Ha det på badet!

Report
multiconsult.no
Ha det på badet!
Del 1: Hvor mye energi brukes på oppvarming?
Del 2: Er det høyere investeringskostnader med vannbåren
varme?
Fjernvarmedagene 2013
Stig Jarstein, Multiconsult
multiconsult.no
Hvorfor
• Hvordan ser morgendagens varmebehov ut?
150
100
Høy bane
50
Utflating
0
Lav bane
Da
Nå
Senere
Mye
senere
• Det reelle varmebehovet i framtidens bygningsmasse bør være
styrende for veivalg når det gjelder politikk, teknologi og
utviklingen av produktet varme
2
multiconsult.no
Hva blir reelt behov i baderom?
• Leilighet på 64 m2 beliggende i første etasje sentralt i blokken
• Badet utgjør 5 m2 og har ingen yttervegger. Badet utgjør 7,8 %
av leilighetens totale areal.
• Normalisert beregning benyttes gjerne i tidligfase
• Oppvarming av baderom utgjør ca. 5 % av leilighetens totale
oppvarmingsbehov
3
multiconsult.no
TEK 10
Energipost
Romoppvarming
Bad
Leilighet øvrig
Sum leilighet
Spesifikt
[kWh/år]
[kWh/år]
[kWh/år]
[kWh/m², år]
389
1 717
2 106
32,7
0
1 051
1 051
16,3
Varmtvann (tappevann)
149
1 765
1 914
29,8
Vifter
442
249
691
10,8
6
22
28
0,4
Belysning
105
675
781
12,1
Teknisk utstyr
679
1 039
1 718
26,7
Romkjøling
0
0
0
0
Ventilasjonskjøling
0
0
0
0
1 770
6 519
8 289
128,9
Ventilasjonsvarme
Pumper
Totalt netto energibehov
4
multiconsult.no
Passivhus
Energipost
Romoppvarming
Bad
Leilighet øvrig
Sum leilighet
Spesifikt
[kWh/år]
[kWh/år]
[kWh/år]
[kWh/m², år]
199
453
652
10,1
0
508
508
7,9
Varmtvann (tappevann)
149
1 765
1 914
29,8
Vifter
266
149
415
6,5
4
9
13
0,2
Belysning
105
675
781
12,1
Teknisk utstyr
679
1 039
1 718
26,7
Romkjøling
0
0
0
0
Ventilasjonskjøling
0
0
0
0
1 401
4 599
6 000
93,3
Ventilasjonsvarme
Pumper
Totalt netto energibehov
5
multiconsult.no
Hva blir reelt behov i baderom?
Andel varme bad
ved ulike temp.diff bad og leilighet
32%
35%
21%
25%
27%
∆2gr
17%
∆3gr
∆4gr
14%
12%
15%
15%
17%
20%
21%
22%
25%
10%
28%
30%
5%
0%
TEK10
moderat vent.
TEK10
stor vent.
PH
liten vent.
PH
moderat vent.
6
multiconsult.no
Fordampningsvarme – en empirisk
undersøkelse
• Man tager en beboer og en tørr håndduk
• Beboeren dusjes og håndduken veies
• Beboeren samt gulvet og veggene i dusjsonen tørkes
• Håndduken veies på nytt
• Beboeren er ren og pen og 250 gram vann skal fordampes
• To dusjer per dag gir 124 kWh/år
7
multiconsult.no
Hva blir egentlig reelt behov?
Andel varme bad inkl fordampning fukt
ved ulike temp.diff bad og leilighet
38%
40%
32%
35%
35%
25%
29%
24%
∆2gr
∆3gr
18%
16%
20%
20%
24%
25%
25%
15%
30%
30%
∆4gr
10%
5%
0%
TEK10
moderat vent.
TEK10
stor vent.
PH
liten vent.
PH
moderat vent.
8
multiconsult.no
Andelen varme til bad øker med:
• Økt baderomsstørrelse og/eller redusert leilighetsstørrelse
• Redusert leilighetsareal mot det fri/uoppvarmede soner
• Økt baderomsareal mot det fri/uoppvarmede soner
• Forbedret isolasjonsstandard leilighet
• Redusert isolasjon i vegg mellom bad og leilighet for øvrig
• Økt temperaturdifferanse mellom badet og leiligheten forøvrig
• Reduserte internlaster og tilhørende brukstider på badet
• Økende avtrekksluftmengde bad (økende luftmengde leilighet)
• Redusert tilluftstemperatur ventilasjon
• Økende dusjaktivitet/vannsøl som krever fordampingsvarme
9
multiconsult.no
Oppsummert
• Viktig å finne reelle forutsetninger for bl.a.
