Korporativno upravljanje u ženskim preduzećima

Report
KORPORATIVNO
UPRAVLJANJE U ŽENSKIM
PREDUZEĆIMA
UDRUŽENJE POSLOVNIH ŽENA “NADEŽDA
PETROVIĆ” ČAČAK
www.upzcacak.org.rs
1. Upravljanje kao proces odlucivanja
2. Etičko odlučivanje
-Šta je značajnije sistem ili pojedinac?
3. Pojam korporacije
-.
-.
-.
-.
-.
Šta čini osnov za upravljanjem preduzećem?
Ko treba da upravlja preduzećem?
Ko treba da vodi poslovanje preduzeća?
U čijem interesu treba da se vodi poslovanje preduzeća?
Kakav treba da bude odnos vlasnika-menadžerazaposlenih?
-. Kakva treba da bude vlasnička struktura da bi se odredio
efikasno upravljanje?
1. Pojam korporativnog upravljanja
Dva ključna aktera: vlasnici i menadžeri korporacije
2. Menadžer i njegova uloga u korporaciji
-Interpersonalna uloga
-Informativna uloga
-Uloga odlučivanja
3.
Menadžerska etika i odgovornost
4.
Korporativno upravljanje u zemljama u tranziciji
5.
Korporativno upravljanje u Srbiji
Korporativno upravljanje u ženskim
preduzećima
Korporativno Upravljanje u ženskim
preduzećima
1.Iskustvo u razvijenim zemljama Evrope
- 30% - 2002
3,1% - 2010
Pozitivan primer – Norveška 40%
Podsocijalistička Evropa 7%
1.
Lider – Menadžer
Lider
Menadžer
Veštine koje krase dobrog lidera:
1. Uspešni lideri imaju sposobnost da
nametnu da drugi slede njihove vizije
2. Lideri imaju jasne vizije, ciljeve i zadatke
3. Lideri su fleksibilni planeri
4. Lideri su proaktivni i ne zaustavljaju se dok
ne budu zadovoljni rezultatom
5. Lideri znaju kako efikasno da komuniciraju
Najvažniji kvaliteti liderstva su :
1. Lideri kontrolišu emocije, donose odluke na osnovu logike i
činjenica
2. Lideri su istrajni, posvećeni završetku ideje. Lider će neumorno
raditi sve do postizanja željenog rezultata
3. Dobar lider preuzima ličnu odgovornost i kada stvari idu dobro i
kada stvari krenu loše
4. Veliki lideri nisu arogantni, iako su svesni da su u mnogim stvarima
bolji od drugih
5. Dobar lider poštuje stavove svoga tima
6. Dobar lider ima dobre komunikacione veštine, on se izražava
efikasno i objektivan je slušalac
7. Dobar lider ima sposobnist da bude kreativan i razvija nove ideje
8. Dobar lider čvrsto stoji na zemlji, a ima sposobnost da zadrži
smisao za humor u bilo kojoj situaciji.
Kakva je situacija u Srbiji?
1.
2.
3.
Da li žene u Srbiji pate od nedostatka
autoriteta?
Da li u Srbiji važi kliše da žene ne mogu biti
jake i neustrašive?
Da li žene i muškarci vlasnici preduzeća u
Srbiji imaju različite stilove upravljanja?
Biti vlasnik preduzeća, zahteva
ODLUČNO VOĐSTVO.
iskrene prema sebi i svojim
instiktima i odlučne prema svim akterima
Zato budite
vašeg preduzeća i odlukama.
40
35
30
25
suvlasnice
20
vlasnice
15
10
5
0
imaju zaposlene
nemaju zaposlene
ŽENE VLASNICE DO 40 GODINA
STAROSTI
PREDUZEĆA DO 3 GODINE
STAROSTI
ŽENE VLASNICE PREKO 40 GODINA
STAROSTI
PREDUZEĆA STARIJA OD 3 GODINE
U 80% SLUČAJEVA GENERALNI
ZAKLJUČAK
U 70% SLUČAJEVA GENERALNI
ZAKLJUČAK
- Manje vremena im je potrebno za
donošenje odluka
- Sklonije su riziku
- Spremne da „seku“
- Lakše donose odluke o promeni
proizvodnog programa
- Imaju uvek više ideja
- Poverile bi drugoj osobi
upravljanje firmom samo u
izuzetnim slučajevima
- Sigurnije su u ispravnost svojih
odluka
- Temeljnije su u donošenju
odluka
- Češće se konsultuju sa
stručnjacima i zaposlenima
- Više vremena izdvajaju za
kontrolu poslovanja
- Teže prihvataju nove ideje
(podržavaju postojeći proizvodni
program koji se dokazao na
tržištu)
- Prepustile bi deo firme na
upravljanje drugim licima
HVALA NA PAŽNJI
Gorana Tanasković
[email protected]
064/88-20-859

similar documents