008_Období antiky 2 - Starověké Řecko_Prezentace

Report
VY_32_INOVACE_01_CJL_008_Zrn
Výukový materiál zpracován v rámci oblasti podpory 1.5
„EU peníze středním školám“
Název školy
Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod
Název OP
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Registrační číslo projektu
CZ.1.07/1.5.00/34.0258
Název projektu
Inovace a individualizace výuky na OA a HŠ
Šablona
III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT
Označení vzdělávacího materiálu
VY_32_INOVACE_01_CJL_008_Zrn
Druh učebního materiálu
Prezentace
Autor
Mgr. Jarmila Zrnová
Vzdělávací obor, pro který je Ekonomické lyceum, Obchodní akademie, Hotelnictví
materiál určen
Předmět
Literární výchova
Ročník
1. ročník
Název tematické oblasti
(sady)
Název vzdělávacího
materiálu
Anotace
Základy kultury a vzdělanosti
Období antiky 2 – Starověké Řecko
Zhotoveno, (datum/období)
leden 2013
Ověřeno
21. listopadu 2013
Prezentace je určena pro výuku předmětu LIV v 1. ročníku čtyřletých
oborů. Je druhou částí cyklu o antice. Jejím cílem je přehlednou a
stručnou formou zmapovat vývoj starořecké kultury od attického
období až po období římské.Výuka bude doplněna četbou a
analýzou literárních textů. Materiál chce ukázat antiku jako základ
evropské vzdělanosti.
Základy kultury a vzdělanosti
Období antiky
Starověké Řecko (2. část)
Attické období v řecké literatuře
 5. – 4. století př. n. l. (r. 323
př. n. l. umírá Alexandr
Makedonský)
 vedoucí roli v politické
i kulturní oblasti zaujaly
Athény (odtud název –
Athény leží na poloostrově
Attika)
 vzniká drama (nejdříve
tragédie, asi o půlstoletí
později komedie) a próza
Mapa staré Attiky
Attika. Wikimedia Commons. Public Domain
Dostupné na http://www.encyclopedia.com/topic/Attica.aspx
Attické období v řecké literatuře
 drama vzniklo z obřadních her




na počest boha Dionýsa
ve veršovaných hrách
vystupoval původně 1 herec,
který vedl dialog s tzv. chórem
(sbor)
hráli pouze muži, velký význam
měly kostýmy a masky
hrálo se pod athénskou
Akropolí
autoři čerpali náměty
především z mýtů
Divadlo pod Akropolí
DerHexer, dostupné pod licencí CC na
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Theatre_of_Herodes_Atticus_from_th
e_Acropolis.jpg?uselang=cs
Představitelé starořecké tragédie
Aischylos
 je považován za zakladatele řecké tragédie
 jako dramatik přidal vedle herce a chóru i druhého
herce, a zavedl tak dialog
 nejvýznamnějším dílem je Oresteia
 hra vychází z řecké mytologie; Orestes
na příkaz bohů zabije matku a jejího
milence, čímž pomstí vraždu svého
otce Agamemnona. Autor řeší otázku
viny a testu.
Aischylova busta
Gabor,dostupné na
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Aischylos_B%C3%
BCste.jpg?uselang=cs
Představitelé starořecké tragédie
Sofoklés
 ve svém díle zachycoval ideály athénské
demokracie
 uvedl na scénu třetího herce
 v tragédii Antigona bojuje dcera krále
Oidipa za přirozené věčné mravní
zásady, které staví nad zákony vydané
světskou mocí - králem
Sofoklova busta,
 tragédie Král Oidipus vypráví příběh
thébského krále, který zachrání Théby
od zlé Sfingy, ale nevědomky zabije otce a ožení se s vlastní
matkou, jak prorokovala věštba. Po zjištění pravdy se v hrůze
oslepí a opustí Théby.
Marie-Lan Nguyen, dostupné na
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sophocles_Musei_Capit
olini_MC560.jpg?uselang=cs
Představitelé starořecké tragédie
Euripides
 třetí významný tragéd attického
období
 nezaměřoval se na konflikt člověka
a osudu, ale na konflikt člověka a
člověka
 věnoval velkou pozornost
psychologii postav, zaměřil se
hlavně na ženské postavy
 nejznámější jsou hry Medea a
Elektra (téma lásky, obětavosti,
žárlivosti a pomsty)
Euripidova socha v Louvre
Jastrow, dostupné na
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Seated_Euripides_Louvre_Ma343.jpg?u
selang=cs
Řecká komedie
 stejně jako tragédie vycházela
z obřadů konaných k poctě boha
Dionýsa
 zpracovávala také příběhy z mýtů,
ale satiricky, s jízlivým humorem
 hlavním představitelem je
Aristofanes
 nebál se ve svých hrách kritizovat
konkrétní politiky či vojevůdce, jeho
hry obsahují satiru na politické
poměry - např. komedie Jezdci či
Žáby
Vignette portrait of
Aristophanes
Project Gutenberg, dostupné na
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Aristophanes__Project_Gutenberg_eText_12788.png?uselang=cs
Rozvoj prózy
 Řekové dlouho nerozlišovali



