adatvizualizacio_felsz

Report
ADATVIZUALIZÁCIÓ
Segédanyag a Felszámolási és vagyonfelügyeleti szakközgazdász
valamint Felszámolási és vagyonfelügyeleti specialista szakirányú
továbbképzés Gazdasági informatika tárgyához
Összeállította: Pető István
Adatvizualizáció, dashboard-ok
2



Egy szervezet életében nagy mennyiségű adat keletkezik, melyből
többnyire táblázatos jelentések, grafikonok készülnek.
A döntéshozók számára ugyanakkor fontos, hogy a szakterületük
történéseit gyorsan át tudják tekinteni.
Ennek egy eszköze a dashboard (irányítópult), mely




Kis méretben (nagyjából 1 képernyőn)
Informatív formában (célszerű táblázatokkal, diagramokkal) közli a
döntéshozóval a legfontosabb mutatók értékeit, így fókuszálva a figyelmét a
lényeges kérdésekre.
A következő diákon néhány olyan egyszerű Excel-megoldást mutatunk
be, melyek részét képezhetik ilyen dashboard-oknak, vagy önállóan is
alkalmazhatók az informatívabb adatközlés érdekében.
A mintaadatsor letölthető a kurzuslapról vagy a
http://miau.gau.hu/temp/tananyag/ginf/ab_demo_kerekpar_blank.xlsx címről.
3
Feltételes formázás – adatsávok és ikonok
Az értékek nagyságrendjének kifejezése a
számok közlése nélkül
Értékek adatsávvá alakítása I
4
Hivatkozzuk át a az
alapadatok
munkalapról az első
táblázat címét, fejlécét
és tartalmát!
Értékek adatsávvá alakítása I
5
Jelöljük ki a formázni kívánt adattartományt, majd a Kezdőlap > Feltételes formázás >
Adatsávok menüből válasszunk egy nekünk tetsző kitöltési sémát
Értékek adatsávvá alakítása I
6
Az Excel 2007-ben csak a baloldalon látható, színátmenetes formátum érhető el. Ennek
hátránya, hogy adott esetben csak nehezen állapítható meg, hogy pontosan meddig tart az
adatsáv. Az Excel 2010-ben viszont már választhatunk átmenetes és egyszínű kitöltősémák
között, így ez a vizualizációs probléma nem áll fenn.
Értékek adatsávvá alakítása I
7
Ha kijelöljük a formázott adatsorunkat, majd a Kezdőlap > Feltételes formázás > Szabályok
kezelés parancsot választjuk, akkor elérjük (és így módosítani, törölni tudjuk) a kijelölt
területen található szabályokat.
Értékek adatsávvá alakítása I
8
A sokfajta beállítási lehetőség közül itt a
Csak a sáv megjelenítése opciót emeljük ki:
Ennek segítségével letüntethetjük az értékeket
azt adatsávokról.
Értékek adatsávvá alakítása II
9
Ez a feltételes formázás az Excel 2007 előtt nem állt rendelkezésre. Ha pl. Excel 2003-mal
dolgozunk, hasonló hatást érhetünk el azzal, ha az értékekkel arányos mennyiségű karaktert
(a példában a |-t) írunk ki a cellákba.
Erre szolgál a SOKSZOR() függvény, melynek két paramétere van:
1. A Szöveg-be kerül az ismételendő karakter (itt: AltGr+W)
2. A Hányszor-ba az ismétlések száma. Mivel itt az értékek túl nagyok, ezért ezerrel
osztva csökkentjük a nagyságrendjüket.
Értékek adatsávvá alakítása III
10
Ha az adatsorunk tartalmaz
pozitív és negatív értékeket, (mint
az alapadatok munkalap 2.
táblázata), akkor a képen
látható „kétirányú” adatsáv a
praktikus megoldás.
Ez viszont csak az Excel 2010-től
érhető el – elkészítése az 5-8.
diákon leírtaknak megfelelően
történik. Tehát korábbi Excelverziókhoz más megoldás
szükséges.
Értékek adatsávvá alakítása IV
11
A feladat megoldása: Külön oszlopban kezeljük a negatív és pozitív értékeket, melyet a HA() függvény
segítségével érünk el:
1. Logikai vizsgálat: az alapadat értéke kisebb-e 0-nál: alapadatok!F3<0
2. Érték ha igaz: Ha negatív számról van szó, a korábban látott megoldás szerint kiírjuk a
|-eket A -100-zal való szorzásra a negatív tizedestörtek pozitív számmá alakításhoz van szükségünk:
SOKSZOR("|";alapadatok!F3*-100)
3. Érték ha hamis: Ha pozitív számról van szó, akkor nem írunk ki semmit: "„
A teljes függvény: =HA(alapadatok!F3<0;SOKSZOR("|";alapadatok!F3*-100);"")
Értékek adatsávvá alakítása IV
12
A következő oszlopban jelöljük meg a pozitív
értékeket. A függvény hasonló, csak itt a 0-nál
nagyobb értékeket vizsgáljuk és a „ha igaz”
kimenetben nincs szükség a negatív számmal való
szorzásra. A függvény:
=HA(alapadatok!F3>=0;SOKSZOR("|";
alapadatok!F3*100);"")
A „kétirányú” adatsáv létrehozásához a B oszlop
értékeit jobbra igazítjuk és a karakterszíneket
igény szerint módosítjuk
Értékek ikonokká alakítása
13
Gyakran használt vizualizációs eszköz, hogy az érékhez szabályok alapján ikonokat (nyilakat,
közlekedési lámpákat stb.) rendelünk. Erre is a feltételes formázások között, az Ikonkészletek csoportban
található eszközök alkalmasak. Az előzőekben leírtaknak megfelelően a szabályok és ikonkészletek
széles határok között módosíthatók.
