trykk her

Report
Pedagogisk kvalitet
Fagseminar kursansvarlige
Master of Management
Nydalen 24. august 2011
Ved
Anders Tveit
Pedagogisk leder og programansvarlig
Anvendt økonomi og ledelse
Innhold
•
•
•
•
•
•
LearningLab – visjon og oppgaver
Flipped classroom
Hva kan vi lære av videospill
Samstemt undervisning
Hva er en god pedagog?
Eksemplifisert via Master of Management
programmet Anvendt økonomi og ledelse
• Oppsummering jfr Black/Wiliams pedagogiske
rammeverk.
BI LearningLab
Et kompetansesenter for
undervisning, læring og IKT
LearningLab har som hovedformål å bidra til å videreutvikle kvaliteten på
BIs undervisning og legge til rette for et IKT-støttet læringsmiljø.
BI må være best på læring i storskala
studieprogrammer
I 2014
• Viser evaluering at Itslearning utgjør en aktiv
og mangfoldig arena for læring og
kommunikasjon med studentene.
• Har BI klart å gjøre lyd og film til viktige og
kostnadseffektive pedagogiske virkemidler.
LMS
og
digitale verktøy
Undervisningsvideoer
”Improving
student
learning”
”Teaching Excellence”
Mobile tjenester
Min Side
Digital Examen
http://bi.paragallo.no/admin/biplayer/Index.aspx?cguid=2b8c7e3
9179545a7bb237b712ad49e80
Flipped classroom
The inverted classroom model
Kilde: http://teachingwithted.pbworks.com/w/page/37315118/Flipping-the-Classroom
http://www.khanacademy.org
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=7_ejZ5OMIDE
• Flip your instruction so that
students watch and listen to
your lectures… for homework,
• and then use your precious
class-time for what previously,
often, was done in homework:
tackling difficult problems,
working in groups, researching,
collaborating, crafting and
creating.
Hvordan
bygges et
videospill
opp
eller hvordan få
deltakerne
”Passe
frustrert”
Tom Chatfield: 7 ways games reward
the brain
http://www.ted.com/talks/lang/eng/
tom_chatfield_7_ways_games_rewar
d_the_brain.html
Hva er en god pedagog?
http://www.hib.no/om/sentrale-dokumenter/rapporter/studenttilfredshet/Pedkval2007.pdf
• Studentorientering
– Kommunikasjonsevne og relasjon til studentene
– Vurdering av studentenes faglige nivå
•
•
•
•
•
Formidlingsevne
Struktur på undervisningen
Pedagogisk repertoar
Faglig dyktighet
Engasjement
Faglig ansvarlige
Anvendt økonomi og ledelse
Master of Management
Anders Tveit Mikael Lönnborg Stig Ytterstad Emanuel Blattner
Samfunnsøkonomi - Økonomisk historie – Ledelse - Bedriftsøkonomi
12
Se den enkelte
Tilrettelegger for gruppearbeid
– lager heterogene grupper
Hver deltaker oppretter
en ePortfolio i itslearning
Gode måter å tilegne seg kunnskaper:
- Involvering og ansvarliggjøring
- formidle sine kunnskaper til andre
Letrud og Hernes: "Læringspyramiden - en undersøkelse av opphav, utbredelse og gyldighet", i
tidsskriftet Uniped 2/2009. og
http://www.forskning.no/artikler/2009/oktober/232624
immediate use,
practice by doing and
discussion groups
are powerful tools in teaching
http://ansatt.hil.no/karel/category/ukategorisert/
Variere undervisningsformen:
forelesninger, presentasjoner, gruppearbeid,
tverrfaglige case
Læreprosess:
• Starte med øvelser før teori
• Benytter rollespill – Deltakerne overtar ledende stillinger
innen privat og offentlig sektor i et land
• Gir oss i neste omgang anledning til fordypning innen
programmets fagfelt
Øvelsene gjør det mulig
å ta utgangspunkt i
deltakernes erfaring og
bakgrunn
Øvelsene gir deltakerne
en felles referanseramme
og synliggjør behovet for
teori.
Hvordan holde læringstrykket oppe mellom samlingene:
Prosjektoppgaven leveres ut ved programstart
- Etter hver samling publiseres/innleveres en oppgave
knyttet til tema på samlingen
Oppgaven kommenteres av medstudenter
(etter bestemte kriterier)
Og av lærer
(2011-2012 planlegges bruk av video)
Oppgaven kan forbedres så lenge programmet pågår
18
Videoprosjekt MAN 2832
Benytte video i tilbakemelding fra lærer til student
Prosess:
• Fagansvarlig lager en video
med generelle kommentarer
på oppgaver.
• Studentene leverer inn sin
besvarelse.
• Dette genererer et
automatisk svar i form av
video fra fagansvarlig.
• Videoene filmes ved hjelp av
iPhone, legges på nettet og
linkes via itslearning.
Hvordan lage film med telefonen
http://www.youtube.com/watch?v=6a_tcfLkMTQ
Hvilken programvare?
Video live eller opptak
- Itslearning
- Youtube
- bambuser
Et eksempel: http://bambuser.com/channel/att
OPPSUMMERING
Pedagogical framework
Elements in a course planning process:
A model for activities and actions
From:
Developing the theory of formative
assessment. Black and Wiliam 2009
1. Utvikle eierskap og forståelse via diskusjoner i klasserom om
eksempler på god standard og konkretisering av vurderingsskjema
2. Kontrollspørsmål og kartleggingstester. Benytte
avstemmingsfunksjon i itslearning eller ”One minute paper”?
3. a) To sider av feedback b) Fullfør feedbackloopen
4. Innvolver studentene (*) – medstudentrespons etter gitte kriterier
5. Studier viser at motivasjon har å gjøre med basisbehov knyttet til
følelsen av kontroll, mestring og tilhørighet
(*) HIST. Svend Andreas Horgen ga øvingsoppgaven: Lag videoer om temaet Samarbeid på nettet.
http://www.youtube.com/watch?v=13j4kh1NfJs&feature=youtu.be
TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN
Vennlig hilsen
Anders Tveit

similar documents