Livets värde och abortetik

Report
ETIK
ht -14
LIVETS VÄRDE OCH ABORTETIK
SIMON FRÅN STUDENTGRUPPEN FLOV.
VAD ÄR MENINGEN MED LIVET?
MENINGEN MED LIVET
!?
Vad är det för slags fråga?
• Är den retorisk?
• Vilka saker har mening?
• Mening=Syfte? Implicerar ”mening” en avsikt?
• Är liv (existens) snarare ett villkor för mening?
OMFORMULERING
• Hur bör vi leva?
• En lista över saker som gör livet värt att leva
• Mening = Värde
– Vad är värdefullt med/i livet? Vad är ett gott liv?
FOKUS – LIVETS VÄRDE
• Om vi kan svara på vad som är värdefullt,
kanske svar på de andra normativa frågorna
följer
– Livets syfte: att befrämja detta värde
– Hur ska jag leva? Så att värdet maximeras (t.ex)
– Vad innebär ett bra liv? Ett med så mycket värde
som möjligt
TRE HUVUDTEORIER
”Objective list” Teorier - Ett gott liv innehåller:
hälsa, relationer, framgång, utveckling av
förmågor, kunskap, godhet, dygder, skönhet osv.
Preferentialism - Ett gott liv är ett där
preferenser (önskningar) tillfredsställs i så hög grad
som möjligt
Hedonism - Ett gott liv innehåller så mycket
lyckoupplevelser som möjligt
TÄNNSJÖ – ÄR LYCKA LIVETS
MENING?
• Är lycka livets mening? Bör vi i så fall använda
oss av lyckopiller?
• Enkelt argument: Lycka är bra, olycka dåligt. Vi
bör maximera det tidigare, minimera det senare
UPPLEVELSEMASKINEN
En maskin som ger dig lyckoupplevelser, eller de
upplevelser du vill ha (Nozick)
• Skulle du låta dig kopplas in i en sådan maskin?
• Varför tacka nej? Instrumentella eller intrinsikala
skäl?
• Vad är det som saknas? Vad är fel på livet i
maskinen?
ABORTETIK OCH LIVETS MENING
Abortfrågan formuleras oftast i termer av
rättigheter, snarare än i termer av värde
• Rätt till abort vs rätt till liv
ABORT OCH INFANTICID
• Michael Tooley – ”In defense of Abortion and
Infanticide” - Viktig och kontroversiell
– Finns det någon relevant skillnad mellan abort och
infanticid - spädbarnsdödande?
(http://spot.colorado.edu/~tooley/)
ARGUMENT MOT ABORT
P1) Rätt till liv för oskyldiga personer: dessa får ej
dödas avsiktligt
P2) Abort är avsiktligt dödande av foster
P3) Ett foster är en oskyldig person
Slutsats: Abort är fel/otillåtet
HUVUDFRÅGAN
I ABORTETIKEN
Är foster personer? När blir man en person?
• Konceptionsögonblicket? Ännu tidigare?
• Livsduglighet? Möjlighet att rädda? Beroende av
omständigheter. (Vecka 22 i Sverige)
• Självmedvetenhet? (1-2 år, Spegeltestet)
RÄTTIGHETER BASERAS PÅ
INTRESSEN
Begreppsligt villkor för att ha rättigheter: intressen
• The particular interest principle: Jag kan bara ha
en rättighet om jag kan ha ett intresse som tjänas
av att jag har den rättigheten (Tooley)
– Tex: Katter har inte rätt till universitetsutbildning
• Rättigheter innebär skyldigheter för andra
– Villkor: att den som har rätten har ett intresse,
och/eller inte har avsagt sig rättigheten ifråga
TOOLEYS VILLKOR
• Vi kan bara ha ett intresse för X om vi har
begreppet X. Vi kan inte ha rätt till X om vi inte
förstår X
• En individ kan inte ha ett intresse för fortsatt
existens om det inte finns någon tidpunkt då hon
har begreppet om ett kontinuerligt jag
• En kattunge kan ha rätt att inte bli torterad, men
inte rätten att inte bli dödad
• Foster har inte de egenskaper som krävs för att ha
rätt till liv. Inte heller spädbarn upp till en viss ålder
DISKUSSION
DISKUSSIONSFRÅGOR
LIVETS VÄRDE
1. Är lycka det enda som är värdefullt i sig självt?
2. Upplevelsemaskinen: Vad är fel på livet i
maskinen?
Skulle ni låta er kopplas in? Skulle det vara bra om ni
gjorde det?
DISKUSSIONSFRÅGOR
ABORT OCH RÄTT TILL LIV
• Har vi rätt att leva? Vad krävs för att erhålla den
rätten?
• Var kan man dra gränsen för när någon blir en
person?
• Är någon sådan gräns moraliskt relevant?
• Tooley tycks mena att man måste ha ett begrepp
om X för att ha rätt till X. Är det rimligt?
• Är abort moraliskt neutralt? Kan det vara dåligt,
men ändå tillåtet? Bra, men ändå förbjudet?
GRUPPINDELNING
PÅ MÅNDAG
Djuretik - Peter Singer “All animals are equal”

similar documents