14
Mini diagramok
Az adatsor trendjének megjelenítése a
végletekig leegyszerűsített diagramokkal
Mini diagramok I
15
Az alapadatok „Eladott
darabszám régiónként és havonta”
táblázatából, az Észak-Alföld
adatsorának 2012-es értékeiből
készítsünk vonaldiagramot: Az
értékek kijelölése után a Beszúrás >
Diagramok > Vonal csoportból a
legelsőre van szükségünk.
Mini diagramok I
16
A teendő innen kezdve csak annyi,
hogy minden elemet
(jelmagyarázat, tengelyfeliratok,
rácsok stb.) kijelölünk és kitörlünk.
A diagram belső rajzterületét (lásd
a mellékelt ábrán) méretezzük a
külső kerethez, hogy minél jobban
kitöltse a helyet.
Ezt követően már csak a
rendelkezésre álló helyhez kell
szabni a diagram méretét.
Mini diagramok I
17
Készítsük el a következő régió
adataiból a diagramot és
mozgassuk át a mini diagram
munkalapra!
Viszont arra nem lesz szükség, hogy
újból végigcsináljuk a formázási
lépéseket.
Mini diagramok I
18
Jelöljük ki a már elkészült mini
diagramot, másoljuk ki. Majd
kattintsunk a formázandó
diagramra és válasszuk a Kezdőlap
> Beillesztés ikon alatt található
Irányított beillesztést. Mivel mi nem
a teljes diagramot akarjuk
beilleszteni, hanem csak a
formátumát, válasszuk a
Formátumot opciót.
Ezt ismételjük meg az összes
adatsorral, így a következő dián
látható eredményt kapjuk.
Mini diagramok I
19
Mini diagramok II
20
Az Excel 2010-ben már találunk olyan eszközt, amellyel ilyen mini diagramokat jóval egyszerűbben
elkészíthetünk: A Beszúrás > Értékgörbék csoportban tudunk választani többféle típus közül.
A párbeszédablakban csak az adatok forrását és a célcellát (ahol a diagram megjelenik) kell megadni.
21
Terv-tény összehasonlítás
Ugyanazon jelenség két állapotának
szemléltetése diagramon
Terv-tény diagram I
22
Az alapadatok munkalap Eladott darabszám havonta táblázatából készítsünk egyszerű
oszlopdiagramot a terv-tény munkalapra. Ezt olyan módon kell átalakítani, hogy kitűnjön, ugyanannak a
jelenségnek két állapotáról van szó.
Terv-tény diagram I
23
Ennek érdekében válasszuk ki a diagramon a Terv adatsorát és a Diagrameszközök > Tervezés > Más
diagramtípus paranccsal alakítsuk át jelölővel ellátott vonaldiagrammá
Terv-tény diagram I
24
Ennek érdekében válasszuk ki a diagramon a Terv adatsorát és a Diagrameszközök > Tervezés > Más
diagramtípus paranccsal alakítsuk át jelölővel ellátott vonaldiagrammá.
Terv-tény diagram I
25
Az átalakult Terv adatsort kiválasztva jobb egérgombbal elérhető az Adatsor formázása menü. Itt
egyrészt a Vonal színe ablakban kapcsoljuk ki a vonal megjelenítését, másrészt a Jelölő beállításai
ablakban állítsuk át a jelölőt kicsit nagyobb méretű vízszintes vonallá.
Terv-tény diagram I
26
A Diagrameszközök > Elrendezés > Diagramcím paranccsal adjunk hozzá diagramcímet, ahová
hivatkozzuk be az alapadatokról a címet.
Terv-tény diagram II
27
Hasonló célt szolgál az a diagram, ahol a Terv adatsorhoz terület diagramot, a tény adatsorhoz pedig
vonaldiagramot választunk.
