Prezentace aplikace PowerPoint - Základní škola a Mateřská škola

Report
Název školy:
Základní škola a Mateřská škola Lutín
příspěvková organizace
Autor:
Mgr. Jana Paličková
Název:
EU_32_PAL_ČaJS2_010
Téma:
Člověk a jeho svět pro 2. ročník
Ročník:
2.
Číslo projektu:
CZ.1.07/1.4.00/21.3775
Vytvořeno:
25. 2. 2013
Ověřeno:
20. 3. 2013
Anotace
• Materiál je určený k výkladu a rozšíření učiva.
• Možno využít i v ostatních ročnících.
• Obsah: původ Velikonoc, předvelikonoční
období, velikonoční symboly, velikonoční
týden, křížovka, koleda
Velikonoce
se slaví po jarní rovnodennosti (21. 3.),
v neděli po prvním jarním úplňku
Slaví se na památku umučení a vzkříšení Krista.
Slaví se na oslavu příchodu jara a nového
života.
• Jméno Velikonoce je odvozeno od Velké
noci (noc, kdy vstal Ježíš Kristus z mrtvých).
• Velikonocům předchází 40denní postní
doba,která začíná Popeleční středou a končí
Velikonoční nedělí.
• Název dne vychází ze zvyku pálit kočičky z
Květné neděle minulého roku a takto
získaným popelem jsou věřící znamenáni na
čele (výzva k pokání „Pamatuj, že prach jsi a v
prach se obrátíš.“)
Neděle v předvelikonočním období
•
•
•
•
Černá (či Pytlová, Liščí)
Pražná (od pokrmu – pražení nedozrálých obilných zrn)
Kýchavá (kdo třikrát kýchne, bude zdravý po celý rok)
Družebná (lidé se scházeli, bavili se, jedly se
„družbance“ – koláče)
• Smrtná – vynášení Moreny (figurína ze slámy
symbolizující neplodnost a starý rok), zpátky přicházely
dívky s opentleným „májíčkem“, představujícím nové
jaro
• Květná – vysvěcené kočičky přinášely ochranu proti
nepřízni osudu
Velikonoční symboly
• Vejce bylo odpradávna symbolem plodnosti, úrodnosti, života a
vzkříšení, v předkřesťanských dobách se v některých místech dávalo
zemřelému do hrobu. Zvyk jíst o Velikonocích vejce souvisel také s
předcházejícím půstem, při němž byla vejce zakázaná, a tak se pak
stala žádanou pochoutkou. Vejce je symbolem životní síly a skořápka
zase symbolizuje pocit bezpečí, domova. Vejce něco skrývá, je jako
zamčený hrob, ve kterém je ale skryt nový život – je tedy symbolem
Ježíšova zmrtvýchvstání.
• Beránek – symbol jara, počátek nového života;
Bůh je označován za pastýře, který bere své ovce do náručí.
V křesťanství se beránek stal symbolem Krista.
• Zajíček – symbol štěstí, plynoucího času a krátkosti života.
V Bibli představuje chudobu, skromnost a pokoru.
• Vysévání obilí – symbol nové úrody – znamená počátek
zemědělských prací.
• Pomlázka – šlehá se proto, aby děvčata byla zdravá, pilná a veselá,
předává se tím svěžest jarního proutku.
Legenda o vajíčku
Když Ježíš se svatým Petrem chodili po světě, přišli
do jednoho statku a prosili hospodyni o skývu
chleba. Ona však chléb doma neměla. Uslyšela ale
kdákání slepice, a tak přinesla z kurníku vejce,
které upekla v teplém popelu a pocestným ho
dala. Když odešli, chtěla smést ze stolu skořápky,
ale s údivem si všimla, že se proměnily ve zlato.
Od té doby nabídla vejce každému pocestnému;
snad doufala, že se zázrak bude opakovat. A na
výroční den návštěvy těch dvou poutníků začala
rozdávat vejce.
Velikonoční týden a jeho zvyky
• Poslední týden půstu se nazývá pašijový.
• Modré pondělí (též Žluté), dětem začínaly
prázdniny
• Šedé úterý (uklízelo se, vymetaly pavučiny)
• Škaredá středa (Sazometná středa)
• Zelený čtvrtek
• Velký pátek
• Bílá sobota
• Neděle – Boží hod velikonoční
• Velikonoční pondělí
Škaredá (Sazometná) středa
• Vymetaly se komíny, dělal „jarní úklid“.
• Jidáš zradil Krista.
• Nesmíte se mračit, jinak se budete mračit
každou středu v roce.
Zelený čtvrtek
• Zelená barva – barva života – probouzení přírody,
oblékalo se zelené mešní roucho.
• Jedla se jen zelená strava – špenát, zelí, mladé
bylinky.
• Musíte časně vstát a omýt se rosou – nebudete
nemocní.
• V tento den naposledy znějí kostelní zvony –
„odlétají do Říma“ – nahrazují je řehtačky.
• Jedí se „jidáše“ s medem – zdraví po celý rok.
• Zajíček klade do hnízdeček.
Velký pátek
• Na Velký pátek ukřižovali Ježíše, proto je to
den smutku a půstu.
• „Očišťování“ v proudící vodě nám dá zdraví.
• Země má magickou sílu – otvírá se a vydává
své poklady.
• Nesmělo se prát, pracovat s půdou, nemá se
nic půjčovat.
Bílá sobota
• Noční bohoslužba – od posvěceného ohně se
zapálila velikonoční svíce – paškál.
• Doma se uhasilo ohniště. Kněz před kostelem
oheň posvětil, lidé si pak rozebrali svá hořící
polínka a jimi doma zažehli „čistý“oheň. Z
ohořelých dřívek se tvořily křížky a nosily se na
pole, aby bylo úrodné.
• Konec půstu, úklid, pletení pomlázek, pekly se
mazance, beránci, zdobila se vajíčka.
• Znovu se rozezněly kostelní zvony.
Hod boží velikonoční
• Hlavní velikonoční svátek – vzkříšení
• Světily se velikonoční pokrmy
Pondělí velikonoční
• Chodí se na pomlázku. Není to křesťanský, ale
starý pohanský zvyk.
• Chlapci chodí s pomlázkami spletenými z
vrbového proutí, šlehají dívky a za to dostávají
malovaná vajíčka.
Velikonoční pečivo
• Křížové naříznutí na
mazanci nám má
připomenout Kristovo
ukřižování.
• Věřilo se, že jidáše s
medem chrání před
hadím uštknutím;
tvarem připomínají
provaz.
Velikonoční křížovka ti prozradí, kam
půjdeme hledat velikonočního zajíčka
Půjdeme do…
Hoši, naučte se koledu
Hody, hody, doprovody, dejte vejce malovaný,
nedáte-li malovaný, dejte aspoň bílý,
slepička vám snese jiný,
za kamny v koutku,
na vrbovým proutku,
proutek se ohýbá,
vajíčko se kolíbá,
proutek se zláme,
slepička z něj spadne.
Zdroje
• Klipart
• TV revue čtení navíc
• vlastní zdroje
• Materiály jsou určeny pro bezplatné používání pro
potřeby výuky a vzdělávání na všech typech základních
škol. Jakékoliv další využití podléhá autorskému
zákonu.

similar documents