Kenmerken van concept cartoons

Report
LEREN REDENEREN EN
EXPERIMENTEREN MET
CONCEPT CARTOONS
PATRICIA KRUIT
HOGESCHOOL VAN AMSTERDAM
 1991
 ..’’
Naylor & Keogh
a strategy to elicit learners’ ideas,
challenge their thinking and support learners
in developing their understanding.’’

sinds jaren 60

doelen:


Redeneren met concepten
Redeneren met bewijzen

voornamelijk in doen van experimenten (hands-on), niet
denken (minds-on)

drempel voor docenten hoog

laagdrempelige methoden nodig : concept cartoons!
 alledaagse

verschijnselen
Biologie, Wiskunde, Scheikunde, Sport, Natuurkunde
 alternatieve



verklaringen
elke verklaring zelfde status
plausibel
vaak voorkomende pre-(mis)concepties
 voor
elke leeftijd en elk niveau te gebruiken
 simpel
te gebruiken om leerlingen aan het
redeneren en experimenten te krijgen
Voorbeelden…
 concept







andermans meningen
stimuleert argumenteren
hogere orde denken
testen
cognitief conflict
misconcepties
motivatie en betrokkenheid
 en



cartoons + leerlingen
concept cartoons + docenten
omgaan met leerlingideeën
ontwikkelen eigen kennis
simpel uitvoerbaar
 Om
leerlingen aan het redeneren te krijgen
minds-on




Plenair discussie
Individueel laten nadenken
In groepjes laten nadenken discussie
Combinatie
 Om





leerlingen experimenten te leren ontwerpen
Een uitspraak kiezen en daar experiment bij bedenken
Bij meerdere uitspraken experimenten bedenken
Uitwisselen van ideeën
Eigen materialen/school
Logboek
Richtlijnen voor docenten
 op
juiste moment juiste vragen stellen
 inzicht in concept van cartoon
 zelf bedenken wat mogelijke experimenten zijn
 Begeleiding bij fasen in experiment:






Opzet
Controle experiment
Variabelen
Uitvoerbaarheid
Resultaten-conclusie
Schrijven!
 Kies
een cartoon
 Bedenk
bij twee ‘claims’ een experiment om de
uitspraak te onderbouwen of te weerleggen
 Ga
na welke onderzoeksvaardigheden bij deze cartoon
worden ontwikkeld.
 In
groepjes van 3/4
Wat heb je geleerd?
Wat heb je geleerd over onderzoek?

similar documents