Powerpoint presentasjon

Report
Prosjekt brunostmaskin
Prosjekt brunostmaskin
Gruppemedlemmer:
Rune Vie Hafstad, Kim-Andre Eide, Marius Kauppi Rørvik og
Øystein R. Pedersen
Prosjekt i samarbeid med
Innhold av presentasjonen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Problemstilling
Brunostmaskinen
Planlegging
Valg av utstyr
Programmering og skjermstyring
Montering
Film
Økonomi
Konklusjon
Problemstilling
• Tine Meieriet Byrkjelo har ønske om å bytte ut
en gammel PLS styring til en ny PLS styring
• Den gamle PLS styringen viste svakheter.
• Forbedre driftssikkerheten og
maskintilgjengeligheten
Målsettninger i prosjektet
• Hovedmål:
• Bytte ut en gammel PLS styring til en Siemens S7
på brunostmaskinen hos Tine Meieriet Byrkjelo.
• Delmål:
• Bytte eksisterende PLS til en Siemens S7
• Bytte ut styreknapper med berøringsskjerm
• Utarbeide dokumentasjon
• Vise feilmeldinger på skjerm
• Vise temperatur på brunost før og etter
brunostkjøler på berøringsskjerm
Kort om brunostmaskinen
• Maskinen fyller og pakker 1 kilo brunoster
Planlegging
•
•
•
•
Tine stopper produksjon en uke i april
Viktig med god planlegging
Studere maskin og dokumentasjon
Dialog med operatører og
vedlikeholdspersonell
• Starte programmering
Plan
Valg av utstyr
• Programmerbar Logisk Styring (PLS)
• Tine ønsket en
Siemens S7-300
• Lagerplass
• Service avtale
• 15” skjerm
Programmering
• Begynte tidlig
• Program
– Struktur
– Fyllestasjon
– Brettestasjon
– Skjermstyring
Algoritme
Skjermstyring
• Human Machine Interface (HMI)
• Brukergrensesnitt mellom menneske og
maskin
Montering
• Tine stoppet produksjonen i 1 uke
• Oppgaven vår den uken
– Demontere gammel PLS og styrepanel
– Montere ny PLS med skjerm
– Testing med vann
– Testing med ost
– Prøve produksjon
Monteringsuke
Demontering
Montering
Montering
Skapet
Før
Etter
Før
Etter
Film
Økonomi
• PLS og monteringsutstyr: ca 75 000,• Tine dekket kost og losji
• Tine dekket kjøring
Hvorfor valgte vi dette prosjektet?
• Faglig spennvidde
• En får et automasjons prosjekt relatert til
arbeidslivet.
• Jobbe med moderne/aktuell teknologi
Konklusjon
•
•
•
•
Alle mål oppnådd
Oppgradert styring
Daglig drift
Mulighet for utviding
Takk til
Spørsmål
?
Takk for oss

similar documents