- temperaturer i baderommene
- internlaster
- ventilasjonsluftmengder
• Målinger av temperaturer og energibruk
• Lokalt klima påvirker resultatet betydelig
10
multiconsult.no
Fordeling varmebehov typisk leilighet TEK10
TEK10 - moderat vent & Δ3gr
Gulvarme bad inkl.
fordampn. fukt, 13%
Romoppvarm leil.
forøvrig, 31%
Ventilasjonsvarme, 20%
Varmt tappevann, 36%
11
multiconsult.no
Fordeling varmebehov typisk leilighet Passivhus
PH "normalisert beregning"
Gulvarme bad (eksl.
fordampn. fukt), 1%
Romoppvarm leil.
forøvrig, 16%
Ventilasjonsvarme, 15%
Varmt tappevann, 68%
12
multiconsult.no
Fordeling varmebehov typisk leilighet Passivhus
PH - liten vent & Δ2gr
Gulvarme bad inkl.
fordampn. fukt, 9%
Romoppvarm leil.
forøvrig, 15%
Ventilasjonsvarme, 14%
Varmt tappevann, 63%
13
multiconsult.no
Fordeling varmebehov typisk leilighet Passivhus
PH - moderat vent & Δ2gr
Romoppvarm leil.
forøvrig, 14%
Gulvarme bad inkl.
fordampn. fukt, 10%
Ventilasjonsvarme, 16%
Varmt tappevann, 60%
14
multiconsult.no
Fordeling varmebehov typisk leilighet Passivhus
PH - liten vent & Δ3gr
Romoppvarm leil.
forøvrig, 14%
Gulvarme bad inkl.
fordampn. fukt, 11%
Ventilasjonsvarme, 13%
Varmt tappevann, 61%
15
multiconsult.no
Fordeling varmebehov typisk leilighet Passivhus
PH - moderat vent & Δ3gr
Romoppvarm leil.
forøvrig, 13%
Gulvarme bad inkl.
fordampn. fukt, 13%
Ventilasjonsvarme, 15%
Varmt tappevann, 58%
16
multiconsult.no
Fordeling varmebehov typisk leilighet Passivhus
PH - liten vent & Δ4gr
Romoppvarm leil.
forøvrig, 13%
Gulvarme bad inkl.
fordampn. fukt, 14%
Ventilasjonsvarme, 13%
Varmt tappevann, 60%
17
multiconsult.no
Fordeling varmebehov typisk leilighet Passivhus
PH - moderat vent & Δ4gr
Romoppvarm leil.
forøvrig, 12%
Gulvarme bad inkl.
fordampn. fukt, 16%
Ventilasjonsvarme, 15%
Varmt tappevann, 57%
18
multiconsult.no
Så hvor går vi?
• Hvordan ser morgendagens varmebehov ut?
150
100
Høy bane
Utflating
50
Lav bane
0
Da
Nå
Senere
Mye
senere
19
multiconsult.no
Vannbåren varme i baderomdyrt og komplisert?
20
multiconsult.no
Temperaturbehov i radiatoranlegg
Radiator og gulvvarmesystem
70
Temperatur tur og retur
60
50
40
Tur
Retur
30
20
10
-30
-25
-20
-15
-10
-5
0
5
10
15
20
25
Utetemperatur
21
multiconsult.no
Returbegrenser
22
multiconsult.no
23
multiconsult.no
Erfaringer fra leilighetsbygg opp til 10
boenheter
Vannbåren
Uten shunt
(Multibox)
Vannbåren
Vannbåren
Uten shunt
Med egen
(Returbegrenser
shuntkurs
på samlestokk)
1 000
1 000
1 000
4 000- 7 000
1 500
1 500
2 500
500
1 500
Varmematte/kabel 600 W
Rørslynge
3 500
3 000
2 000
3 000
2 000
SUM per bad
8 500
5 500
5 500
4 500
7 500- 10 500
Rehab
Elektrisk
matte
Nybygg
Elektrisk
kabel
3 500
Lokal regulering
innkjøpskostnad
BeskrivelseGulvarmeinstallasjon 5 m2
Tilførselssystem, montasje
og innkjøp inkl. shunt
24
multiconsult.no
Takk for oppmerksomheten
Stig Jarstein
[email protected]
41126672
25

similar documents