prózu naučnou a uměleckou
v 5. století př. n. l. se rozvíjela
historická próza
jako „otec dějepisu“ je označován
Herodotos – jeho Dějiny přinášejí
kromě historických záznamů
i povídkové příběhy
rozvíjela se i rétorická próza Titulní stránka Herodotových Dějin
– vrcholným představitelem,
řečnictví byl Demosthenes
literaturou se zabývali i filozofové Platon a Aristoteles
Aldine Press, dostupné na
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Title_page_of_Herodotus'_history_of_the_Greek_an
d_Persian_Wars_1502.jpg?uselang=cs

Helénistické období v řecké literatuře
 4. – 1. století př. n. l.
 řecká kultura a jazyk se dostává
daleko na východ (v souvislosti s
výboji Alexandra Velikého) –
splynutím kultury řecké a orientální
vznikla kultura helénistická
 řecká literatura ztratila národní
charakter, centrem říše se stala
egyptská Alexandrie
 v Alexandrii byla vybudovaná
největší knihovna starověku, právě
zde se dochovaly mnohé památky
řecké literatury
Nová knihovna v Alexandrii
(otevřená 2002)
REDTURTLE, dostupné na
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Biblio_Alexandria.jpg?uselang=cs
Římské období v řecké literatuře
 1.- 5. století n. l.
 řecky psaná literatura se rozvíjí po
ovládnutí Řecka Římem
 řecká díla byla překládána do latiny
 Římané navázali na řeckou literaturu,
vědu i mytologii, přejímali již existující
literární druhy a žánry (tzv. kultura
řecko–římská)
 prostřednictvím římské literatury se
dostala do Evropy znalost antiky
Slavný starověký lékař
Galénos
NLM, dostupné na http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Galen_detail.jpg
Použitá literatura a zdroje
 SOUKAL, Josef. Přehled dějin literatury: pro střední školy. 1. vyd. Praha: SPN -
pedagogické nakladatelství, 2006, 120 s. ISBN 80-7235-316-0.
 BLÁHOVÁ, Renata. Literatura pro 1. ročník středních škol. Vyd. 1. Brno: Didaktis, c2008,
151 s. ISBN 978-807-3581-152.
 POLÁŠKOVÁ, Taťána, Dagmar MILOTOVÁ a Zuzana DVOŘÁKOVÁ. Literatura: přehled
středoškolského učiva : [včetně současné literatury. 2. vyd. Třebíč: Petra Velanová, 2006,
207 s. Maturita. ISBN 80-902-5716-X
 BLÁHOVÁ, Renata. Literatura pro 1. ročník středních škol. Vyd. 1. Brno: Didaktis, c2008,
156 s. ISBN 978-807-3581-169.
 cs.wikipedia.org
 commons.wikimedia.org
Materiály jsou určeny pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech
typech škol a školských zařízení. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu.

similar documents