Programovatelné automaty – technické vybavení PLC – prezentace

Report
UČÍME V PROSTORU
ELEKTROTECHNIKA
Název předmětu: Automatizační technika
Název a ID tématu: Programovatelné automaty – technické vybavení (EL52)
Zpracoval(a):
Ing. Zuzana Prokopová
Co je to PLC?
Zařízení PLC - programovatelné automaty, patří
již dlouhodobě k základům automatického
měření a regulace různých aplikací a procesů.
PLC (Programmable Logic Controller) je relativně
malý průmyslový počítač používaný pro
automatizaci procesů v reálném čase – řízení
strojů nebo výrobních linek v továrně.
Příklad
technologie
komunikace
strojů mezi
sebou
(Machine-toMachine –
M2M)
Použití PLC
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Řízení výrobních strojů
Řízení plnicích a balicích strojů
Regulace chlazení a vytápění
Řízení osvětlení
Zabezpečovací systémy
Vzdálené řízení vybavení bytů a domů
Vizualizace procesů - zobrazení informací, indikace
HMI (Human Machine Interface) - ovládací rozhraní
Zpracování signálů přímo na místě měření apod.
Struktura typického PLC
• základní řídicí/CPU jednotka (basic/CPU
modul) - základní blok PLC, který obsahuje:
• zdrojovou část - napájení jednotky, příp.
dalších modulů
• procesorovou část - tvořená CPU, FPGA nebo
speciálními SoC obvody
• komunikační rozhraní - základní propojení s PC
a s dalšími PLC
• několik binárních/logických vstupů a výstupů
Rozšiřující moduly
Struktura typického PLC
Rozšiřující moduly (expansion modules) - rozšiřují
základní jednotku o libovolné další prvky vyžadované
uživatelem:
– další vstupy - logické a analogové
(napěťové/proudové/diferenční)
– další výstupy - tranzistory spínané, reléové a analogové
výstupy, výkonové
– různé komunikační sběrnice - RS-232/422/485, LPT,
Ethernet (TCP/IP), PROFIBUS, MODBUS, GSM apod.
– speciální moduly - např. regulátory motorů, PWM
výstupy, zesilované/kompenzované vstupy pro
tenzometry/termočlánky/termistory apod.
Komunikace a distribuované
systémy
Díky komunikačním schopnostem PLC je lze
zapojovat do sítí a vytvářet z nich distribuované
systémy s různými typologiemi a způsoby
komunikace.
Typy a dělení PLC
•
•
•
•
•
•
•
•
Programovatelná relé
Kompaktní PLC
Modulární PLC
Binární vstupy a výstupy
Analogové moduly
Obvod reálného času a zálohovací baterie
Speciální moduly
Chybová relé
- ovládání svítidel,
ventilátorů, stykačů
řízení zabezpečovacího
zařízení,
- řízení systému
odečítání času a
blokace (kulečníky,
hrací automaty...),
- vzdálené ovládání
všeho pomocí
externích tlačítek.
• 3,7" STN monochromatický LCD, jas 740 cd/m2, 3 barevné LED
podsvícení (bílá, červená, růžová),
• Ethernetové rozhraní s konektorem RJ-45
• Programovací USB mini port
• Dvě sériové linky: RS-232 a RS-422/RS-485
• USB Host 2.0 s podporou připojení Flash USB
• Analogové vstupy (2x)
• Rychlé čítací dvoustavové vstupy 10 kHz (4x)
• Reléové spínací výstupy (4x).
V systému PLC Tecomat TC700 lze realizovat sestavy od
jednoho rámu až po několik rámů s distribuovanými
periferiemi. Zůstala zachována základní koncepce, tj. plochý
kovový nosný rám o standardní šířce 19" s vestavěnou
vnitřní sběrnicí, který pojme až patnáct modulů.
Programové vybavení řídicího systému Tecomat poklopové pece včetně
vizualizace. Jedná se o regulaci teploty dle zadané křivky. Je použito pět
plynových hořáků jako akčních členů.
TECOMAT FOXTROT
Programovatelné automaty TECOMAT FOXTROT
představují malé kompaktní automaty s možností
modulárního rozšíření.
Vizualizace
prvního nadzemního podlaží domu
V řídicím systému Foxtrot
jsou ovládány a
vizualizovány následující
technologie:
• osvětlení
• předokenní rolety
• garážová vrata
• teplovodní vytápění
podlah
• ohřev stratifikační
nádrže
• solární systém
• teplovodní výměník
krbových kamen
• elektrický kotel
Vizualizace technické místnosti
Voda v nádrži by měla
být ohřívána buď
elektrickým kotlem,
nebo solárním
systémem, či pomocí
výměníku krbových
kamen.
Dále byla logicky
požadována možnost
ovládání osvětlení,
předokenních rolet a
garážových vrat a
integrace IP kamer.
Spojení Foxtrotu s PC
Celý systém může
komunikovat s počítači
standardu PC. Počítač tak
může být využit k
monitorování řízeného
procesu a přitom je umístěn
mimo průmyslové prostředí
ve velínu nebo dispečinku.

similar documents