05käyttötapauskaavio

Report
Käyttötapauskaavio
Teppo Räisänen, Principal Lecturer
Oulu University of Applied Sciences, School of Business and Information Management
[email protected], 050 382 6587

Pohtikaa seuraavien järjestelmien
1) päätoimijoita (henkilöryhmiä),
2) päätoimintoja:
◦ Pankki, kirjasto, oppilaitos (ASIO), nettikauppa,
Facebook

Kuvaa sanallisesti valitusta kohteesta ”kuka
tekee ja mitä tekee”
◦
◦
◦
◦
◦
Rahan nostaminen pankkitiskillä
Kirjan lainaaminen itsepalvelupäätteellä
Opintosuoritusmerkintöjen syöttäminen ASIO:on
Kirjan ostaminen nettikaupasta
Uuden tapahtuman luominen Facebook:iin


Käyttötapauskaaviot kuvaavat järjestelmän ja
toimijoiden välistä vuorovaikutusta
Käyttötapaus vastaa yhtä toimijan
havaitsemaa täydellistä toimintoa, josta
seuraa hyödyllinen lopputulos
◦ Käyttötapaus edustaa järjestelmän toiminnallista
vaatimusta
◦ Käyttötapaus on järjestelmän suorittamien
toimintojen kuvaus
◦ Kuvataan toimijan näkökulmasta (ei oteta kantaa
toteutukseen)
◦ Käyttötapauksen käynnistää aina toimija

Pankki
◦ Rahan nostaminen ja tallentaminen
◦ Lainan myöntäminen
◦ Laskun maksaminen

Kirjasto

Nettikauppa
◦ Kirjan lainaus ja palautus
◦ Uuden kirjan tietojen syöttäminen
◦ Viivästymissakon maksu
◦ Tuotteiden selaus
◦ Tuotteen siirto ostokoriin
◦ Tuotteiden ostaminen

Käyttötapaus (use case)

Toimija (actor)

Järjestelmä (system)

Assosiaatio

Toimijat edustavat niitä sidosryhmiä, jotka
käyttävät ja ovat vuorovaikutuksessa
järjestelmän kanssa
◦ Toimijoiden tunnistaminen auttaa järjestelmän
vaatimusten määrittämisessä
Asiakas
Pankkivirkailija
Pankinjohtaja

Toimijat voidaan koettaa tunnistaa
kysymysten avulla:
Ketkä käyttävät järjestelmän päätoimintoja?
Kenen työhön järjestelmä vaikuttaa?
Kuka ylläpitää järjestelmää?
Tarvitseeko järjestelmä ulkoisia laitteita
toimiakseen?
◦ Keskusteleeko järjestelmä toisten järjestelmien
kanssa?
◦ Ketä järjestelmän tuottamat tulokset kiinnostavat?
◦
◦
◦
◦

Perintä on mahdollista toimijoiden välillä
Pankkivirkailija
Pankinjohtaja
Kirjaston
tietojärjestelmä
Kirjaston
tietojärjestelmä
Kirjaston
tietojärjestelmä
Kirjastonhoitaja
Asiakas
Informaatikko


Käyttötapaukset ovat toimijoiden ja järjestelmän
välisiä vuorovaikutustilanteita
Jokaiselle löydetylle toimijalle pitää kysyä:
◦ Mitä toimintoja toimija tarvitsee järjestelmältä?
◦ Mitä toimija haluaa tehdä?
◦ Tarvitseeko toimijan lukea, luoda, tuhota, muokata tai
tallentaa tietoa järjestelmään?
◦ Tarvitseeko järjestelmän huomauttaa toimijalle jotain?
◦ Tarvitseeko toimijan huomauttaa järjestelmälle jotain?
◦ Voiko toimijan päivittäisiä tehtäviä helpottaa tai parantaa
lisäämällä järjestelmään uusia toiminnallisuuksia?

