לעיון בהצעותיה של הר"י

Report
‫להחזיר לציבור את הזכות לבריאות‬
‫פברואר ‪2011‬‬
‫חולים סובלים כשרופאים חסרים‬
‫‪2‬‬
‫שיעור הרופאים עד גיל ‪ 65‬ל‪1,000 -‬‬
‫נפש ‪1995-2007‬‬
‫‪3‬‬
‫רופאים לפי גיל‪2006 - 1970 ,‬‬
‫‪4‬‬
‫רופאים – חלופות תעסוקה‬
‫היהיי‪-‬טק‬
‫חברות תרופות‬
‫עריכת דין‬
‫חו"ל‬
‫רפואה פרטית‬
‫‪5‬‬
‫ההוצאה הלאומית על בריאות כאחוז‬
‫מהתמ"ג‬
‫‬‫אר ות הברית‬
‫ורוו יה‬
‫וויי‬
‫לוק בור‬
‫ק דה‬
‫הול ד‬
‫או טרייה‬
‫רפת‬
‫בל יה‬
‫ר יה‬
‫ד רק‬
‫אירל ד‬
‫וודיה‬
‫אי ל ד‬
‫או טרליה‬
‫ה לכה ה אוחדת‬
‫פי ל ד‬
‫יוון‬
‫איטליה‬
‫פרד‬
‫יפן‬
‫יו יל ד‬
‫פורטו ל‬
‫י ראל‬
‫קוראה‬
‫כיה‬
‫לובקיה‬
‫הו ריה‬
‫פולין‬
‫ק יקו‬
‫טורקייה‬
‫‪1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000‬‬
‫‪8.8‬‬
‫‪8.6‬‬
‫‪8.4‬‬
‫‪8.2‬‬
‫‪8‬‬
‫‪7.8‬‬
‫‪7.6‬‬
‫‪7.4‬‬
‫ח יון ‪OECD‬‬
‫י ראל‬
‫הל " ‪ ,‬הודעה לעיתו ות‪26.8.2010 ,‬‬
‫‪http://www.cbs.gov.il/reader/newhodaot/hodaa_template.html?hodaa=201008201‬‬
‫‪-‬‬
‫‪6‬‬
‫שחיקה בהוצאה הלאומית לבריאות‬
‫פחות יטות‬
‫פחות תק ים‬
‫פ יעה בפריפריה‬
‫וב ק עות ב וקה‬
‫ח ור‬
‫ברופאים‬
‫פ יעה בחולים‬
‫קריסת מערכת הבריאות הציבורית‬
‫‪7‬‬
‫שחיקה בהוצאה הלאומית לבריאות‬
‫פחות יטות‬
‫פחות תק ים‬
‫פ יעה בפריפריה‬
‫וב ק עות ב וקה‬
‫חבילת‬
‫ה לה‬
‫פ יעה בחולים‬
‫ח ור‬
‫ברופאים‬
‫חבילת‬
‫ה לה‬
‫קריסת מערכת הבריאות הציבורית‬
‫‪8‬‬
‫הר"י דורשת‪:‬‬
‫חבילת הצלה למערכת הבריאות הציבורית‬
‫‪ ‬תקי ה‬
‫‪ ‬פתרו ות אפקטיביים לפריפריה‬
‫‪ ‬פתרו ות אפקטיביים ל ק ועות ב‬
‫‪9‬‬
‫וקה‬
‫הר"י דורשת‪:‬‬
‫חבילת הצלה למערכת הבריאות הציבורית‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫ה תל ות‬
‫י וי ב ה הע קה‬
‫ירת ה כר הריאלי‬
‫תיקון עיוותים (רופאים עירים‪ ,‬ת אים‬
‫ו יאליים‪ ,‬כר עה)‬
‫‪10‬‬
‫מחסור ברופאים ועומס בבתי חולים‬
‫‪‬חולים ו‬
‫ים ה או פ ים חו לטיפול‬
‫‪‬עיכוב בטיפול ו חרור בטרם עת‬
‫וא פו ים חו רים‬
‫‪‬חולים‬
