Diapozitiv 1

Report
15. september 2011
 paleolitik
– starejša kamena doba (ob
njenem koncu se je končala tudi LEDENA
DOBA)
 mezolitik – srednja kamena doba
 neolitik – mlajša kamena doba
starejši kameni dobi je človek začel
uporabljati orodje, ki ga je izdeloval iz
kamna, lesa in kosti.
 Takrat je človek odkril tudi ogenj:
V
• ščiti pred mrazom (selitve v hladnejša območja),
• brani ljudi pred zvermi,
• omogoča pripravljanje hrane,
• daje svetlobo,
• druženje in razvoj govorice.
 Avstralopitek
(3,5 milijona let p.n.št.)
 Neandertalci (200.000 – 30.000 p.n.št.)
• bili so iznajdljivi in prilagodljivi, kar jim je
omogočilo preživetje ledenodobne zime,
• gradili zasilna zavetja,
• preživljali so se z lovom (kamnita rezila).
 Kromanjonci (40.000 p.n.št.)
• predniki modernega človeka,
• izkušeni lovci,
• dober razvoj govora.






Ob koncu zadnje ledene dobe so se ljudje začeli
ukvarjati s poljedelstvom.
NEOLITSKA REVOLUCIJA = prehod iz nabiralništva v
poljedelstvo.
Ukvarjanje s poljedelstvom je omogočilo toplejše
podnebje, poljedelstvo pa preživetje večjega števila
ljudi.
Prva oblika poljedelstva je bilo POŽIGALNIŠTVO.
Kmalu po poljedelstvu so udomačili prve živali. Pojavi
se živinoreja.
Ker so bili ljudje preskrbljeni s hrano, s eni bilo več
potrebno seliti. Nastale so prve VASI.

similar documents