Sjávarútvegsfræði - Háskólinn á Akureyri

Report
Bjarni Eiríks
Hörður
Jón Ingi
Hreiðar Þór Valtýsson
Lektor/MSc fiskifræðingur
Sjávarútvegsmiðstöðin Háskólinn á Akureyri
Borgir v/ Norðurslód, IS-600 Akureyri
[email protected]
Þessi tími
1. Inngangur að áfanganum
2. Kynning á sjávarútvegsfræðináminu
Vefur
Hreiðar Þór Valtýsson - Sjávarútvegsfræði við HA
2
Íslenskur sjávarútvegur
Í þessu námskeið fá nemendur yfirsýn yfir hvernig helstu þætti varðandi
íslenskan sjávarútveg. Helstu viðfangsefni eru:
1.
Skip: Helstu gerðir fiskiskipa og veiðarfæra við Ísland, saga þeirra og
þróun.
2.
Fiskveiðistjórnun: Kvótakerfið og aðrar leiðir til að stjórna fiskveiðum
við Ísland svo sem sóknar- og veiðarfæratakmarkanir, samanburður við
önnur lönd.
3.
Rekstur sjávarútvegsfyrirtækja: Starfsumhverfi og afkoma fyrirtækja í
sjávarútvegi, markaðssetning og sala sjávarafurða, alþjóðaumhverfið.
4. Saga sjávarútvegs á Íslandi: Ágrip af sögu fiskveiða við Ísland frá
upphafi
Á námskeiðinu munu gestafyrirlesarar frá íslenskum sjávarútvegsfyrirtækjum
og stofnunum fjalla ofangreinda þætti
Vefur
Hreiðar Þór Valtýsson - Sjávarútvegsfræði við HA
3
Íslenskur sjávarútvegur
Námsmarkmið
Þegar nemandinn hefur lokið þessum áfanga á hann að geta:
• Lýst mismunandi gerðum fiskiskipa við Ísland og uppbyggingu
þeirra
• Borið saman og rætt á gagnrýninn hátt mismunandi
fiskveiðistjórnunaraðferðir með sérstakri áherslu á íslenska kerfið.
• Nefnt helstu þætti sem hafa haft áhrif á sögu fiskveiða við Ísland.
• Útskýrt meginþætti í rekstri íslenskra sjávarútvegsfyrirtækja og
mikilvægi sjávarútvegs fyrir íslenskt hagkerfi
Vefur
Hreiðar Þór Valtýsson - Sjávarútvegsfræði við HA
4
Íslenskur
sjávarútvegur
Námsmat
 Skriflegt próf – 50%
 2 skilaverkefni (Excel og
leit á netinu) – 10%
 1 Frjálst verkefni um
sjávarútveg - 30%
 2 útdrættir frá málstofu 10%
Vefur
Hreiðar Þór Valtýsson - Sjávarútvegsfræði við HA
5
Fyrirlestrar
Við
• Grundvallaratriði um íslenskan sjávarútveg
Málstofur
• Frá mismunandi stöðum í sjávarútvegsferlinu
• Áhersla á að fá sjávarútvegsfræðinga
Vefur
Auðlindin
Nytjarnar
Framleiðslan
Salan
Umhverfið og stofnarnir
Veiðar og fiskeldi
Úrvinnsla afurða
Markaðsseting
Hreiðar Þór Valtýsson - Sjávarútvegsfræði við HA
6
Kennsluefni
www.fisheries.is
Sjá heimasíðu mína http://staff.unak.is/not/hreidar/index.htm
Vefur
Hreiðar Þór Valtýsson - Sjávarútvegsfræði við HA
7
Kennsluefni
www.fisheries.is
Vefur
Hreiðar Þór Valtýsson - Sjávarútvegsfræði við HA
8
Kennsluefni
www.fisheries.is
Vefur
Hreiðar Þór Valtýsson - Sjávarútvegsfræði við HA
9
Kennsluefni
Raungreinagrunnur
Viðskipta- og hagfræðigrunnur
Vefur
Hreiðar Þór Valtýsson - Sjávarútvegsfræði við HA
10
Kennsluefni
Raungreinagrunnur
Viðskipta- og hagfræðigrunnur
Vefur
Hreiðar Þór Valtýsson - Sjávarútvegsfræði við HA
11
Kennsluefni
Fylgist með því sem er að gerast í blöðum, sérstaklega
sérblöðum um sjávarútveg
Eru flest aðgengileg í austurálmu Borga
Vefur
Hreiðar Þór Valtýsson - Sjávarútvegsfræði við HA
12
Vettvangsferðir
Förum árlega í heimsóknir í
sjávarútvegsfyrirtæki
Dagsferð - Eyjafjörður og nágrenni
(2-3 daga ferð - Landið allt (1 landshluti á ári))
1 dags sjóferð á rannsóknarskipi (2. og 3. ár)
Ekki er víst að þær verði allar á haustönn þegar þessi kúrs er kenndur
Komið í þessar ferðir þegar þið hafið tök á því einhvertímann á ykkar námsferli
Nemendur greiða sjálfir fyrir ferðirnar
Vefur
Hreiðar Þór Valtýsson - Sjávarútvegsfræði við HA
13
Annað
• Allir fyrirlestrar og heimsóknir verða opnir öllum
nemendum í sjávarútvegsfræðum
• Áhersla á að hafa mikið í gangi í fjarnemavikum
• Bjarni mun sjá um skipulag fyrirlestra
• Þið megið taka virkan þátt í að skipuleggja námskeiðið
• Látið okkur t.d. vita ef þið viljið fá umfjöllun um eitthvað ákveðið efni
• Hafið í huga að efni ykkar verður kannski nýtt út á við
• Fisheries.is á íslensku
• Wikipedia
Vefur
Hreiðar Þór Valtýsson - Sjávarútvegsfræði við HA
14
Sjávarútvegsfræði við HA
• Kennd við Viðskipta- og
raunvísindasvið HA
• Þriggja ára B.Sc. nám
• Þverfaglegt nám
• Nám sem ekki býðst við
aðra háskóla hér á landi
Vefur
Hreiðar Þór Valtýsson - Sjávarútvegsfræði við HA
16
Hvað er þverfaglegt
 Þverfagleiki er uppistaða sjávarútvegsfræði námsins
 Í náminu eru kenndir áfangar sem tengjast öllum þáttum
sjávarútvegsferilsins
 Nýtist í hvaða starfi sem er
 Hvernig starfar sjávarútvegsfyrirtæki?