‫תי ים בועות וחוד ים בתור‬
‫‪‬חדרי יון – ה ת ה ל‬
‫‪11‬‬
‫פר עות‬
‫ר‬
‫חלקות‬
‫עומס במחלקות האשפוז – מחסור במיטות‬
‫על פי קר ערך על ידי הר"י והאי וד‬
‫לרפואה פ י ית‪ ,‬יולי ‪:2010‬‬
‫ה תו ים יי ים את ההפר בין '‬
‫ה יטות ה ו ע לאורך ה ה‪ ,‬בפועל‪,‬‬
‫לבין ' ה יטות בתקן‬
‫‪12‬‬
‫תקינה‬
‫אים רא ו ים ל בדיקות הר"י עם חברת‬
‫על פי‬
‫הה ד ה "אר ו" ה ו חית לחקר עבודה ובליווי ו חים‬
‫האקד יה‪:‬‬
‫– פער בין התקן הקיים לבין התקן‬
‫‪ ‬ס‬
‫ה דר ב פר די יפלי ות בדקו‪86%-18%‬‬
‫– התקי ה ל‪"Down Time" -‬‬
‫ע‬
‫טס‬
‫‪‬‬
‫הקיים‬
‫‪ - 7%-3%‬כ ח ית הר וי וכ לי‬
‫ב ק‬
‫חייבים להוסיף מאות רופאים למערכת‬
‫‪13‬‬
‫פריפריה‪ -‬בעיות‬
‫‪14‬‬
‫פריפריה‪ -‬בעיות‬
‫‪‬ה ח ור ברופאים וע ם בפריפריה‬
‫‪‬י ם בתי חולים בהם לא יתן ל יי רופאים או‬
‫רק וע ד אחד‬
‫‪ ‬חקר ערכה הכ‬
‫‪ 20%‬ה ת חים ב‬
‫יעור הרופאים ה וע‬
‫ה וך ביותר בין כל ה‬
‫י‬
‫ת (י ואר ‪ )2011‬עולה כי רק‬
‫עים את הת חותם בפריפריה‪.‬‬
‫קים ב חו ות פון ודרום הוא‬
‫חו ות בי ראל‪.‬‬
‫‪15‬‬
‫פריפריה‪ -‬בעיות‬
‫עו‬
‫העבודה ות ול אי ו פ ה על הק יים‬
‫בהעתקת רכ החיים לפריפריה‬
‫רתיעה ל רופאים פ ייה לעבודה בפריפריה‬
‫ה וקה יכרת ב ח ור בכוח אדם ובעו רב הפו עים‬
‫ביכולת ה וות הרפואי להע יק טיפול רפואי ראוי‬
‫‪16‬‬
‫מדד למחסור רופאים בפריפריה‪ -‬עומס תורנויות‬
‫ן‬
‫ע‬
‫‪9.1‬‬
‫‪8.2‬‬
‫‪8.4‬‬
‫‪8.1‬‬
‫‪7.9‬‬
‫‪7.1‬‬
‫‪7.6‬‬
‫‪6.7‬‬
‫‪8.9‬‬
‫‪5.6‬‬
‫‪11.5‬‬
‫‪6.8‬‬
‫‪17‬‬
‫תוספת פריפריה –‬
‫העדר תמריץ כלכלי להגעה לפריפריה‬
‫ן‬
‫ץע‬
‫‪₪ 500‬‬
‫‪-‬‬
‫‪:‬‬
‫ףע‬
‫‪₪ 2,300‬‬
‫ע‬
‫ך‬
‫‪18‬‬
‫בלבד‬
‫פריפריה‪-‬‬
‫פתרונות למילוי השורות‬
‫‪ .1‬תקי ה ייעודית‬
‫‪ .2‬קביעת‬
‫ון להכ ת ירותי בריאות ו פים ( ב"ן) לפריפריה‬
‫‪ .3‬חבילות‬
‫פחה‪ ,‬ע קי בחירה‪ ,‬ה דלת תו פות קיי ות וטורי עבודה‬
‫ו פת‬
‫‪ .4‬הק ת ודל ‪ Full timer-‬בפריפריה‬
‫‪ .5‬ת בור ב הלי יחידות ק ועיות‬
‫‪ .6‬תו פת י י ה תל ות‬
‫‪ .7‬חי וק ה ערך הרפואי בקהילה‬
