Erőforrás

Report
Erőforrások
Készítette: Szentirmai Róbert
(minden jog fenntartva)
Erőforrás
• Erőforrásnak nevezzük a személyek, gépek,
berendezések, alapanyagok, segédanyagok,
alkatrészek, részegységek, tartozékok, egyéb
költségforrások csoportjait, típusait és konkrét
előfordulásait.
Az erőforrás fogalmának
korlátozása
• A projekttervbe ezek közül csak azokat vesszük
fel, melyekre a következő állítások közül
legalább az egyik teljesül:
– a projekt szempontjából korlátozott mennyiségben áll
rendelkezésre;
– mérhető a költsége (számít-e nekünk?)
Nem kell erőforrásként felvenni
• Ha egy erőforrás korlátlanul áll rendelkezésre a
projekt, illetve a vállalat igényeihez képest, és
költsége nem számít, akkor nem kell felvenni a
projektbe. Sokszor azonban az ilyen erőforrások
vagy az elérhetőséget biztosító tevékenység,
vagy a hozzáférhetőséget lehetővé tevő
erőforrás képében újra jelentkeznek.
Igénybevételt biztosító
tevékenységet kell felvenni
• Meg kell vizsgálni, hogy a projekttervben nem
rögzítendő erőforrások biztosítására nem kell-e
olyan tevékenységet felvenni, mely révén az
adott erőforrás igénybevétele biztosítható? Pl.:
légcserélő bekapcsolása a levegő biztosítására.
Hozzáférést biztosító erőforrás
felvétele
• Azt is meg kell vizsgálni, hogy a projekttervben
nem rögzítendő erőforrások hozzáférhetősége
nem valamely más erőforráson keresztül
biztosított-e? Nem kell-e ilyen erőforrást
felvenni? Pl.: igen kevés vízre, de gyakran van
szükség. A víz költsége elhanyagolható, de a
csap, amin hozzá lehet jutni korlátos
mennyiségű, mások is használják. Ekkor ez
utóbbit kell helyette felvenni erőforrásként.
Anyag típusú erőforrások
• Ha egy erőforrás korlátlanul áll ugyan
rendelkezésre a projekt és a cég igényeihez
képest, de a költsége számít, akkor azt Anyag
(Material) típusúként vesszük fel.
Anyag típusú erőforrások felvételi
helye
• Az Anyag (Material) típusú erőforrásoknál:
– Ha a teljes beszerzett mennyiséget a projektre
könyveljük, akkor a beszerzéshez kell felvenni.
– Különben az első igénybevétel(ek)nél
• Ugyanazt az anyagot csak egyszer vegyük fel
akkor is, ha közben átalakult!
Költség típusú erőforrások
• Ha egy egyébként az Anyag (Material)
csoportba sorolható erőforrás költsége csak más
erőforrások költségével együttesen ér el olyan
szintet, amely a projektben számottevőnek
mondható, felesleges külön is felvenni: elég egy
költségkategóriát jelképező úgynevezett
Költség (Cost) típusú erőforrást rögzíteni
számukra.
Munka típusú erőforrások
• Ha a projekt szempontjából korlátos egy
erőforrás (időbeli) elérhetősége,
hozzáférhetősége, akkor a jellegétől függetlenül
Munka (Work) típusúként kell felvenni.
Általános erőforrások
• Az erőforrásokat két csoportba osztjuk aszerint,
hogy tudjuk-e pontosan kiről, vagy melyik
erőforrásról van szó.
• Tervezéskor többnyire nem tudjuk, így
úgynevezett Általános (Generic) erőforrásokat
veszünk igénybe.
• Később, amikor már tudni lehet, ki lesz a konkrét
személy, vagy melyik gépet használjuk,
lecseréljük az Általános (Generic)
erőforrásokat konkrétra.
Költségvetési célú erőforrások
• A projektköltségvetés készítéséhez a program
rendelkezik úgynevezett költségvetési célú
erőforrásokkal. Ezeket a különböző
költségnemek szerint vesszük fel, és rögzítjük
magához a projekthez.
RBS kód
• Az erőforrásokat RBS kóddal strukturáljuk.
• A struktúra alapja lehet a szervezeti felépítés,
illetve a szakképzettség is.
• Az RBS kódrendszer kezelése központi.
• Előzetesen kell kialakítani.

similar documents