Anatomian oppimisen motivointia aktivoivien luentojen ja

Report
Anatomian oppimisen
motivointia aktivoivien luentojen
ja kliinisten esimerkkien avulla
RIINA MYLLYLÄ 2012
Opetusharjoittelu
A) Oman opetuksen kehittämiskohteena erityisesti
neuroanatomian kokonaisuus, lisäksi myös muita
opetuksia
B) Laajempana kehittämistehtävänä Anatomian sekä
lääketieteellisen solu- ja kehitysbiologian kurssin (21
op) ydinainesanalyysin tekeminen. Yhdessä
Joonaksen ja Sallan kanssa.
Anatomia sekä lääket. solu- ja kehitysbiologia
 Laaja kurssi (21 op)

70 luentoa

34 harjoitustyötä makroskooppisesta anatomiasta ja histologiasta
pikkutentteineen

yksi essee/kirjoitelma

kolme isompaa tenttiä
 Opiskelijat:

Ensimmäisen vuoden lääketieteen ja hammaslääketieteen
opiskelijoita sekä toisen vuoden hyvinvointitekniikan opiskelijoita.
Yhteensä noin 180
Oman opetuksen kehittäminen
 Neuroanatomian kokonaisuus
 Luentoja (2 x 2h, yht.12 x 2h)
 Harjoitustöitä (2 x 3h yht.3 x 3h makro, 2h histologia)
 Tentti + palautetilaisuus tentin jälkeen
 Luento Ihon ja rintarauhasen anatomiasta
 Harjoitustyöt
 Veri, Munuaiset ja virtsatiet, Iho ja rintarauhanen
(histologia)
 Alaraajan hermotus ja verenkierto, Selkä (makro)
Omat tavoitteet muutokselle
 Kehittää yhteistyötä kliinisten oppiaineiden kanssa
 Käyttää entistä monipuolisemmin erilaisia oppimista
tukevia opetusmenetelmiä sekä luennoilla että
harjoitustöissä
 Kehittää opetuksen linjakkuutta ja siitä erityisesti
arvioinnin osuutta
 Neuroanatomian tentin jälkeinen pakollinen
palautetilaisuus
Uudistukset ja kehitetyt opetusmenetelmät
 Tentin palautetilaisuus
 Aktivoivia menetelmiä luennolla
 Solu- ja kehitysbiologian kirjoitelman välitarkistus
 Harjoitustöiden tehtävien karsiminen + lisätehtävät nopeimmille
 Kliinisiin tutkimisiin enemmän välineitä ja aikaa
 Taustatietokysely ja välikysely
 Luennoitsijoille ohjeita luentojen aktivoimiseen
 Palautelaatikko Optimassa
 Osaamistavoitteet esillä opetuskerran alussa
Aktivoivia menetelmiä luennolla
 Parikeskustelut
 Piirtämistehtävät
 Pieni draama
 Potilastapaukset
 Kertaavat tehtävät
= lev. palpabr. insertio
= canthus later.
Mitkä asiat onnistuivat?
Mitä olisi voinut tehdä toisin?
 Yhteistyö silmätautien ja korva-, nenä- ja
kurkkutautien klinikoiden kanssa
 Neuroanatomian tentin palautetilaisuus
 Harjoitustöiden rastien keventäminen ja lisätehtävät
 Aktivoivat menetelmät luennolla
 Osaamistavoitteet
Opiskelijoiden oppiminen
 Opiskelijat tänä vuonna erityisen aktiivisia
 Harjoitustöissä esitetyt kysymykset kertovat oppimisesta
 Harjoitustyötenteissä osaaminen pääosin hyvää
(keskimääräinen pistemäärä 18.93/21 (2011), 18.79/21
(2010) )
 Neuroanatomian tentissä osaaminen pääosin hyvää
(7.1/10 (2011), 6.8/10 (2010))
 Lopputentti 34,13/50 (2011), 32,50/50 (2010)
 Loppuarvosanan keskiarvo 3,49/5 (2011), 3,14/5 (2010)
Palaute
 Opiskelijat




Suurin osa opiskelijoista tykkäsi luentojen vuorovaikutteisuudesta ja
aktivoivista tehtävistä
Monen mielestä silmäluennolla asiaa liian paljon
Harjoitustöistä monenlaista palautetta
Loppupalautteessa mainittiin erityisesti opettajien positiivinen
suhtautuminen opiskelijoihin ja opettamiseen
 Kollegat ja omaopettaja
 Mentori

Paljon hyviä kommentteja ja käytännön vinkkejä. Osan pystyin
toteuttamaan heti seuraavan päivän ryhmälle, osaa pitää vielä
miettiä ensi syksynä.
Uudet ideat ja jatkosuunnitelmat
 Tentin palautetilaisuus jatkossakin
 Oman opetuksen kehittäminen jatkuu
 Yhteistyötä sekä prekliinisten että kliinisten oppiaineiden
kanssa tarkoitus lisätä
 Pääsykoe muuttuu tänä vuonna. Ei enää pääsykoekirjaa.
 Anatomian osaamisen lähtötaso heikompi
 Kurssin vaatimustaso ennallaan
 Sisäänotto mahdollisesti nousee
 Harjoitustöiden tilat riittämättömät  mietittävä uusia opetusmuotoja
(virtuaalimikroskooppi)
Kammionesteen kierto
-kammioneste tuotetaan takakammioon 
pupillin kautta etukammioon  poistuu
kammiokulman trabekkelivyöhykkeen
kautta Schlemmin kanavaan 
laskimoverenkiertoon
Hahmottele piirtämällä kammionesteen
kiertoon osallistuvat rakenteet
Langerhansin solu
keratinosyytit
melanosyytti eli
pigmenttisolu
 Okasolukerroksessa harvalukuisina esiintyviä, suuritumaisia, runsashaaraisia
soluja
 Pystyvät ottamaan vastaan ihoon tunkeutuneita antigeeneja, vaeltamaan
epidermiksestä dermikseen ja esittelemään solukalvossaan MCH-proteiiniin
15 immuunipuolustuksen herätteiksi
liittyneitä antigeenin palasia lymfosyyteille
Kliininen esimerkki:
Akne
 Johtuu talirauhasten
eritteen poistumisen
estymisestä ja
talirauhasen
tulehtumisesta
 Perinnölliset tai
hormonaaliset tekijät
voivat altistaa
 Varhaisessa vaiheessa
aloitettu hoito tehokkain
16
Tunnistatko
kuvasta?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Epidermiksen
stratum
gralulosumin
Melanosyytin
Talirauhasen
Karvatupen
(sisempi ja ulompi
juurituppi)
Karvan varren
Dermiksen papillat
17

similar documents