‫‪19‬‬
‫מקצועות במצוקה‪-‬‬
‫עלייה בעו‬
‫בעיות‬
‫העבודה ות ול אי ו עולה בק ה‬
‫אחד עם ה וקה‬
‫רתיעה ל רופאים פ ייה ל ק ועות אלו‬
‫ו"בריחת" וחות‬
‫ה וקה יכרת ב ח ור בכח אדם ובעו רב הפו עים‬
‫ביכולת ה וות הרפואי להע יק טיפול רפואי ראוי‬
‫מקצועות בסכנת הכחדה‬
‫‪20‬‬
‫הדגמה‪ -‬מקצועות במצוקה‪ -‬מחסור ברופאים‬
‫פר הפו ים לכל‬
‫רה פ ויה ביח ל‬
‫ס‬
‫פר ה תקבלים‪:‬‬
‫ס‬
‫ע‬
‫‪2007‬‬
‫‪54‬‬
‫‪107‬‬
‫‪2009‬‬
‫‪53‬‬
‫‪60‬‬
‫ס‬
‫ס‬
‫ע‬
‫‪2007‬‬
‫‪2009‬‬
‫‪19‬‬
‫‪6‬‬
‫ס‬
‫‪26‬‬
‫‪7‬‬
‫ס‬
‫ע‬
‫‪2007‬‬
‫‪21‬‬
‫‪23‬‬
‫‪2009‬‬
‫‪22‬‬
‫‪23‬‬
‫‪21‬‬
‫מקצועות במצוקה ‪ -‬מקצועות בסכנת‬
‫הכחדה‪ :‬סיפורים מהשטח‬
‫‪‬רופא טיפול‬
‫ר ילדים בודד אחראי על כל ה ליל‬
‫העליון וה ליל ה ערבי‪.‬‬
‫‪‬‬
‫י ת חים בלבד‬
‫ל או טולו יה ב די ת‬
‫י ראל‪:‬‬
‫‪22‬‬
‫מקצועות במצוקה‪ -‬פתרונות למילוי השורות‬
‫ר י ת הר"י ל ק ועות ב וקה‪ :‬ניאונטולוגיה‪ ,‬המטולוגיה‬
‫אונקולוגית ילדים‪ ,‬משפחה‪ ,‬כירורגיה‪ ,‬פנימית‪ ,‬פיזיקאלית‬
‫ושיקום‪ ,‬טיפול נמרץ ילדים‪ ,‬טיפול נמרץ כללי‪ ,‬פתולוגיה‪,‬‬
‫רפואה דחופה‪ ,‬גריאטריה‪ ,‬הרדמה‬
‫‪ .1‬ע קי בחירה‪ ,‬ה דלת תו פות קיי ות וטורי עבודה ו פת‬
‫‪ .2‬הק ת ודל ‪ Full timer-‬ל בי כל ק וע‬
‫‪ .3‬ת בור ב הלי יחידות ק ועיות‬
‫‪ .4‬תקי ה ות אי עבודה‬
‫‪23‬‬
‫השתלמויות רופאים – הכשרת הרופא‬
‫ע‬
‫‪CME‬‬
‫ע‬
‫‪-‬ע‬
‫סט‬
‫'‬
‫"ס‬
‫‪24‬‬
‫השתלמויות רופאים‬
‫‪ ‬הרפואה בהתקד ות ת דת‪ -‬החלו ות ל את ול הפכו ל‬
‫יאות‬
‫הרפואית ל היום‬
‫‪ ‬ק ב ההתקד ות הוא ב‬
‫‪ -‬ידי כ‬
‫ים האחרו ות‪:‬‬
‫ה וח י וכפל הידע הרפואי‬
‫יף חד‬
‫‪ -‬ידי בוע ת לה חיידק או‬
‫‪ ‬הוכ ו ו חים חד ים וטכ ולו יות חד‬
‫יות‬
‫‪ ‬לפיכך‪ ,‬התעדכ ות רפואית ת דת ו כלול יו ויות הם חלק עבודת‬
‫הרופא‪ ,‬ו חייבים ם את ה ע יק‬
‫‪25‬‬
‫השתלמויות רופאים‬
‫לאור את‪ ,‬דר ת היערכות כוללת‪-‬‬
‫•ה דרת‬
‫ן ה וקד להתעדכ ות‬
‫•הכ ת תכ ים וב ים ו תעדכ ים ל ורך כך‬
