carta alir proses penempatan murid ke tingkatan

Report
CARTA ALIR
PROSES PENEMPATAN MURID KE TINGKATAN SATU/PERALIHAN 2015
DAERAH JOHOR BAHRU
PROSES KELULUSAN PENEMPATAN
MURID
(TINDAKAN : JPN/PPD)
SURAT PERLU DICETAK
MELALUI ATAS TALIAN DAN
DIKEPILKAN BERSAMA
SURAT JPN JOHOR
(PROSEDUR PENEMPATAN
DAN RAYUAN)
CETAKAN SURAT PENEMPATAN
MURID
1 – 8 NOVEMBER 2014
SEKOLAH MENENGAH
MEMBUAT PENGESAHAN
PENEMPATAN OLEH IBU
BAPA SECARA ATAS TALIAN
(KLIK PENGESAHAN
PENEMPATAN)
PENGESAHAN PENEMPATAN ATAS
TALIAN APDM
9 – 20 NOVEMBER 2014
RAYUAN PENEMPATAN
LUAR NEGERI HENDAKLAH
DIBUAT SECARA ONLINE
MELALUI APDM (KLIK
PERMOHONAN LUAR
NEGERI) SERTA
MENGELUARKAN BORANG
PU(A) 275 JADUAL KETIGA
MESYUARAT RAYUAN
PENEMPATAN SEMULA PADA
4 DISEMBER 2014
(TINDAKAN : SEKOLAH RENDAH)
(TINDAKAN : IBU/BAPA, SEKOLAH
MENENGAH)
RAYUAN PENEMPATAN
9 NOVEMBER – 6 DISEMBER 2014
(TINDAKAN : IBU/BAPA , SEKOLAH
MENENGAH DITEMPATKAN)
PROSES RAYUAN PENEMPATAN
23 NOVEMBER – 6 DISEMBER
2014
SURAT PERLU DIEDARKAN
(SETIAP MURID DIPASTIKAN
MENDAPAT PENEMPATAN
KE TINGKATAN 1/
PERALIHAN)
KEGAGALAN IBU BAPA
MEMBUAT PENGESAHAN
PADA TARIKH YANG
DITETAPKAN DIANGGAP
MENERIMA PENEMPATAN
RAYUAN PENEMPATAN
DALAM NEGERI HENDAKLAH
MENGISI BORANG
RPS/SM2015 SETERUSNYA
DIISI SECARA ONLINE
MELALUI APDM
BERDASARKAN
KEKOSONGAN TEMPAT DI
SEKOLAH YANG DIPOHON
(TINDAKAN : JPN/PPD)
SURAT KELULUSAN RAYUAN
PENEMPATAN SEMULA
DIAMBIL DI SEKOLAH
MENENGAH ASAL YANG
DITEMPATKAN
KEPUTUSAN RAYUAN PENEMPATAN
23 NOVEMBER – 6 DISEMBER 2014
(TINDAKAN : JPN/PPD/SM)
MURID-MURID MENDAFTAR
DI SEKOLAH MENENGAH
YANG DITEMPATKAN PADA
1 JANUAR I 2015

similar documents