Převody jednotek obsahu

Report
Převody jednotek obsahu
Matematika – 6. ročník
Jednotky obsahu
a vztahy mezi nimi
Obsah nepatří k základním veličinám
Jednotky SI
metr čtverečný
Základní jednotka obsahu:
značíme

Je to plocha rovná ploše čtverce
se stranou dlouhou 1 metr.
Co je to metr čtverečný?
kilometr čtverečný
značíme

Čtverec o straně 100 metrů
hektar
značíme

Čtverec o straně 10 metrů
ar
značíme

značíme

centimetr čtverečný
značíme

milimetr čtverečný
značíme

Odvozené jednotky délky: větší
menší decimetr čtverečný
Další jednotky obsahu
Jednotky obsahu
a vztahy mezi nimi
·1 000 000
·10 000
·10 000
·100
·100
metr
čtverečný
decimetr
čtverečný
·100
centimetr
čtverečný
:100
:100
milimetr
čtverečný
:100
:10 000
:10 000
:1 000 000
56 = 5 600 
43,2 = 432 000 
234 = 2,34 
8,25 = 825 
2,83 = 2 830 000 
645 = 0,064 5 
0,6 = 60 
5,2 = 0,052 
25 = 0,002 5 
5,8 = 58 000 
20 = 0,2 
72 800 = 0,072 8
Jednotky obsahu
a vztahy mezi nimi
·1 000 000
·10 000
·10 000
·100
·100
kilometr
čtverečný
hektar
·100
:100
:100
metr
čtverečný
ar
:100
:10 000
:10 000
:1 000 000
56 = 5 600 ha
43,2 ha = 432 000 
234 = 2,34 a
8,25 ha = 825 a
2,83 = 2 830 000 
640 a = 0,064 
0,6 a = 60 
52 ha = 0,52 
22 500 = 2,25 ha
5,8 = 58 000 a
2 a = 0,02 ha
72 000 = 0,072 
Jednotky obsahu
Postup při převádění
824 ,0 
82,4
8,24 = 8,24
Převádíme z jednotky větší na jednotku menší
=>
aby byl obsah v decimetrech čtverečných stejný jako v metrech
čtverečných musí být decimetrů čtverečných
méně
více
=>
násobíme.
Metr čtverečný má 100 decimetrů čtverečných a tudíž násobíme stem.
Násobit stem znamená posunout desetinnou čárku o 2 místa doprava.
Jednotky délky
Postup při převádění
8,24,0 
82,4
824 = 824
Převádíme z jednotky menší na jednotku větší
=>
aby byl obsah v milimetrech čtverečných stejný jako v centimetrech
čtverečných musí být centimetrů čtverečných
více
méně
=>
dělíme.
Centimetr čtverečný má 100 milimetrů čtverečných a tudíž dělíme stem.
Dělit stem znamená posunout desetinnou čárku o dvě místo doleva.
Jednotky obsahu
Cvičení
Převeďte:
2,25 =

87 =

0,6 =
ha
45 000 =

319 =

437 a =
ha
8 350 =

0,4 =

0,28 =

72,5 =

32 650 =
ha
7,62 =
a
57 =
a
48 =

328 =

6,29 =

4 500 =
a
32,6 =
ha
2 700 =

24,2 ha =

5,13 =

5 840 =

4 260
4,37
450
0,87
513
27
45
76
0,57
3,265
0,725
225
60
28
3,19
3,28
480
3
629
242
0,835
58,4
000
200
000

similar documents