Yrkespersonligheter RIASEC

Report
Work interest
explorer
John Holland (1959)
RIASEC- 6 yrkespersonlighetstyper
Praktisk R (Realistic)
• Foretrekker arbeid med ting. Trives med praktisk arbeid ute og
inne. Kan ha noen av følgende interesser/ferdigheter:
•
•
•
•
•
Liker å fikse og reparere / bygge ting
Liker å håndtere verktøy, maskiner og utstyr.
Liker å se praktiske og synlige resultater
Liker å gjøre manuelt arbeid / bruke kroppen/Arbeide med hendene
Liker å bruke fysiske ferdigheter / Liker fysiske utfordringer Liker å
løse konkrete problemer
• Liker å finne ut av mekanismer / Konstruere ting
• Har god fysisk koordinering / er flink med hendene
• Eksempelyrker: snekker, rørlegger, bygningsarbeider, lagerarbeider,
produksjonsarbeider, telemontør, parkarbeider
Teoretisk I (Investigative)
• Foretrekker arbeid med ting og ideer (og mennesker). Kan ha
noen av følgende interesser/ferdigheter:
•
•
•
•
•
•
•
Liker å lese, analysere /undersøke/forske
Liker å forholde seg til teoretiske spørsmål og komplekse problemer
Liker å løse abstrakte problemer / Intellektuell problemløsning
Liker å løse/forholde seg til komplekse problemer over lengre tid
Er tenkende / innsiktsfull/kritisk/ ser komplekse sammenhenger
Er oppgaveorientert
Jobber gjerne selvstendig / er selvmotivert og selvgående på
oppgaver
• Er nytenkende
• Uttrykker seg godt / har gode språklige ferdigheter
• Eksempelyrker: forsker, kjemiker, Ingeniør, historiker, lingvist,
dataprogrammerer, psykolog, lege
Kreativ A (Artistic)
• Foretrekker arbeid med ideer og mennesker . Trives med yrker
hvor man uttrykker egen kreativitet innen blant annet næringsliv,
kunst og kultur. Kan ha noen av følgende interesser/ferdigheter:
•
•
•
•
•
•
•
•
Liker å bruke følelser og forestillingsevne i kreative uttrykk
Liker å skape (noe nytt)
Liker å eksperimentere
Liker å dekorere og designe
Liker å vise / opptre
Liker å konseptualisere
Har behov for å uttrykke egen kreativitet
utøver egen kreativitet i ulike medier: komponere, skrive, spille,
danse, forme etc
• Er kreativ / intuitiv / orginal
• Eksempelyrker: arkitekt, kunstmaler, fotograf, møbeldesigner,
forfatter, WEB designer, butikkdekoratør, sminkør, musiker
Sosial S (Social)
• Foretrekker arbeid med mennesker. Arbeid som krever omtanke
og følelse for andre mennesker og at du liker å hjelpe andre. Kan
ha noen av følgende interesser/ferdigheter:
•
•
•
•
•
God til å forstå mennesker / lytte
Liker å undervise / rådgi / instruere / veilede
Liker å pleie /hjelpe andre
Er god til å hjelpe andre til å hjelpe seg selv
Er flink til å prate med mennesker og skape gode relasjoner til
andre
• Humanistisk legning
• Er opptatt av samfunnsforhold
• Er opptatt av personlig vekst og utvikling
• Eksempelyrker: sosionom, lærer, barnevernspedagog, vernepleier,
barnehageassistent, miljøarbeider, trener, flyktningkonsulent
Foretaksom E (Enterprising)
•
Foretrekker arbeid med informasjon og mennesker. Trives med arbeid som ikke
kan gjøres til rutine, arbeid som krever initiativ og handling. Kan ha noen av
følgende interesser/ferdigheter:
•
Flink til å selge / forretningsorientert / Profittorientert / har konkurranseorientert
God til å overbevise / gir seg ikke ved motstand / har stor påvirkningskraft
Serviceorientering
Stor målorientering / er god til å oppnå organisasjonens mål
Liker å lede /jobbe gjennom andre/ beslutningstaking / makt
Liker status / opptatt av økonomisk belønning / opptatt av materielle goder
Er entreprenør, liker å drive prosjekter, skape og bygge ting
Har god evne til politisk manøvrering / god til å oppnå organisasjonens mål
Tåler høyt tempo / er energisk
God til å presentere/tale/ debattere
Er ambisiøs / liker å ta risiko
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Eksempelyrker: selger, leder, grunder, kundeveileder, drosjesjåfør, politiker,
journalist, kioskmedarbeider, servitør
Systematisk C (Conventional)
• Foretrekker arbeid med informasjon og ting. Kan ha noen av følgende
interesser/ferdigheter:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Liker å samle data / arkivere / terminalarbeid / papirarbeid
Liker å prosessere data / behandle informasjon
Er utholdende på rutinearbeid
Liker å organisere / systematisere
Er nøyaktig og er detaljorientert
Liker å skrive rapporter / lage grafer og oversikter
Liker å jobbe strukturert
Liker forutsigbarhet og stabilitet / foretrekker klart definerte oppgaver
Liker hierarkisk organisering
Liker å løse praktiske problemer
Løser gjerne problemer ved regelorientering
• Eksempelyrker: regnskapsmedarbeider, ordreplukker, parkeringsvakt,
lønningsmedarbeider, finansanalytiker, saksbehandler, postbud,
bankfunksjonær

similar documents