 Hvernig starfar banki?
 Hvernig starfar hafró?
 Af hverju er himininn blár?
Þetta á sjávarútvegsfræðingur að vita!
Vefur
Hreiðar Þór Valtýsson - Sjávarútvegsfræði við HA
18
Sjávarútvegsfræði við HA
• Kennsla hófst haustið 1990
• Rúmlega 200
sjávarútvegsfræðingar hafa
verið útskrifaðir
• Í dag eru 76 skráðir í námið
• Að auki 4 í meistaranámi
tengdu sjávarútvegi
Vefur
Hreiðar Þór Valtýsson - Sjávarútvegsfræði við HA
19
Sjávarútvegsfræði við HA
Markmið:
Að mennta fólk í
undirstöðuatriðum íslensks
sjávarútvegs og þjálfa þá í beitingu
faglegra vinnubragða við
stefnumörkun, ákvarðanatöku,
rannsóknir og stjórnun í sjávarútvegi
Veiðar – viðskipti – vísindi
Vefur
Hreiðar Þór Valtýsson - Sjávarútvegsfræði við HA
20
Sjávarútvegsfræði við HA
Fjöldi innritaðir sem annaðhvort hafa klárað eða eru í námi
 Ekki margir sérstaklega frá 2005 til 2009
 Fjölgun aftur frá 2010
 Miklar sveiflur
25
20
15
10
5
Vefur
Hreiðar Þór Valtýsson - Sjávarútvegsfræði við HA
2010
2008
2006
2004
2002
2000
1998
1996
1994
1992
1990
0
21
Sjávarútvegsfræði við HA
Vefur
Hreiðar Þór Valtýsson - Sjávarútvegsfræði við HA
22
Sjávarútvegsfræði við HA
Nær yfir allt
sjávarútvegsferlið
Vefur
1/3 Raungreinagrunnur
1/3 Viðskiptagreinar
1/3 Sérgreinar sjávarútvegs
Hreiðar Þór Valtýsson - Sjávarútvegsfræði við HA
23
Námsgreinar
Nánar– www.sjavar.is
Hreiðar Þór Valtýsson - Sjávarútvegsfræði við HA
24
Skiptinám
• Hingað koma stundum erlendir nemendur í
skiptinám => sumt er kennt á ensku
• Okkar nemendur fara svo líka út í skiptinám,
dæmi á síðustu árum:
• Tromso Noregi
• St. Johns Nýfundnalandi
• Tokyo Japan
Vefur
Hreiðar Þór Valtýsson - Sjávarútvegsfræði við HA
26
Hvað gera þeir svo
Útskrifaðir nemendur okkar starfa á fjölmörgum
sviðum og í mörgum löndum. Meðal þess má nefna:
–
–
–
–
–
–
–
Vefur
Í sjávarútvegsfyrirtækjum
Við upplýsingatækni
Hjá fjármálafyrirtækjum
Við ráðgjöf
Við rannsóknir, framhaldsnám
Sjálfstætt
Á Íslandi, í Evrópu, Asíu, Ameríku,Afríku...
Hreiðar Þór Valtýsson - Sjávarútvegsfræði við HA
27
Vefur
Hreiðar Þór Valtýsson - Sjávarútvegsfræði við HA
28
Hvað gera þeir svo
Vefur
Hreiðar Þór Valtýsson - Sjávarútvegsfræði við HA
29
Hvað gera þeir svo
Nýleg úttekt á náminu:
–
–
–
–
Yfirlit yfir þróun námsins
Könnun til útskrifaðra sjávarútvegsfræðinga
Könnun til stjórnenda sjávarútvegsfyrirtækja
Könnun til framhaldsskólanema
Hægt að ná í skýrslurnar á vef Þróunar- og
rannsóknarmiðstöðvar HA
www.rha.is og
www.sjavar.is
Vefur
Hreiðar Þór Valtýsson - Sjávarútvegsfræði við HA
30
Sjávarútvegsmiðstöðin
Miðstöð kennslu og rannsókna um sjávarútveg
Einnig nánari upplýsingar um námið
www.sjávar.is
Vefur
31
ENDIR
Vefur
Hreiðar Þór Valtýsson - Sjávarútvegsfræði við HA
32

similar documents