SAVCI NA*ICH EKOSYSTÉM*

Report
1. Ekosystém lesa
plch zahradní
plch zahradní
Jeden z našich nejvzácnějších savců
vůbec.
Základní barva hřbetu a hlavy je
šedohnědá až hnědočervená, spodina
těla bývá naopak čistě bílá.
Po stranách hlavy se táhne od oka
výrazný tmavý pruh, zasahující až kde
krku.
plch zahradní
veverka obecná
veverka obecná
Silné zadní končetiny s dlouhými prsty,
velkými drápy a huňatým ocasem, jen o
málo kratším než tělo.
V zimní srsti jsou ušní boltce opatřeny
štětičkou prodloužených chlupů.
Zbarvení mívá proměnlivé.
veverka obecná
myšice lesní
myšice lesní
Zbarvení bývá proměnlivé.
Myšice lesní je ze zbývajících tří druhů
našich myšic největší.
myšice lesní
prase divoké
prase divoké
Jedná se o typického všežravce.
Prase divoké bylo vždy významnou
lovnou zvěří.
Vzhledem k poměru těla má nápadně
velkou hlavu a relativně krátké končetiny.
Jeho srst je tvořená hustými štětinami,
které ho chrání před nepříznivými vlivy.
prase divoké
srnec obecný
srnec obecný
Nejmenší evropský zástupce
jelenovitých.
Vyznačuje se mírně klenutým hřbetem,
nízko nasazeným krkem a zakrnělým
ocasem, zcela ukrytým v srsti.
Paroží je krátké a jednoduché, nanejvýš
se 3 výsadami.
srnec obecný
jelen evropský
jelen evropský
Patří mezi lovná zvířata a trofej, paroží,
je pýchou střelce.
Lov je povolen od 1.8. do 31.12.
Jelen je především býložravec, proto
okusováním mladých stromků (hlavně
v zimě) může (pokud je přemnožen)
napáchat dost velké škody.
jelen evropský
liška obecná
liška obecná
Jedna z nejběžnějších evropských šelem.
Dosahuje střední velikostí, má dlouhý
huňatý ocas a protáhlý čenich.
 Zbarvení je převážně rezavé, pouze hrdlo,
břicho a konec ocasu jsou bílé a zadní
strana ušních boltců i tlapky černé.
liška obecná
kuna skalní
kuna skalní
Šedohnědá šelmička s bílou náprsenkou,
hedvábná srst, štíhlé dlouhé tělo a silné
zadní nohy.
V poměru s tělem má nohy poměrně
krátké.
Špičatá ouška, výrazné černé oči.
Nepřehlédnutelný je dlouhý huňatý
ocas.
kuna skalní
jezevec lesní
jezevec lesní
Větší lasicovitá šelmy se zavalitým tělem
na nízkých končetinách se širokými
lysými chodidly a s dlouhými drápy.
Štíhlá hlava je v poměru k tělu malá a
vpředu protažená v pohyblivý rypáček.
Na bílé nebo žluté hlavě se po stranách
táhnou dozadu přes uši dva tmavé
pruhy.
jezevec lesní
rys ostrovid
rys ostrovid
Šelma s vysokýma nohama.
Místy až 3,5 cm dlouhá a v zimě hustá
srst s více či méně výraznými
hnědočernými skvrnami.
Okraje ušních boltců lemují štětičky
prodloužených chlupů a u některých
jedinců se na lících srst protahuje v tzv.
licousy.
rys ostrovid
medvěd hnědý
medvěd hnědý
Naše největší šelma se zavalitým tělem,
krátkým ocasem, malýma očima i ušima,
silnýma nohama se širokými pětiprstými
tlapami a hustou, místy 8-12 cm
dlouhou srstí.
medvěd hnědý
2. Ekosystém okolí vod
rejsec vodní
rejsec vodní
Rejsec vodní je ve vodě stejně tak doma
jako na souši.
Plave a potápí se v potocích i řekách,
kde si hledá svou oblíbenou potravu.
Žije většinou u čistých, pomalu
tekoucích řek a potoků.
Je dobrý plavec i potápěč, ale dále od
břehu se vzdaluje jen vzácně.
rejsec vodní
hryzec vodní
hryzec vodní
Náš druhý největší druh hraboše.
Kromě velikosti se vyznačuje dlouhým a
krátce osrstěným ocasem.
Malé ušní boltce jsou téměř skryté v
srsti.
Na zadních chodidlech má pět mozolů,
zatímco většina našich hrabošů šest.
hryzec vodní
ondatra pižmová
ondatra pižmová
Největší hlodavec, vysazený u nás
počátkem 20. století.
Pochází ze Severní Ameriky.
Dospělá měří 50 – 60 cm.
Ondatří kožich se nazývá bizam.
ondatra pižmová
vydra říční
vydra říční
Vydra je citlivá na čistotu vody.
Velké znečišťování a nenávist rybářů a
rybníkářů v minulém století mělo za
příčinu její velký úbytek.
V současné době patří podle naší
legislativy mezi silně ohrožené druhy.
vydra říční
3. Ekosystém luk, pastvin a polí
hraboš polní
hraboš polní
Jeden z našich nejběžnějších drobných
savců.
Důležitými určovacími znaky jsou menší
silný ušní boltec s hustým porostem
krátkých chlupů a světlá,
nepigmentovaná chodidla zadních
končetin.
hraboš polní
křeček polní
křeček polní
Zemědělská intenzifikace, ztráta
trvalých kultur, likvidace mezí, zavedení
podzimního setí obilí a zvýšené
používání pesticidů má negativní dopad
na celou populaci.
V Rusku a na Ukrajině je dodnes loven
pro svou kůži.
křeček polní
sysel obecný
sysel obecný
Vyznačuje se kratším tělem na nízkých
nohách, přiléhavým osrstěním (vypadá
štíhlejší) a nedlouhým, přiléhavě
osrstěným ocasem.
Také zadní chodidla má z velké části
pokryta chlupy.
Ušní boltce jsou malé, jen částečně
vystupující ze srsti.
sysel obecný
zajíc polní
zajíc polní
Zadní končetiny má mnohem delší než
přední a chodidla kryjí zvláštní, jakoby
roztřepené chlupy (umožňují pohyb i na
hladké ploše).
Na rozdíl od hlodavců nemůže do
předních tlapek uchopit potravu.
Oči umístěné po stranách hlavy
umožňují zorné pole téměř 360°.
zajíc polní
lasice kolčava
lasice kolčava
Ožívají až v noci.
Přesto možná pobíhají i na vaší zahradě
a pracují ve váš prospěch.
Loví totiž myši, hraboše i hryzce, za
kterými proniknou až hluboko do jejich
nor.
Pokud chceme jejich pomoci využít, je
třeba jim úkryt pro noční
lov poskytnout.
lasice kolčava

similar documents