presentasjoner nr. 1. - Hersleb videregående skole

Report
Velkommen til Hersleb vgs
v/ Rektor Ann-Kristin Høgseth
10. Februar 2015
Elev ved Hersleb vgs
Sophia Adampour
Fellesfag i Vg2
•
•
•
•
•
Norsk 4t/uke
Historie 2t/uke
Kroppsøving 2t/uke
Fremmedspråk I eller II 4t/uke
Matematikk 2P 3 t/uke (ikke for elever som har programfag
matematikk S1 eller R1)
Valg av programfag
Språk,
samfunnsfag
og økonomi
Realfag
Vg2
Vg3
Psykologi 1
Psykologi 2
Markedsføring og ledelse 1
Markedsføring og ledelse 2
Internasjonal engelsk
Samfunnsfaglig engelsk
Sosiologi og sosialantropologi
Politikk og menneskerettigheter
Økonomistyring
Økonomi og ledelse
Historie og filosofi 1
Historie og filosofi 2
Matematikk S1
Matematikk S2
Matematikk R1
Matematikk R2
Biologi 1
Biologi 2
Fysikk 1
Fysikk 2
Kjemi 1
Kjemi 2
Geofag 1
Geofag 2
Antall programfag
Du skal velge 3 programfag i Vg2, i tillegg til matematikk enten som
programfag (S1 eller R1) eller som fellesfag (2P)
To av fagene må være gjennomgående fag innenfor ditt
programområde.
Eleven skal velge 3 programfag i Vg3
Hvis du har obligatorisk fremmedspråk I + II, skal du bare velge to
programfag på Vg3.
Generell studiekompetanse (GS)
• GS er det faglige grunnlaget du trenger for å søke opptak til
universiteter og høgskoler. Alle fagkombinasjoner som gir gyldig
vitnemål, gir også GS
• GS er i seg selv ingen garanti for å få studieplass: Du søker studieplass
i konkurranse med mange andre!
• For å få GS må alle fag være bestått. Bestått fag betyr bestått
standpunktkarakter eller bestått eksamen. Dersom du får 1 i
standpunktkarakter og består eksamen i faget, så regnes faget som
bestått.
For å få godkjent vitnemål må du
• Ha 2 programfag over to år fra ditt programområde (to
fordypningsfag)
• Ha 6 programfagenheter hvis du har matematikk 2P
• Ha 7 programfagenheter hvis du har matematikk S1 eller R1
• Velge fag slik at du har totalt minst 90 skoletimer per uke totalt, dvs.
minst 30 skoletimer per uke per år i gjennomsnitt
FØRSTEGANGSVITNEMÅL
• DET OPPRINNELIGE VITNEMÅLET FRA VIDEREGÅENDE OPPLÆRING
• Det vil være anledning til å forbedre fag så mange ganger man vil i løpet
av de tre årene man er elev på videregående skole
• GJELDER VED OPPTAK VED NORSKE UNIV./HØGSKOLER INNTIL
STUDIEÅRET EN FYLLER 21 ÅR
Spesielt om fremmedspråk
• Tysk, fransk eller spansk nivå III i forlengelse av fellesfag nivå II teller
som en av de to obligatoriske programfagsenhetene i
programområdet språk, samfunnsfag og økonomi
• Dette gjelder også eksamen i nivå III i morsmål
• Elever som ikke har hatt fremmedspråk i ungdomsskolen (har hatt
norsk eller engelsk fordypning), skal ha fremmedspråk nivå I + II i Vg3
med 5 timer/uke. Det gir begrensninger i fagvalgmulighetene
Spesielle opptakskrav
• En del studier krever bestemte programfag, ferdigheter eller
karakterkrav som del av opptaksgrunnlaget.
- NB! SKOLER KAN HA SPESIELLE
OPPTAKSKRAV. SJEKK UT
www.samordnopptak.no
EKSAMEN Vg1
• Ingen obligatoriske eksamener (kan bli endret)
• Ca 20% av elevene trekkes ut hvert år
• Kan trekkes ut til sentralt gitt skriftlig eksamen i engelsk eller
matematikk
• Kan trekkes ut til lokal muntlig eksamen i engelsk, naturfag, geografi,
samfunnsfag eller matematikk
• Karakteren fra disse fem fagene blir stående på elevenes vitnemål
uansett hvilke fag som velges videre
Skoleplass – hvordan søke?
• Elevene må logge seg på www.vigo.no ved å bruke MinID
• NB! Skolen har ikke tilgang til din brukeridentitet
• Bekrefter tildelt skoleplass med samme bruker-ID
• HUSK FORHÅNDSSVAR!
• Andre planer enn å gå Vg2 på Hersleb – kontakt rådgiver
• NB! SØK PÅ BÅDE REALFAG OG SPRÅK, SAMFUNNSFAG OG ØKONOMI
SELV OM DU HAR VALGT FAG BARE TIL DET ENE!
SØKNADSFRISTER
• ORDINÆRT INNTAK: 1. MARS
ALLE MÅ SØKE!!!!
• Særskilt inntak: 1. februar

similar documents