Naj zo sveta zvierat Ján Gočík_4A

Report
Sokol sťahovavý

môže prepadnúť svoju korisť pri rýchlosti 350 km/hod

potravu sokola tvoria výlučne vtáky menšej až strednej
veľkosti (vodné vtáky, spevavce a holuby)

je adaptovaný na lov vo vzduchu, svoju korisť zasahuje
počas rýchleho letu zovretými nohami
Mečiarovitá ryba
 Je považovaná
za najrýchlejšiu rybu
na svete.
 Na krátke vzdialenosti
zaplávala vzdialenosť
91 metrov za 3 sekundy,
čo je ekvivalent
109 km/h.
Mamba čierna

Je najrýchlejší had
na svete. Pri krátkych
tratiach dosahuje
rýchlosť 25 km/hod.

Pri pohybe má prednú
časť tela a hlavu
s otvorenou papuľou
a vyplazeným
jazykom nad zemou.
Vráskavec ozrutný
Je najväčší súčasný žijúci živočích a aj najväčší
živočích vôbec, aspoň z hľadiska hmotnosti.
 Váži takmer 19,5 ton.
 Živí sa krilom.
 Jeden vráskavec obrovský zje každý deň odhadom asi
40 miliónov týchto drobných kôrovcov, čo zodpovedá
približne 4 tonám krilu.

Krokodíl morský



Je najmohutnejším plazom na svete.
Dosahuje dĺžku cez sedem metrov (rekordné exempláre
však až 10 metrov), samice tri metre a hmotnosť viac
ako jednu tonu.
Napriek tomu, že má na zadných končatinách
medzi prstami plávacie blany, pri plávaní ich nepoužíva
a pláva pomocou chvosta.
Slon africký





Je najväčší z 3 druhov slonov (niekedy sa nazýva aj
savanový slon).
Obýva rozličné habitaty od púští po horské dažďové lesy.
Má väčšie uši ako slon ázijský a okrem toho nie jeden,
ale dva výbežky na konci chobota.
Je ohrozovaný pytliakmi pre svoje kly.
Rozmnožuje sa veľmi pomaly.
Korytnačka slonia
 je najväčšia suchozemská korytnačka na svete




žijúca v súostroví Galapágy.
Dospelé jedince môžu vážiť cez 300 kilogramov
a merať 1,2 metra.
Môže sa dožiť 150 až 200 rokov.
Živí sa rastlinami.
Zo štrnástich druhov boli už štyri úplne vyhubené
a päť ďalších je ohrozených.
http://wikipedia.org.sk
http://www.vtaky.sk/atlas
http://animalsaustralia. com
http://www.hady.czweb.org
http://www.google.sk/imagnes
http://infovekacik.infovek.sk

similar documents