İşl.Müd.ve Şef.leri Örnek Sunu Şablonu

Report
………….. Orman İşletme Müdürlüğü
……..
……… Orman İşletme Müdürü
…../…./ 2013
1
ANAMUR
ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
İşletme birimleri tanıtımını metin
halinde
(EKLEYİNİZ)
BOZYAZI ORMAN İŞLETME
MÜDÜRLÜĞÜ
İşletme birimleri tanıtımını metin
halinde (EKLEYİNİZ
ERDEMLİ ORMAN İŞLETME
MÜDÜRLÜĞÜ
İşletme birimlerini tanıtım için metin
halinde (EKLEYİNİZ
GÜLNAR ORMAN İŞLETME
MÜDÜRLÜĞÜ
İşletme birimlerini tanıtım için metin
halinde (EKLEYİNİZ
MERSİN ORMAN İŞLETME
MÜDÜRLÜĞÜ
İşletme birimlerini tanıtım için metin
halinde (EKLEYİNİZ
MUT ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
İşletme birimlerini tanıtım için metin
halinde (EKLEYİNİZ
SİLİFKE ORMAN İŞLETME
MÜDÜRLÜĞÜ
İşletme birimlerini tanıtım için metin
halinde (EKLEYİNİZ
TARSUS ORMAN İŞLETME
MÜDÜRLÜĞÜ
İşletme birimlerini tanıtım için metin
halinde (EKLEYİNİZ
ORMAN VARLIĞI
71%
17%
Verimli Orman
Verimli Orman
Bozuk Orman
Toplam Ormanlık Alan : ………… Ha.
Ormansız Alan
: .…..….. Ha.
Genel Alan
:………….. Ha.
12%
Bozuk Orman
:………… Ha
:…………. Ha.
Açıklık alan
10
10
OLAĞANÜSTÜ HASILATIN
ÇEŞİDİ VE MİKTARI
İŞL.
Şefi.
TOPLAM
Yangın
Zararı
Fırtına
Zararı
Kar
Zararı
Yol Tesis
İZİN
İRTİFAK
Böcek
Zararı
Mantar
Zararı
YARDOP
Diğer
Toplam OÜH
Nedenler
DİKİLİ DAMGA NEV’İ
YILLIK ETA (m³)
İşletme Şefliği
Prog.
TOPLAM
TENSİL
BAKIM
Ger.
Prog.
TOPLAM(m³)
OUHE
Ger.
Prog.
Ger.
Prog.
Ger.
ÜRETİM DURUMU
ÜRÜN CİNSİ
BİRİMİ
DİKİLİ DAMGA
m³
TOMRUK
m³
TEL DİREK
m³
MADEN DİREK
m³
SANAYİ ODUNU
m³
KAĞITLIK ODUN
m³
LİF-YONGA ODUNU
m³
TOPLAM
m³
YAKACAK ODUN
Ster
PROGRAM
GERÇEKLEŞME
%
SATIŞ DURUMU
ÜRÜN CİNSİ
BİRİMİ
DİKİLİ SATIŞ
m3
TOMRUK
m3
TEL DİREK
m3
MADEN DİREK
m3
SANAYİ ODUNU
m3
KAĞITLIK ODUN
m3
LİF-YONGA ODUNU
m3
TOPLAM
m3
YAKACAK ODUN
Ster
ÜRETİLEN
SATILAN
STOK
FAALİYETİN ADI
BİRİMİ
MİKTAR
DOĞAL GENÇLEŞTİRME
Ha
GENÇLİK BAKIMI
Ha
GENÇLİK KORUMA
Köy Adeti
Üretim+Silvikültür Ödenekli
SIKLIK BAKIMI
Budama
PROGRAM
Ha
Kaliteye Yönelik
Budama
Ha
Fıstıkçamı Budaması
Ha
İLK ARALAMA BAKIMI
Ha
KORUYA TAHVİL
Ha
SİLVİKÜLTÜR PLANLARININ DÜZENLENMESİ
Adet
ORMANLARIN REHABİLİTESİ
Ha
