A választási bizottságok

Report
Helyhatósági és nemzetiségi
választások 2014. október 12.
FELKÉSZÜLÉS A POLGÁRMESTEREK, HELYI ÖNKORMÁNYZATI
KÉPVISELŐK
ÉS
A NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK
2014. október 12-ei
MEGVÁLASZTÁSÁRA
A választási bizottságok
Előadó: Hedlicskáné Dóczi Judit
referens, a TVI vezetőjének jogi helyettese
1
A választási bizottságok
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán a következő választási
bizottságok működnek:
a) Nemzeti Választási Bizottság,
b) területi választási bizottság,
c) helyi választási bizottság,
d) szavazatszámláló bizottság.
A választási bizottság választott és megbízott tagokból áll.
Fő szabály: A szavazatszámláló bizottságnak és a helyi választási bizottságnak csak a
településen, lakcímmel rendelkező, a központi névjegyzékben szereplő választópolgár
lehet tagja.
2
A választási bizottságok
Kivételek a „helyben lakás alól”:
1. Ha a választási bizottság tagjainak megválasztására határidőben nem kerül sor,
a) a szavazatszámláló bizottság tagjait a helyi választási iroda vezetőjének indítványára az
országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság,
b) a helyi választási bizottság tagjait a helyi választási iroda vezetőjének indítványára a
területi választási bizottság, – jegyzőkönyvbe foglalt döntéssel – haladéktalanul megbízza.
2. A helyi választási bizottságba és a szavazatszámláló bizottságba a választókerületben
jelöltet, illetve listát állító jelölő szervezetek, valamint a független jelöltek tagot bízhatnak
meg. (Delegált tagok)
3. Ha a szavazatszámláló bizottság – az egy szavazókörrel rendelkező településen a helyi
választási bizottság – munkájában részt vevő tagok száma kevesebb mint 5, a helyi
választási iroda vezetője a póttagok közül a bizottságot kiegészíti. Ha ilyen módon nincs
lehetőség a bizottság kiegészítésére, akkor arról a területi választási iroda vezetője
gondoskodik más település szavazatszámláló bizottsági póttagjának megbízásával.
3
A választási bizottságok
A választott tagok megválasztására a 2014. augusztus 31-éig mindenhol sor került!
Delegálási szabályok:
1. A helyi választási bizottság további 1-1 tagját a választókerületben jelöltet, illetve
listát állító jelölő szervezetek, valamint a választókerületben induló független jelöltek
bízzák meg.
2. A szavazatszámláló bizottságba, valamint az egy szavazókörrel rendelkező
településen a helyi választási bizottságba a választókerületben jelöltet, illetve listát
állító jelölő szervezetek, valamint a független jelöltek 2-2 tagot bízhatnak meg.
4
A választási bizottságok
Nemzetiségi választásokra vonatkozó delegálási szabályok:
1. A választási bizottságba a jelölő szervezet nem bízhat meg tagot.
2. Az azon nemzetiséghez tartozó jelölő szervezet, amelynek települési önkormányzati
választására a településen sor kerül, a szavazóhelyiségbe egy megfigyelőt bízhat
meg. Megfigyelő csak a központi névjegyzékben a nemzetiség választópolgáraként
nyilvántartott választópolgár lehet.
3.
Nemzetiségi jelölő szervezet a HVB-be nem bízhat meg megfigyelőt.
5
A választási bizottságok
A választási bizottságok összetétele:
Helyi választási bizottság:
3 fő választott tag és jelölő szervezetenként/jelöltenként
1-1 delegált tag.
Szavazatszámláló bizottság: 3 fő választott tag és jelölő szervezetenként/jelöltenként
2-2 delegált tag.
Nemzetiségi önkormányzatok megválasztásában működő szavazatszámláló bizottság:
1.) Ha a településen tartanak települési nemzetiségi önkormányzati választást, a különböző
nemzetiségek számára – a területi és az országos nemzetiségi önkormányzati választásra
is – közös nemzetiségi szavazóhelyiség szolgál. Bizottság létszáma: 5 fő
2. Ha a településen egyetlen nemzetiség települési önkormányzatának választására sem kerül
sor, a területi, illetve országos nemzetiségi önkormányzati választáson a szavazatszámláló
bizottság feladatait a helyi választási bizottság látja el. Bizottság létszáma: 5 fő
6
A választási bizottságok
A póttag nem tagja a bizottságnak!
Esküt azonban kell tennie, mert csak így vonható be azonnal a munkába.
-
Jelen lehet a bizottság ülésén (a választás nyilvánossága elve alapján),
Határozatképesség szempontjából közömbös a jelenléte,
Díjazásra nem jogosult,
Nem szavazhat.
7
A választási bizottságok
Megbízott tag bejelentése:
A közös jelöltet, illetve listát állító jelölő szervezetek együttesen jogosultak a választási
bizottság tagjának megbízására.
A HVB megbízott tagját a HVB elnökénél,
a szavazatszámláló bizottság megbízott tagját a HVI vezetőjénél kell bejelenteni.
A bejelentés tartalmazza:
- a megbízó nevét,
- a megbízott tag nevét,
- magyarországi lakcímét és
- személyi azonosítóját.
8
A választási bizottságok
A megbízott tag választójogát a választási iroda ellenőrzi.
Ha a megbízás törvényes feltételei megvalósultak, a HVI vezetője erről tájékoztatja a
HVB-t, aki e tényt tudomásul veszi.
A megbízott tag az eskü letétele után gyakorolhatja jogait.
Ha a megbízás nem felel meg a törvényben foglalt feltételeknek, a választási bizottság
elnöke a választási bizottság elé terjeszti az ügyet.
A választási bizottság a bejelentéstől számított három napon belül határozattal dönt a
megbízás elfogadásáról vagy visszautasításáról.
A szavazatszámláló bizottság megbízott tagja esetében a helyi választási iroda
vezetője határozattal visszautasítja a megbízást, ha az nem felel meg a törvényben
foglalt feltételeknek.
9
A választási bizottságok
Megbízott tagot a választási bizottságba 2014. szeptember 26-án 16.00.ig lehet
bejelenteni.
A választási bizottság megbízott tagjának
eredményének jogerőssé válásáig tart.
megbízatása
a
választás
végleges
10
A választási bizottságok
Lehetőség van a kiesett delegált tag cseréjére, de csak az alábbi esetekben:
Ha a választási bizottság megbízott tagjának megbízatása
1) összeférhetetlenség esetén,
2) lemondással,
3) a megbízott tag megbízatásának a megbízó általi visszavonása, illetve
4) a tag halálával
szűnik meg, helyébe a megbízó új tagot bízhat meg.
11
Köszönöm a figyelmet!
Hedlicskáné Dóczi Judit
a TVI vezető jogi helyettese
12

similar documents