGSFULDE FORFATTERE

 S.S Blicher
 H.C Andersen
 Oehlenschläger
ROMANTIKKENS 3 DELPERIODER

 Universalromantikken – 1800-1807
 Nationalromantikken – 1807-1820
 Poetisk realisme/Biedermeier– 1820 og frem…
UNIVERSALROMANTIKKEN
1800-1807
 Guldalderen (1802-1850)

 Velstand og gode tider i Danmark
 Panteisme – sammenhæng mellem gud og naturen
 Eksempel fra Indvielsen:
Jeg sad paa pynten ved Sundets Bred,
himlen smilte
Og saa med længsel I dybet ned
Bølgerne hvilte
Da hælded Solen til Havets Bryst
Og rundtom rødnede Luft og Kyst
NATIONALROMANTIKKEN
1807-1820

 Danmarks krisetid
 I denne tid lagde man vægt på de danske værdier
 Man mindes de gode dage
 Vores nationalsang blev skrevet
 Ekspempel fra guldhornene:
“I de gamle hensvundne Dage! Da
det straalte I Norden, da Himlen
var paa Jorden, giv et glimt tilbage!”
POETISK REALISME/BIEDERMEIER
1820-FREM

 Igen økonomisk fremgang
 Fokus på harmoni,
hygge og småborgerligt idyl
 Mere realisme end før hen
Der er et yndigt land

 Der er et yndigt land, det står med
brede bøge nær salten
østerstrand nær salten
østerstrand. Det bugter sig i bakke,
dal, det hedder gamle Danmark, og
det er Frejas sal, og det er Frejas
sal. Der sad i fordums tid de
harniskklædte kæmper, udhvilede fra
strid udhvilede fra strid. Så drog de
frem til fjenders mén, nu hvile deres
bene bag højens bautasten, bag
højens bautasten.
 Det land endnu er skønt, thi blå sig
søen bælter, og løvet står så grønt og
løvet står så grønt. Og ædle kvinder,
skønne mø'r og mænd og raske
svende bebo de danskes øer, bebo de
danskes øer. Hil drot og
fædreland! Hil hver en
danneborger, som virker, hvad han
kan som virker, hvad han kan! Vort
gamle Danmark skal bestå, så længe
bøgen spejler sin top i bølgen blå, sin
top i bølgen blå. Vort gamle Danmark
skal bestå, så længe bøgen spejler sin
top i bølgen blå, sin top i bølgen blå.
Den grimme ælling

Ørneflugt

Lektier

 Læs den grimme ælling
 Læs Ørneflugt
 Sammenlign de to tekster:
 Find ligheder/forskelle i rejserne
 Find ligheder/forskelle i møderne med andre
 Find ligheder/forskelle i afslutningerne

similar documents