Fagvalg Studiespesialisering

Report
Fagvalg
Studiespesialisering
Ole Vig vgs.
Våren 2014
Vg1  Vg2
Vg2 – Videregående trinn 2
Kravet for vitnemål:
• Minimum 2523 timer til sammen i løpet av 3 år.
• 1683 av disse timene er fellesfag fordelt over 3 år.
• 840 av disse timene er valgte programfag på Vg2 og Vg3.
• Ett programfag er normalt på 140 årstimer.
• Du må velge minimum 2 programfag over 2 år fra samme
programområde: fra enten realfag eller språk, samfunnsfag og
økonomi.
• Resterende programfag velges enten fra eget programområde,
eller andre programområder innenfor studieforberedende
avhengig av skolens tilbud. (også fra Idrettsfag, Formgivingsfag
og Musikk/Dans).
• Alle fag må være bestått (karakteren 2 eller bedre).
Se valgblokka for Vg3 for hvilke programfag
obligatorisk fremmedspråk på Vg3 sperrer for.
Fagtilbud for skoleåret
2014/2015
• Fag i blått er bare tilgjengelig på Vg2
• Fag i grønt er tilgjengelig både på Vg2 og
Vg3
• Fag i rødt er bare tilgjengelig på Vg3
Realfag
Språk, samfunnsfag, økonomi
Idrettsfag / Formgivingsfag
Valg av matematikk R1/S1
• I studieforberedende utdanningsprogram er matematikk
obligatorisk på Vg2. Hvis du velger 140 timer matematikk som
programfag (matematikk for realfag R1 eller matematikk for
samfunnsfag S1), skal du ikke ha 84 timer matematikk 2P som
fellesfag. Uansett hvilket programområde du har valgt på Vg2,
må du da erstatte fellesfaget matematikk.
• Du erstatter da dette enten med Teknologi og forskningslære X
(TE X – 84 timer) eller et annet programfag på 140 timer fra et
studieforberedende utdanningsprogram.
• Hvordan fagene ligger i valgblokka avgjør hvilke fag du kan
velge.
Fagene innenfor politikk
individ og samfunn
• Sosialkunnskap – SO1
• Sosiologi og sosialantropologi – SA1
• Politikk og menneskerettigheter – PO1
• Å ha to av disse fagene regnes som fordypning over to år.
• Ingen krav til rekkefølge.
• Kan også ta begge fagene på samme år.
Valg av fremmedspråk III
• Du kan i Vg3 velge å ha programfaget fremmedspråk III (140)
som videreføring av fellesfaget fremmedspråk II.
• Dette regnes da som en fordypning over to år innenfor språk,
samfunnsfag, økonomi.
• Du trenger da bare å videreføre ett av fagene fra Vg2 på Vg3
med 140 timer.
Fag som ikke krever det andre
som faglig bakgrunn
•
•
•
•
•
Informasjonsteknologi: IT1 og IT2
Biologi: BI1 og BI2
Psykologi: PS1 og PS2
Rettslære: RE1 og RE2
Politikk, individ og samfunn: SO1, SA1 og PO1
Tilleggspoeng
• Realfagspoeng
• R2 og FY 2: 1 poeng
• R1, S1, FY1, KJ1, KJ2, BI1, BI2, IT1, IT2: 0,5 poeng
• Språkpoeng
• Fremmedspråk som programfag (140, fagkode som starter med
PSPxxxx): 0,5 poeng
• Fremmedspråk nivå III: 1 poeng
• Du kan få inntil 4 realfag- og språkpoeng.
Du kan ikke få mer enn 1,5 poeng for samme fag.
Programfagene blir satt i gang hvis det er mange nok
søkere til det enkelte faget.
Pga. begrensede ressurser må du regne med at ett eller
flere fag i skjemaet ikke blir satt opp.
Hvis det er oversøking til fag, bruker skolen karaktersnitt fra
Vg1 for å avgjøre hvem som kommer inn.
Valgblokka Vg2
Fag i samme kolonne går samtidig på timeplanen.
Skal du ikke fortsette med matematikk (R/S) krysser du for 2P.
Skal du ha matematikk (R/S) kryss for TE X, eller velg et annet programfag.
Gjør ellers 3 valg, markert med X. Før også på et reserveønske R.
Endelig valg leveres via It’sLearningsida «Fagvalg til Vg2 Studiespes.»
