ARBOR_Korte Omloophout_POM WVl

Report
ARBOR
POM West-Vlaanderen
Biorefine Cluster Europe launch event
Korteomloophout: een oplossing?
Wilg
Populier
220-1100
880-1100
Denemarken
5697
2807
Duitsland
4000
5000
Italië
670
5490
Polen
5000-9000
300
11000
550
Oostenrijk
Zweden
Cellulosis Energy Crops in 2011 (ha), AEBIOM
Bioenergy Outlook 2013
Ruimte voor korteomloophout
(West-)Vlaanderen: mogelijk bruikbare terreinen voor
korteomloophout
 Landbouwareaal
 Bermen
 Vervuilde gronden
 Industriegebied
 onbenutte terreinen
 bufferzones
 groenscherm
Industriegebied – onbenutte terreinen
West-Vlaanderen
 500 ha onbenut/braakliggend industrieterrein
 470 ha projectontwikkelaars
 30 ha strategische reserve individuele bedrijven
Industriegebied – onbenutte terreinen
 1,6 ha wilgen
 Zweedse klonen: Inger, Klara, Olof, Tora en Tordis
 experimentele INBO klonen
Industriegebied – onbenutte terreinen
 0,5 ha populier
 Italiaanse klonen: AF2, AF8, Skado
Industriegebied – onbenutte terreinen
 1 ha wilgen
 Zweedse klonen: Klara, Olof, Tora en Tordis
Industriegebied – onbenutte terreinen
Ervaringen
 Tijdelijke meerwaarde in afwachting benutting - multifunctionaliteit
 Esthetisch (groenscherm/integratie)
 imago
 duurzame energiebron
 biodiversiteit
 Economisch en praktisch
 percelen
 industrie & landbouw
 oogstmachine, drogen
 afzet
Ruimte voor korteomloophout
(West-)Vlaanderen: mogelijk bruikbare terreinen voor
korteomloophout
 Landbouwareaal
 Bermen
 Vervuilde gronden
 Industriegebied
 onbenutte terreinen
 bufferzones
 groenscherm
Industriegebied – bufferzones
West-Vlaanderen
 173 ha bufferzone in industriegebied
 Theoretisch bruikbaar: 39 ha in 27 zones
Industriegebied – bufferzones
 Vergelijking
 Aftoetsing en eventuele samenwerking met projectontwikkelaars
Reguliere
beplanting
beplanting
grassen, diverse
struik- en
boomsoorten
 Beperkingen en voorwaarden
 doorgang brandweer
 streekeigen soorten
 wintergroene soorten
 oogst in fasen
KorteomloopStreekeigen soorten
hout
wilg
populier
vb combinatie
zwarte els en
boswilg
Verdere implementatie korteomloophout West-Vlaanderen
 ARBOR op vandaag in West-Vlaanderen
 5 ha onbenutte industriegrond
 6 ha landbouwgrond
 oproep tot kandidaatstelling voor aanplant nog open
Vragen ?
Het
– ARBOR TEAM
Brecht Vanhecke – Tel. : 050 40 71 78
[email protected]
Sophie Tobback - Tel. : 050 40 73 77
[email protected]
Page  13

similar documents