Pårørendeundervisning 1 Psykoedukation til patienter med depression

Report
Tema:
Pårørendeundervisning 1
Psykoedukation til patienter med depression
Program
•
•
•
•
•
•
Velkommen
Fakta om depression
Årsager til depression
Diagnosticering og symptomer
Behandling
Hvordan har sessionen været?
• Pause når det passer
Psykoedukation for pårørende til patienter med depression
Oversigt over emner
Første aften:
Anden aften:
• Fakta om depression
• Årsager til depression
• Diagnosticering og
symptomer
• Behandling
• Samarbejdet med familien
• Forebyggelse
• Hvad har mennesker med
depression brug for?
• At være pårørende
• Hvor kan man selv få støtte?
• Hvilke forventninger har I?
Psykoedukation for pårørende til patienter med depression
Myter om depression
• Det er kun mennesker med dårlige nerver der
bliver deprimerede
• Deprimerede må bare tage sig sammen
• Depression er en ”luksus-lidelse”
• Det er da bare helt normalt at være lidt trist en
gang imellem….
• Når du nu går hjemme, kan du så
ikke lige….
• Kender I til flere?
Psykoedukation for pårørende til patienter med depression
Fakta om depression
• Depression er en sygdom, der relaterer sig til hjernen
• Sygdommen giver sig udslag i tungsind, træthed og
håbløshed over en længere periode
• Ikke det samme som at føle sig trist og ked af det
• Sygdommen påvirker både krop og sind
Psykoedukation for pårørende til patienter med depression
Flere fakta
• Cirka 15% af befolkningen vil på et eller andet tidspunkt i
livet udvikle symptomer på depression.
• Kan ramme mennesker i alle aldre og sociale lag.
• Depression kan være en tilbagevendende sygdom. Cirka 70 80% vil få tilbagefald i løbet af livet.
• Kan kureres i mindst 75% af tilfældene
Psykoedukation for pårørende til patienter med depression
Hvorfor opstår det?
Arv
Sårbarhed
Tidlige oplevelser
Biologisk og psykologisk sårbarhed
Stress
Udløsende begivenhed
Biologiske
faktorer
Psykologiske
faktorer
Sociale
faktorer
Aktivering af
stresssystemer,
der påvirker
hjernens
Signalstoffer.
Negative følelser
ved tab og nederlag.
Negative tanker.
Håbløshed.
Inaktivitet.
Konflikter.
Mgl. social støtte.
Manglende evne til
at opfylde
Rolleforpligtelser.
Psykoedukation for pårørende til patienter med depression
E. Hougaard
Stress og sårbarhed
maximum
tærskel
stress
syg
rask
minimum
lav
sårbarhed
UDVIKLET AF ZUBIN OG SPRING 1977
Psykoedukation
Psykoedukation
for pårørende
til patienter
til patienter
med
med
BP depression
høj
Refleksion
• Spørgsmål eller kommentarer til emnet:
• Fakta om depression og årsager til depression?
Psykoedukation for pårørende til patienter med depression
Diagnosen
• Stilles ud fra symptomer
• Der skelnes mellem:
 Let depression
 Moderat depression
 Svær depression
Psykoedukation for pårørende til patienter med depression
Diagnosticering
Kernesymptomer :
Ledsagesymptomer :
• Nedtrykthed
• Nedsat lyst og interesse
• Nedsat energi og øget
træthed
• Nedsat selvtillid
• Selvbebrejdelser
• Tanker om død eller
selvmord
• Koncentrationsbesvær
• Agitation eller hæmning
• Søvnforstyrrelser
• Ændret appetit eller vægt
• Man skal have haft symptomerne i mindst 2 uger, før diagnosen stilles
Psykoedukation for pårørende til patienter med depression
Depressionssymptomer
FØLELSERNE
TANKERNE
KROPPEN
Sortsyn
Koncentrationsbesvær
Træthed og
energiløshed
Uro og
rastløshed
Nedsat lyst og
interesse
Hukommelsesbesvær
Appetit- og
vægt-ændring
Isolation
Føler ingen
glæde ved noget
Ubeslutsomhed
Søvnproblemer
Negative tanker
Hård mave
Fåmælt og
lavmælt
Nedsat selvtillid
Selvbebrejdelser
Mundtørhed
Nedsat mimik
Angst
Selvmordstanker
Smerter
Irritabilitet og
aggressivitet
Mistolkning af
alt: Nutid, fortid
og fremtid
Nedsat sexlyst
Langsomme og
stive bevægelser
Tristhed
Udsættelse af
menstruation
Psykoedukation for pårørende til patienter med depression
ADFÆRDEN
Inaktivitet
Nedsat
gestikuleren
Depressionens livscyklus
Symptomer
Depression
Behandlingsfaser
Før
behandling
Akut
behandling
Vedligeholdelsesbehandling
Psykoedukation for patienter med depression
Forebyggende
behandling
Behandling
Medicinsk
•
•
•
•
•
Antidepressiva *
Stemningsstabiliserende
Sovemedicin
Beroligende
(Antipsykotisk medicin)
ECT *
Psykosocial behandling *
Indlæggelse
• Skærmning
* Uddybes i kommende slides
Psykoedukation for pårørende til patienter med depression
Psykosocial behandling
Psykoterapi
•
•
•
Kognitiv terapi – fokus på adfærd og tankemønstre
Andre former for psykoterapi og støttende samtaler
Individuel eller i gruppe
Psykoedukation
•
Viden om sygdommen og opmærksomhed på advarselssignaler mv.
Andet
•
•
•
•
•
Kropsterapi, fysioterapi, ergoterapi
Miljøterapi
Socialrådgivning
Mindfullness
Mv.
Psykoedukation for pårørende til patienter med depression
Antidepressiva
• Virkning: Mod depression eller som
stemningsstabiliserende, ”impulshæmmende”
• Ældre præparater: Tricykliske antidepressiva (TCA)
• Nyere antidepressiva – SSRI og SNRI
• Bivirkninger: Relativt få, for de nye stoffer:




Forbigående kvalme, opkastning
Mundtørhed
Søvnbesvær
Seksuelle bivirkninger
Psykoedukation for pårørende til patienter med depression
ECT-behandling
• ECT = Elektro Convulsive Therapy
•
•
•
•
•
•
Der bliver via et svagt strømstød fremkaldt et mindre krampeanfald
Krampeanfaldet varer 25–60 sek.
Strømmen aktiverer nervecellerne
Antal behandlinger som regel 6–12
Bedring indtræder ofte efter bare få behandlinger
Må kun praktiseres på hospitaler med specielt uddannet
fagpersonale
• Bivirkning: For de fleste patienter er der i en kortere periode nedsat
korttidshukommelse
• 70–90% bliver raske
Psykoedukation for pårørende til patienter med depression
Refleksion
Spørgsmål eller kommentarer til emnet: diagnosticering og
behandling?
Psykoedukation for pårørende til patienter med depression
Tak for i dag
• Var der noget, der var nyt eller overraskende?
• Hvad tager I med jer i dag?
• Hvad skal der ske næste gang?
• [Udfyld venligst evalueringsskema]
Psykoedukation for pårørende til patienter med depression
BILAG
Psykoedukation for pårørende til patienter med depression
Bilag: Forskellige aktører
Hvor kan man gå hen?
Patientforeninger
Kommunen
Viden og rådgivning
Borgerservice
Jobcenter
Psykinfo
Vurdering og
henvisning
Socialpsykiatri
Væresteder
Egen læge
Familierådgivning
Misbrugsbehandling
Psykiatriens
visitationsenhed
Privatpraktiserende
psykiater / psykolog
Monofaglig indsats
Tværfaglig indsats
Psykiatrisk
klinik
Somatisk
behandlingssystem
Somatikken
Opfølgning
Psykiatrisk
Akutmodtagelse
Psykoedukation for patienter med depression
Hospitalspsykiatri
Distriktspsykiatri
Psykiatrien

similar documents