YAPAY GENÇLEŞTİRME
Ha
KÜLTÜR BAKIMI
Ha
KÜLTÜRLERDE KORUMA
Köy Adeti
YARDOP
Ha
ÖDENEK
GERÇEKLEŞME
MİKTAR
HARCAMA
PROĞRAM(Ha)
PROĞRAM(Ha)
AĞAÇLANDIRMA
AĞAÇLANDIRMA
Tesis
Tesis
Bakım
Bakım
REHABİLİTASYON
REHABİLİTASYON
Tesis
Tesis
Bakım
Bakım
Tesis
Tesis
TOPRAK
MUHAFAZA
TOPRAK MUHAFAZA
Bakım
Bakım
MERA
ISLAHI
MERA ISLAHI
ETÜT PROJE
ETÜT PROJE
GERÇEKLEŞME(Ha)
GERÇEKLEŞME(Ha)
CEVİZ / BADEM EYLEM PLANI ÇALIŞMALARI
……………………………… FİDANININ
Köyü
ALANI
(HA)
DİKİLEN FİDAN
MİKTARI
AŞILI
(AD)
AŞISIZ
(AD)
DAĞITILAN
FİDAN MİKTARI
AŞILI
(AD)
AŞISIZ
(AD)
KURUM VE KURULUŞ
AĞAÇLANDIRMA ÇALIŞMALARI
KURUM ADI
TOPLAM
ALANI
TÜRÜ
DİKİLEN FİDANIN
ADEDİ
DİKİLEN FİDAN MİKTARI(Adet)
TÜRÜ
Kızılçam
Fıstıkçamı
Karaçam
Sedir
Ardıç
Harnup
Ceviz
Badem
Diğer
TOPLAM
KAPLI
KAPSIZ
TOPLAM
YOL KENARI AĞAÇLANDIRMALARI
Dikilen fidan Türü
Adedi
Bugüne kadar …… km Karayolu kenarına toplam
……. fidan dikilmiştir.
İleriki yıllarda ……….Km karayolu kenarı
ağaçlandırılarak Karayolu ağaçlandırma çalışması
tamamlanacaktır.
20
ÖZEL AĞAÇLANDIRMA ÇALIŞMALARI
ŞEFLİĞİ
ÖZEL AĞAÇLANDIRMA
SAYISI
ALANI (Ha)
TOPLAM
21
YOL KENARI BAKIMLARI
Yılı
Km
2008
2009
2010
2011
2012
2013
TOPLAM
Yol Kenarı Bakımları ile Yangın Müdahale
Hattı Oluşturulması
22
YARDOP ÇALIŞMALARI
YDZ
YIL
Gerçekleşme
(Km)
2010
2011
2012
2013
TOPLAM
YOAT
Harcama
(TL)
Gerçekleşme
(Km)
ZOAT
Harcama
(TL)
Gerçekleşme
(Km)
Harcama
(TL)
ORMAN YANGINLARIYLA MÜCADELE
YILI
2012
2013
ADET
ALAN (Ha)
24/23
HAVUZ VE STÇ LER
ŞEFLİĞİ
TOPLAM
YAPILAN
(ADET)
TOPLAM
5
25
İşçi Sayısı
Gözetleme
Ad
Haberleş
Müdahele
me
Ad
Ad
Helikopter
Karavan
Motosiklet
Kiralık
Su Tankeri
Dozer
Greyder
İdare
Kiralık
Su Tankı
ORGANİZ ASYONU
Arazöz
İlk Müdahale Aracı
İŞÇİ
İlk Müd. Ekip Sayısı
Haber Merkezi Sayısı
Faal Kule Sayısı
ORMAN YANGINI İLK MÜDAHALE EKİPLERİ
MAKİNA - ARAÇ ORGANİZASYONU
Treyler Araç
ARAÇ PARKIMIZ
BİNEK ARAÇ
4X2 TRAKTÖR
4X4 PİC-UP
4X4 STATİON
MİNİBÜS
DAMPERLİ
KAMYON
4X4 KEP MONT
4X4 TRAKTÖR SÜRÜTÜCÜ EKSKAVATÖR
TRAKTÖR
KASALI
KAMYON
SEYYAR
TAMİR
ARACI
TOPLAM
27
BİNA VE TESİS YATIRIM
UYGULAMA CETVELİ
İŞLETME
ŞEFLİĞİ
YAPILACAK İŞİN
CİNSİ VE YERİ
TOPLAM
ÖDENEĞİ HARCAMA
(TL.)
(TL.)
