H1 Voorraadadministratie bijhouden

Report
Goederenverwerking
H1 Voorraadadministratie bijhouden
Manager Handel
Voorraadadministratie
Je moet voorraad bij- en afboeken.
Bijboeken:
Administratief verwerken dat goederen
binnenkomen.
Afboeken:
Administratief verwerken dat goederen van de
voorraad afgaan.
2
Goederenverwerking | Manager Handel
Voorraadsystemen
Je kunt voorraad beheren met de hand,
maar tegenwoordig wordt er veel gebruik
gemaakt van geautomatiseerde
systemen.
3
Goederenverwerking | Manager Handel
Waarde van de voorraad
Voorraadwaardering:
De waarde van de voorraad in geld
uitgedrukt.
Methodes om de waarde te berekenen:
VVP-methode
LIFO-methode
FIFO-methode.
4
Goederenverwerking | Manager Handel
VVP-methode
VVP betekent Vast Verrekenprijs.
De vaste verrekenprijs is een schatting
van de gewogen inkoopprijs van komend
jaar.
De waarde wordt bepaald tegen de vaste
inkoopprijs.
5
Goederenverwerking | Manager Handel
LIFO-methode
LIFO betekent Last in First out.
De waarde wordt bepaald door de oude
inkoopprijs.
6
Goederenverwerking | Manager Handel
FIFO-methode
FIFO betekent First in First out.
De waarde wordt bepaald door de laatste
inkoopprijs.
7
Goederenverwerking | Manager Handel
Lifo- en Fifo-principe
8
Goederenverwerking | Manager Handel
Soorten voorraad
9
Goederenverwerking | Manager Handel
Voorraadniveaus
Op het gebied van bedrijfseconomie (financiële
kant van de winkel) zijn er twee:
10
Goederenverwerking | Manager Handel
Voorraadniveaus
Maximum- en minimumvoorraadniveau.
11
Goederenverwerking | Manager Handel
Berekenen economische
voorraad
12
Goederenverwerking | Manager Handel
Kengetallen
Omzetsnelheid:
De snelheid waarmee je de voorraad
verkoopt.
Omzetduur:
De tijd waarin je de voorraad verkoopt.
13
Goederenverwerking | Manager Handel
Kengetallen
Om de omzetsnelheid en de omzetduur te
berekenen, heb je nodig:
Gemiddelde voorraad
Inkoopwaarde van de omzet
Omzet.
14
Goederenverwerking | Manager Handel
Gemiddelde voorraad
Beschik je over meer meetpunten, dan moet je die altijd
meenemen in je berekening. Je krijgt dan een betrouwbaarder
gemiddelde voorraad.
15
Goederenverwerking | Manager Handel
Voorbeeld gemiddelde
voorraad
1 januari 2012
1 april 2012
1 juli 2012
1 oktober 2012
31 december 2012
€
€
€
€
€
100.000
120.000
110.000
130.000
108.000
16
Goederenverwerking | Manager Handel
Omzetsnelheid
De omzetsnelheid is het aantal keer dat de
gemiddelde voorraad in een jaar wordt
verkocht.
Je kunt de omzetsnelheid van één of
meerdere artikelgroepen, of van de totale
voorraad berekenen.
17
Goederenverwerking | Manager Handel
Omzetsnelheid voorbeeld
In een winkel:
bedraagt de consumentenomzet € 1.271.923
is het gemiddelde brutowinstpercentage 37%
is de waarde van de voorraad op 1 januari € 389.000
is de waarde van de voorraad op 31 december € 221.800
geldt het h-tarief
18
Goederenverwerking | Manager Handel
Omzetsnelheid
Er zijn meerdere formules om de omzetsnelheid te berekenen:
19
Goederenverwerking | Manager Handel
Omzetduur
De omzetduur is de tijd die nodig is om de
gemiddelde voorraad eenmaal om te zetten in geld.
De omzetduur staat in relatie met de omzetsnelheid.
Heb je namelijk een korte omzetduur, dan betekent
dit dat de voorraad snel wordt verkocht.
20
Goederenverwerking | Manager Handel
Omzetduur voorbeeld
21
Goederenverwerking | Manager Handel
Inkoopwaarde van de omzet
Het bedrag van de inkopen bereken je
door de bedragen van de inkoopfacturen
(excl. btw) bij elkaar op te tellen.
22
Goederenverwerking | Manager Handel
Inkoopwaarde van de omzet
Je kunt de inkoopwaarde van de omzet
ook berekenen aan de hand van de
brutowinst.
23
Goederenverwerking | Manager Handel

similar documents