‫•ה תתפות ה ע יק בעלות הלי ודים‪/‬כ ים‬
‫•ת רי‬
‫י קף את הערך ה ו ף לרופא ה תעדכן‬
‫‪26‬‬
‫שינוי מבנה העסקה‬
‫הרפואה‬
‫וע קת לחולים אי ה ק ועית דיה בכל עות הי‬
‫פתרונות בדרישות הר"י‬
‫‪ ‬רופאים בכירים לאורך כל עות הפעילות‬
‫‪‬‬
‫י ות ל רופאים בעלי הת ק עות יוחדת‬
‫‪ ‬ה טה ל כ פי ה ב"ן (ה יבוריים) בתי החולים‬
‫הפרטיים לבתי החולים ה יבוריים‬
‫‪27‬‬
‫ה‬
‫שב"ן‪ -‬שירותי בריאות נוספים‬
‫ב "ן‬
‫‪ ‬על ‪ 73%‬ה יבור רכ‬
‫‪ ‬ה י ו העיקרי ב ב"ן‪:‬‬
‫‪ ‬יתוחים (‪)38%‬‬
‫‪‬חוו"ד ייה (‪)14%‬‬
‫‪ ‬ך ההכ ות ה ב"ן ב‪ 2,585 - 2009-‬יליון ‪₪‬‬
‫‪ ‬ך ההו אות ב ין ה ב"ן ב‪ 2,098 - 2009-‬יליון ‪₪‬‬
‫ה טרה – הח רת ירותי הרפואה ה ו טים לידיים‬
‫פרטיות אל הרפואה ה יבורית‬
‫‪28‬‬
‫שינוי מבנה העסקה‪ -‬שדרוג הרפואה הציבורית‬
‫‪ .1‬ב"ן‬
‫‪ .2‬כו ויות על פי הת ק עות ופרו דורות רפואיות ובהתאם‬
‫ל‬
‫‪ .3‬ת‬
‫פר ה ו חים ב חלקה‬
‫ול ב ין כו ות פעילה‪ -‬עבודה ל ‪ 4‬עות ב הלך‬
‫הכו ות תהפוך לכו ות פעילה‬
‫‪ .4‬תור ויות ו חים‬
‫‪ .5‬כו ות‬
‫הלי רפאות‬
‫‪ .6‬הק ת ודל ‪ Full Timer‬ב ערכת ה יבורית‬
‫‪29‬‬
‫עומס ברפואת הקהילה‬
‫טלות הרופא אי ן רפואיות אלא בירוקרטיות‬
‫‪70%-60%‬‬
‫‪ ‬רופא רפאה בקהילה רואה בין ‪ 40-70‬חולים ביום‪ ,‬ואף יותר‬
‫‪ ‬ה ור ה יו‬
‫ת ‪-‬לא התעדכ ה ע רות‬
‫‪‬ה ה ת ור ה‬
‫‪‬הארכת‬
‫ן פ‬
‫ים בהתאם ל י ויים‬
‫וקללת‪ -‬לפי יל‪ ,‬תחלואה‪,‬‬
‫ב ו יו‪-‬אקו ו י‬
‫רופא‪ -‬טופל ( ‪ 10-‬דק' ברוטו ל‪ 12-15-‬דק')‬
‫‪‬עבודת וות‪ -‬העברת חלק ה טלות הלא רפואיות ל וות ע ר‬
‫(אחות‪,‬פקידה‪,‬‬
‫כירה רפואית וכו')‬
‫‪30‬‬
‫מרפאות הקהילה‪ -‬השתלמויות‬
‫‪‬ה תל ות הרופאים‪ -‬ו א בר ח יבות כרעת לרופאי הקהילה‬
‫‪‬רופאי ה רפאות עובדים ביחידות ולא ב וות‪ ‬יעוט פ‬
‫ים‬
‫ק ועיים ופחות אפ רויות להתעדכ ות ק ועית‬
‫‪ ‬ח ור הולך ו ובר ברופאים‪ -‬פ יעה באפ רות הרופא ל את‬
‫לה תל ות‬
‫‪31‬‬
‫מתמחים ‪ -‬בעיות‬
‫ה ח ור ברופאים ורם לעו‬
‫עו‬
‫ב ערכת‬
‫תור ויות על ת חים וה תתפות ב טלות‬