AÇIKLAMA
ORMAN YOLLARI UYGULAMA İZLEME RAPORU
PROGRAM ÖDENEK
FAALİYET
TULÜ
ADI
(Km)
TL.
YENİ YOL
BÜYÜK
ONARIM
ÜST YAPI
SANAT
YAPISI
GERÇEKLEŞME
AÇIKLAMALAR
TULÜ
HARCAMA
Km.
TL.
TOPLAM
BİRİMSAYISI
(Adet)
ORMAN
KADASTROSU
YAPILAN BİRİM
SAYISI
(Adet)
ORMAN
ORMAN
TOPLAM
TESCİLİ
TOPLAM
KADASTROSU KADASTROSU
TESCİL
ORMANLIK
YAPILAN
2/B
YAPILAN
YAPILMA
YÜZDESİ
ALAN
ALAN
SAHASI
ORMANLIK ALAN
ORANI
(%)
(Ha)
(Ha)
(Ha)
(Ha)
(%)
TAPULU KESİMLER
İŞLETME
ŞEFLİĞİ
TOPLAM
ADET
D.K.G.H
(m³)
ÜRÜN
(m³)
DEVAM EDEN İZİNLİ SAHALAR
16 MADDE
 17 MADDE
 TOPLAM

: …. Adet
: ….. Adet
: …. Adet
…. Ha.
…. Ha.
….. Ha
2012 Yılında ….. bedele karşılık Toplam ……TL. Bedel
Tahsilatı Yapılmıştır. Tahsilat %..... Dir.
2013 yılı ……… ayı itibariyle ….. bedele karşılık
Toplam ……TL. Bedel Tahsilatı Yapılmıştır. Tahsilat
%..... Dir.
Mücadele
Yöntemi
Biyolojik
Mücadele
Mekanik
Mücadele
Biyoteknik
Mücadele
Kimyasal
Mücadele
TOPLAM
2012
(Ha)
2013
(Ha)
2013
Harcama
BİYOLOJİK MÜCADELE
KUŞ YUVALARI
2008-2012 yılları arasında ……………….. adet kuş yuvası asıldı.
Asılan kuş yuvalarının asıldığı yıl % ……. oranında dolduğu tespit edilmiştir.
2013 Yılında Müdürlüğümüz genelinde ……... adet Kuş yuvası asılmıştır.
34
34
Usulsüz Kesim
Açma
İşgal Ve Faydalanma
Bulundurma
ORKÖY ÇALIŞMALARI
Faaliyet Türü
2013 yılı
Gerçekleşen
2013
Programı
Ünite Sayısı Program
Ünite
Tutarı (TL)
Sayısı
Gerçekleşme
Tutarı
TOPLAM
37
BAL ORMANLARI
İşletme Şefliği
Alanı (Ha)
TOPLAM
38
ODUN DIŞI ORMAN ÜRÜN ÜRETİMİ
Ürün Adı
Defne
Gerçekleşme
(kg)
TL
Orman Sarmaşığı
Fıstıkçamı
MESİRE YERLERİMİZ
İşletme Müdürlüğümüzde ……..adet A tipi …….. Adet B tipi …….. adet C tipi olmak üzere toplam
……..adet Mesire Yeri bulunmaktadır. 2013 …….. Ayı itibariyle ………………kişi mesire yerlerinden
faydalanmıştır.
………………………. Şehir Ormanımızdan 2013 …….. Ay sonu itibariyle …… kişi faydalanmıştır.
40
PERSONEL DURUMU
NORM
Memur Sayısı
Muhafaza Memur Sayısı
Daimi İşçi Sayısı
Geçici İşçi Sayısı
MEVCUT
GEREKEN
MALİ BİLGİLER
2013
PROG.
Toplam Gelirler
Toplam Giderler
Kar/Zarar Durumu
TL
Geçen Yıl Aynı Dönemdeki Kar/Zarar Dur.
TL
2013 Yılı Kar/Zarar Durumu
TL
TL
TL
2013 …...
AYI
GERÇEKLEŞME
Y ÜZDESİ
SONU
GERÇEK.
BTİ ARAÇ VE DONANIMLARI
Cinsi
Masaüstü PC
Dizüstü PC
Tablet
Yazıcı
Tarayıcı
Fotokopi Makinesi
Kesintisiz Güç Kaynağı
Jeneratör
Harici Telefon Hattı
Adedi
Arz ederim…..

similar documents