Marknadsföring - Handelsakademin

Report
sammanfattning
MARKNADSFÖRING
Vem, vad eller
vart starar
behov
affärside
 Vad säljer vi
 vilket behov släcker vi
 Vilka är våra kunder
 Vilka resurser behöver vi
4 p + 1 p
 Produkt
 Pris
 Plats
 Påverka
 Personal
Produktens delar
 Kärnprodukt
 Kringprodukt
 Metaprodukt
Profil
 5 p, tydligt, konsekvent
 Sortiment, djupt, grunt,
smalt eller brett
 Före och efter köp
Exponering Skall fånga
kundens uppmärksamhet
 Butik,
 Mässa
 Internet
 Tidningar
 Broschyrer
 Kataloger
 Reklamblad
 Utomhusskyltar
 tv-reklam
exponering
 Skapar försäljning
 stärker profilen
 Tydligt budskap
 Blickfång
 Produkter i fokus
 Grupperingar
 Färg
 pris
Sinnesmarknadsföring
fem sinnen
 Syn
 Hörsel
 Smak
 Hörsel
 Känsel
 Intryck
 avtryck
planera kampanjer
 Vilket medieval
 Massmarknadsföring
 Socialmarknadsföring
 Exponering
 Stimulera sinnen
 Kampanjplanering
 helhetsintryck
Räkna på kampanjer
 Locka kunder
 Kampanj intäkt
 Bidrag
 Påverkan total försäljning
Extern kommunikation
 Målgrupp
 Budskap
 Medieval
 Utformning
 Tidsplan
 Arbeta in profil
Fånga syn intrycken
 Attention
 Interest
 Desire
 Action
 Satisfaction
 AIDAS
Fånga intrycken
 Grafik
 Exponering
 Belysning
 Färgsättning
 Prisinformation
 Textning
 Plan
 helhet
Säljstödsmaterial
 Skyldockor, bilder och modeller
 Nivåskillnader
 Avgränsning & gruppering
 Konsekvent vardudisponering
Skapa budskap i datorn eller
för hand
 Enkel layout
 Slagkraftig
 Kort
 Lättläst
 Bilder skall stödja budskapet
snabbtextning
 Linjära teckensnitt- alla linjer lika
 Antikvor –seriffer
 Bokstävernas höjd
 Bokstävernas lutning
 Bokstävernas avstånd
 Korta avstånd mellan
bokstäver
 Kalligrafi- skönskrift
 Text utforminingen skall
spegla budskapet
spelregler
 Prisinformationslagen
 Jämförpriser
 Reklam ombudssmannen, ICC.s regler
 Marknadsföringslagen, hindrar otillbörlig
påverkan

similar documents