‫אי ן רפואיות‬
‫פגיעה בהכשרת‬
‫מתמחים‬
‫פ יעה בטיפול‬
‫בחולים‬
‫‪32‬‬
‫מתמחים – מעורבות בתאונות דרכים‬
‫חקר ל ע ותת "אור ירוק" ‪ :‬ה יכוי בוה הותית בקרב‬
‫ת חים בה וואה לאוכלו יית ה ה ים הכללית‬
‫‪33‬‬
‫ירידה במספר מתמחים חדשים‬
‫‪34‬‬
‫מתמחים – פתרונות‬
‫‪.1‬ה דלת ת‬
‫ול עבור תור ות ‪ 7‬ו עלה ו תור ות ‪10‬‬
‫ו עלה‬
‫‪.2‬ע רים וארבע עות‬
‫וחה ר ופות ביום אי ו יום‬
‫וחה לאחר תור ות‬
‫‪.3‬ה עה לתור ות ו תור ות‬
‫‪.4‬ה תל ות ‪ /‬כ ים ‪ /‬בחי ות‬
‫‪.5‬תו פת הורות‬
‫‪35‬‬
‫תיקון עיוותים‬
‫(נקודות עיקריות)‬
‫‪ ‬העלאת כר ה עה ב‪50% -‬‬
‫דה –‬
‫ה‬
‫(ד‬
‫ירה על ערך ה כר הריאלי ה כם הבוררות‬
‫בר ‪ )2007‬ועד תום הה כם‬
‫‪ ‬התא ת ההפר ות ה ו יאליות ל קובל ב‬
‫‪‬‬
‫ק‬
‫ירת ה תכרות הרופא בעת היעדרות פאת חלה‪,‬‬
‫חופ ה או ה תל ות‬
‫‪ ‬הע קת תו פת קרי ה לכל הרופאים הח ופים לקרי ה‬
‫לתם‬
‫‪ ‬הק ת קרן ע רה לרופאים‬
‫‪36‬‬
‫וכה‬
‫כר ה י י ום‬
‫‪ ‬יל פרי ה‬
‫י בהתאם ל רכי ה ערכת‬
‫וה כ ת הרופא‬
‫‪‬חובת תור ויות ו חים‬
‫‪37‬‬
‫חולים‬
‫חולים‬
‫רופאים‬
‫רופאים‬
‫תקי ה‬
‫תקי ה‬
‫‪38‬‬
‫רופאים – חלופות תעסוקה‬
‫היהי‪-‬טק‬
‫חברות תרופות‬
‫עריכת דין‬
‫חו"ל‬
‫רפואה פרטית‬
‫‪39‬‬
‫רופאים – חלופות תעסוקה‬
‫היהי‪-‬טק‬
‫חברות תרופות‬
‫עריכת דין‬
‫בתי פר‬
‫לרפואה באר‬
‫י ראלים‬
‫לו דים‪/‬עובדים‬
‫בחו"ל‬
‫חו"ל‬
‫רפואה פרטית‬
‫רופאים בעליה‬
‫‪40‬‬
‫מתוך סקר גיאוקרטוגרפיה‪-‬‬
‫מצב הטיפול הרפואי בישראל‪ -‬ינואר ‪2011‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫תו בי י ראל בורים י לה קיע היום בבריאות באותה‬
‫קיעים בביטחון‬
‫ידה‬
‫רוב ה יבור בי ראל (‪ )68%‬בור הרופאים בי ראל הם‬
‫ק ועיים‬
‫רק ‪ 21%‬ה יבור בור ת אי הא פו בבתי החולים‬
‫בי ראל אפ רים תן טיפול רפואי טוב ואיכותי‬
‫רק ‪ 19%‬ח ים ה די ה דוא ת ל ערכת הבריאות ה יבורית‬
‫רק חבילת הצלה שהוצגה למעסיקים ע"י‬
‫הר"י‪ -‬יש בה כדי לשנות את המצב!‬
‫‪41‬‬
‫תודה‬
‫‪42‬‬

similar documents