In-Nomi Kollettivi

Report
Nomi kollettivi
Rebecca Greengrass 5.1
Fl-istorja naqraw hekk:
Malinja kienet qegħda s-suq tixtri
kannestru ħaxix. F'daqqa waħda ġie
riġment suldati tar-re u mlew ilpjazza kollha.
Meta jkollna grupp ta' l-istess
affarijiet miġbura f'daqqa, dawn
ngħidulhom Nom Kollettiv.
Lista ta' Nomi Kollettivi:
sorra ħwejjeġ
ġliba għasafar
bukkett fjuri
gelgul ilma
ġliba ħut
taġen laħam
għanqud għeneb
mazz karti
ġarra nbid
borġ ġebel
faxx basal
bixkilla frott
xehda għasel
kavetta ħut
klassi tfal
rukkell ħajt
ġeżż suf
bejta ġrieden
librerija kotba
qatgħa għasafar
ferħ naħal
merħla mogħoż
merħla nagħaġ
folla nies
ċorma tfal
ċorma baħrin
kobba suf

similar documents