Eksempel på Vg3 valg
Vg3:
R2-FY2-KJ2
R2-KJ2-IT1
Vg3:
EN2-PO1-BI2
EN2-SA1-RE1
Vg3:
S2-ØK2-MF2
MF2-RE2-EN1
Vg2  Vg3
Kravet for vitnemål:
• Minimum 2523 timer til sammen i løpet av 3 år.
• 1683 av disse timene er fellesfag fordelt over 3 år.
• 840 av disse timene er valgte programfag på Vg2 og Vg3.
• Ett programfag er normalt på 140 årstimer.
• Du må velge minimum 2 programfag over 2 år fra samme
programområde: fra enten realfag eller språk, samfunnsfag og
økonomi.
• Resterende programfag velges enten fra eget programområde,
eller andre programområder innenfor studieforberedende
avhengig av skolens tilbud. (dvs. fra Idrettsfag, Formgivingsfag
og Musikk/Dans).
• Alle fag må være bestått (karakteren 2 eller bedre).
Se valgblokka for Vg3 for hvilke programfag
obligatorisk fremmedspråk på Vg3 sperrer for.
Fagene innenfor politikk
individ og samfunn
• Sosialkunnskap – SO1
• Sosiologi og sosialantropologi – SA1
• Politikk og menneskerettigheter – PO1
• Å ha to av disse fagene regnes som fordypning over to år.
• Ingen krav til rekkefølge.
• Kan også ta begge fagene på samme år.
Valg av fremmedspråk III
• Du kan i Vg3 velge å ha programfaget fremmedspråk III (140)
som videreføring av fellesfaget fremmedspråk II.
• Dette regnes da som en fordypning over to år innenfor språk,
samfunnsfag, økonomi.
• Du trenger da bare å videreføre ett av fagene fra Vg2 på Vg3
med 140 timer.
Engelsk 2
• Her er det to mulige fag.
• Engelsk 2 – Samfunnsfaglig
• Engelsk 2 – Litteratur og kultur
•
•
•
•
EN 2 S
EN 2 L
Begge bygger på Internasjonal Engelsk.
Ligger som to separate valg på valgskjema.
Meld deg på det du ønsker mest.
Mest sannsynlig vil bare det ene kurset startes, det med mest
påmeldte.
• Påmeldte på kurset som ikke kommer i gang får mest sansynlig
tilbud om plass på det andre.
Fag som ikke krever det andre
som faglig bakgrunn
•
•
•
•
•
Informasjonsteknologi: IT1 og IT2
Biologi: BI1 og BI2
Psykologi: PS1 og PS2
Rettslære: RE1 og RE2
Politikk, individ og samfunn: SO1, SA1 og PO1
Tilleggspoeng
• Realfagspoeng
• R2 og FY 2: 1 poeng
• R1, S1, FY1, KJ1, KJ2, BI1, BI2, IT1, IT2: 0,5 poeng
• Språkpoeng
• Fremmedspråk som programfag (140, fagkode som starter med
PSPxxxx): 0,5 poeng
• Fremmedspråk nivå III: 1 poeng
• Du kan få inntil 4 realfag- og språkpoeng.
Du kan ikke få mer enn 1,5 poeng for samme fag.
Programfagene blir satt i gang hvis det er mange nok
søkere til det enkelte faget.
Pga. begrensede ressurser må du regne med at ett eller
flere fag i skjemaet ikke blir satt opp.
Hvis det er oversøking til fag, bruker skolen karaktersnitt fra
Vg1 for å avgjøre hvem som kommer inn.
Valgblokka Vg3
Fagtilbud for skoleåret
2014/2015
• Fag i blått er bare tilgjengelig på Vg2
• Fag i grønt er tilgjengelig både på Vg2 og
Vg3
• Fag i rødt er bare tilgjengelig på Vg3
Realfag
Språk, samfunnsfag, økonomi
Idrettsfag / Formgivingsfag
I Vg2: SO1, MF1, EN1
Har fellesfaget 2SPII
EN2-PO1-MF2
EN2-PO1- DA1
SA1-3SPIII-PS1
I Vg2: S1 – KJ1 – ØK1 (& TEX)
Har fellesfaget 2TYII
S2- KJ2 – ØK2
S2- KJ2 – IT2
ØK2 – 3TYIII – EN1

similar documents