Lisäksi kannattaa kysyä yleisiä kysymyksiä:
◦
◦
◦
◦
Mitä syötteitä/tulosteita järjestelmä tarvitsee?
Mistä syötteet/tulosteet tulevat?
Minne syötteet/tulosteet menevät?
Mitä ongelmia vanhassa järjestelmässä on?

Graafinen notaatio
Lainaa
kirja
Palauta
kirja
Maksa
myöhästymismaksu
Poista
kirja
Lisää
kirja
Lainaa
kirja
Asiakas
Palauta
kirja
Maksa
myöhästymismaksu
Poista
kirja
Lisää
kirja
Kirjastonhoitaja

Skenaario kuvaa yhtä käyttötapausta*
◦ Skenaario on tarkennettu kuvaus siitä, miten
käyttötapauksen on tarkoitus mennä
◦ Virhetilanteista voi kirjoittaa oman skenaarion
*
skenaarioita voi myös kirjoittaa niin, että
niissä kuvataan monta käyttötapausta
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Käyttäjä syöttää sirukortin automaatin
siniseen aukkoon
Käyttäjä syöttää PIN koodin
Järjestelmä tarkistaa onko koodi oikea
Käyttäjä valitsee ”otto”
Käyttäjä valitsee halutun rahasumman
Järjestelmä valitsee setelit
Käyttäjä valitsee ”lopeta”
Järjestelmä palauttaa kortin
Järjestelmä antaa rahat

Piirtäkää käyttötapauskaaviot seuraavista
esimerkeistä:
◦
◦
◦
◦
◦

Pankki
Kirjasto
oppilaitos (ASIO)
Nettikauppa
Facebook
Kirjoittakaa skenaariot yhdestä
käyttötapauksesta jokaisessa kaaviossa

Yleistys (Periytyminen / generalization)

Sisältyvyys (include)

Laajennus (extend)

Yleistys (Periytyminen / generalization)
◦ Luokkakaaviossa aliluokka perii yläluokan
ominaisuudet
◦ Samalla tavalla käyttötapaus voi periä toiselta
käyttötapaukselta käytöksen ja tarkoituksen
◦ Yleensä perittyä
käytöstä/tarkoitusta
Etsi
muokataan jollain tavalla
asiakas
Etsi
henkilö
Etsi
yritys

Sisältyvyys (include)
◦ Yksittäinen / yleinen käyttötapaus, joka
sisällytetään muihin käyttötapauksiin ja jota muut
käyttävät
◦ Mallinnetaan yleistä toiminnallisuutta, josta useat
käyttötapaukset ovat riippuvaisia
◦ Sama toiminta useissa paikoissa
Kirjautuminen
◦ Kun käyttötapaus käyttää
toista, koko käyttötapaus on
käytettävä/sisällytettävä
<<indluce>>
<<indluce>>
◦ Sisällytetty käyttötapaus ei
toimi itsenäisesti, vaan
Laskun
osana toiminnallisuutta
maksu
Saldokysely

Laajennus (extend)
◦ Käyttötapaus laajentaa toista käyttötapausta
lisäämällä siihen toimintoja
◦ Laajentava käyttötapaus voi sisällyttää itseensä
laajennettavan käyttötapauksen toimintoja, mutta ei
välttämättä kaikkia
◦ Peruskäyttötapauksen toimintaa
Tilauksen
tekeminen
voidaan laajentaa tietyssä
paikoissa: laajennuspisteissä
◦ Laajennussuhteella kuvataan
<<extend>>
valinnaista toiminnallisuutta
Pikatilauksen
tekeminen

Laajennus (extend)
◦ Ei kannata käyttää liikaa
◦ Sopii parhaiten, kun järjestelmästä voidaan
toimittaa asiakkaille eri versioita
◦ Tai kun järjestelmää on tarkoitus laajentaa
toimituksen jälkeen
Tilauksen
tekeminen
<<extend>>
Pikatilauksen
tekeminen

Piirtäkää puuttuvat käyttötapauskaaviot ja
skenaariokuvaukset
◦
◦
◦
◦
◦
Pankki
Kirjasto
oppilaitos (ASIO)
Nettikauppa
Facebook

similar documents