28
Vészjelzés
A diagramon emeljük ki eltérő színnel azokat az
eseteket (pl. hónapok), amelyek kiemelkedően jól
vagy rosszul teljesítettek a tervértékhez képest
Vészjelzés
29
A feladat megoldásához az alapadatok munkalap Eladott darabszám havonta táblázatának adatai
három részre kell bontani a vészjelzés munkalapon látható határértékek szerint: Ha a tény elérte a terv
95%-át akkor a Jó, ha a tény nem érte el a terv 85%-át akkor a Rossz, ha a kettő között teljesített
akkor a Közepes oszlopba kell átírni a tény érékét. A szükséges függvények:
Jó: =HA(B38>B37*vészjelzés!$B$1;alapadatok!B38;"")
Rossz: =HA(B38<B37*vészjelzés!$B$2;alapadatok!B38;"")
Vészjelzés
30
A Közepes sorhoz (a Tény a Terv két határértéke közé esik) egy HA() függvény nem elég, mivel két
feltétel egyszerre való teljesülését vizsgáljuk. Ehhez be kell ágyazni a logikai vizsgálat mezőbe egy ÉS()
függvényt, amely elvégzi ezt:
=ÉS(B38<=alapadatok!B37*vészjelzés!$B$1;alapadatok!B38>=alapadatok!B37*vészjelzés!$B$2)
A teljes megoldás:
=HA(ÉS(B38<=alapadatok!B37*vészjelzés!$B$1;alapadatok!B38>=alapadatok!B37*vészjelzés!$B$2)
;alapadatok!B38;"")
Vészjelzés
31
A vészjelzés munkalapra illesszünk
be egy üres oszlopdiagramot
(Beszúrás > Diagram > Oszlop),
majd a Diagrameszközök >
Tervezés > Adatok kijelölése
paranccsal egyesével adjuk hozzá
az adatsorokat.
Vészjelzés
32
A Hozzáadás gomb hatására
megjelenő ablakban egyesével
jelöljük ki az adatsorokat: adjuk
meg a megfelelő adatsor neve és
az adatsor éréke cella- ill.
tartományhivatkozást az
alapadatok munkalapról.
A tengelyfeliratokat az Adatforrás
kiválasztása panel jobb oldalán
hasonlóan hozzá tudjuk adni.
Vészjelzés
33
Ehhez válasszuk ki bármelyik
adatsort, majd jobb
egérgomb után a az Adatsor
formázása parancsot. Itt az
Adatsor beállításai ablakban
állítsuk az Átfedő adatsorok
csúszkát 100%-ra: ezzel az
adatsorok teljesen elfednék
egymást, de mivel egy
hónapban csak egy adatsor
van, ezért ez nem történik
meg. A Térköz szélességének
csökkentésével kisebb lesz az
oszlopok közötti tér, vagyis
növekszik a szélességük.
Vészjelzés
34
Az oszlopok színét a
Diagrameszközök > Formátum
> Kitöltés paranccsal
módosítsuk, pl. a Jó legyen
zöld, a Közepes szürke, a
Rossz piros.
Ha a vészjelzős munkalapon
vezérlő %-os értékeket átírjuk,
az új küszöbértékeknek
megfelelő színeket kapnak az
oszlopok.
35
Legjobb-legrosszabb elemek
A legjobb/legrosszabb x db elemet emeljük ki
eltérő színnel a diagramon
Legjobb-legrosszabb
36
A feladatban legjobban ill. legrosszabbul teljesítő termékeket kell kiemelni a diagramon. Első lépésként
meg kell határozni, hogy a legjobb-legrosszabb c. munkalapon lévő határértékek alapján melyik
árbevétel-érték a legjobb x-edik, ill. legrosszabb y-adik. Az ehhez szükséges függvények:
Felső küszöb: =NAGY(D47:D111;'legjobb-legrosszabb'!B1)
Alsó küszöb: =KICSI(D47:D111;'legjobb-legrosszabb'!B2)
Legjobb-legrosszabb
37
Következő lépésként a Vészjelzés feladathoz hasonlóan az értékoszlopot a küszöbértékek alapján
három halmazra kell bontani (a magyarázatot lásd ott). A szükséges függvények:
Jó: =HA(D47>=$K$46;D47;"")
Közepes: =HA(ÉS(D47<$K$46;D47>$K$47);D47;"")
Rossz: =HA(D47<=$K$47;D47;"")
Legjobb-legrosszabb
38
A Vészjelzés feladathoz hasonlóan egy üres diagramot készítünk, amihez egyesével adjuk hozzá az
adatsorokat. A vízszintes tengely feliratához pedig a termékkód oszlopot használjuk.
Legjobb-legrosszabb
39
Ismét a Vészjelzés feladatban látottakra hivatkozva a tartalmuknak megfelelően módosítjuk az oszlopok
kitöltési színét, illetve az Adatsor beállításai ablakban teljesen átfedővé tesszük az adatsorokat.
A diagramon azonban még zavaró, hogy az értéktengely feliratai túl nagy helyet foglalnak el, ezt
oldjuk meg a következő lépésben.
Legjobb-legrosszabb
40
A függőleges tengelyre jobb
egérgombbal kattintva válasszuk
a Tengely formázása > Szám
menüablakot.
Az Egyéni csoportban a
Formátumkód mezőbe írjuk be a
# "M" kódot: A #-jel az
eredeti éréket jelenti, utána két
szóköz szerepel, mely 1-1 ezres
nagyságrenddel visszaosztja az
értéket, végül "M" szerepel
mértékegységként, így az
eredeti értékünkből millióban
kifejezett érték lett.
Legjobb-legrosszabb
41
Zárásként adjunk hozzá diagramcímet. A munkalap tetején lévő vezérlőértékekkel módosíthatjuk, hogy
mekkora legyen a legjobb-legrosszabb intervallum.

similar documents