14.1 Kassekredit

Report
14.1 Kassekredit
1. Klik nederst til højre på ikonet
for visning i ”Fuld skærm”.
2. Klik med musen i dit eget tempo
for at se præsentationen.
3. Vil du springe til et bestemt afsnit eller dias?
Klik på menuerne Outlines eller Thumbnails.
14.1 Kassekredit
Indholdsfortegnelse
Hvad er en kassekredit?
Registrering af 5 bilag
Kassekredit disponibel
Link til quiz
14.1 Kassekredit
Egenkapitalen er som regel ikke stor nok til at starte og
drive en virksomhed.
Derfor et det ofte nødvendigt at låne penge.
 I afsnit 14.1-14.3 lærer du om kassekreditten
 I afsnit 14.4 lærer du om langfristet lån.
Ved en kassekredit aftaler långiver (banken) og
låntager (virksomheden), hvor meget, der maksimalt må
lånes på kassekreditten.
14.1 Kassekredit
Rikke Bæk henvender sig til sin bank og anmoder om at
få oprettet en kassekredit til Fashion Shoe.
Banken undersøger derfor butikkens kreditværdighed.
 Banken gennemgår Fashion Shoes regnskaber og
budgetter. De vurderer, at butikken vil være i stand til
betale af på kassekreditten.
 Banken forlanger dog, at Rikkes forældre skal
kautionere. Det betyder, at Rikkes forældre skal
tilbagebetale kassekreditten, hvis Rikke ikke selv kan.
 Rikkes forældre tilbyder at stille deres hus som pant
(sikkerhed), for at kassekreditten betales tilbage.
14.1 Kassekredit
Kr.
Maksimum: kr. 200.000
200.000
Det beløb, Fashion Shoe
højst må hæve op til.
160.000
120.000
Rikke Bæk underskriver en kassekreditkontrakt.
80.000
Fashion Shoes bank kræver en årlig provision på
¼ % af maksimum:
40.000
Kr. 200.000 x 0,0025 = kr. 500.
1
2
3
4
5
6
7
Måned
8
9
10
11
12
14.1 Kassekredit
Kr.
Maksimum: kr. 200.000
200.000
160.000
Gæld
Det beløb, Fashion Shoe
skylder banken.
120.000
80.000
Gæld den 1/3:
kr. 120.000
40.000
1
2
3
4
5
6
7
Måned
8
9
10
11
12
14.1 Kassekredit
Kr.
Til rådighed.
Maksimum: kr. 200.000
200.000
Disponibel den 1/3:
kr. 80.000
160.000
Gæld
120.000
80.000
Gæld den 1/3:
kr. 120.000
40.000
1
2
3
4
5
6
7
Måned
8
9
10
11
12
14.1 Kassekredit
Kr.
Til rådighed.
Maksimum: kr. 200.000
Disponibel den 1/9:
kr. 30.000
200.000
Disponibel den 1/3:
kr. 80.000
160.000
Gæld
120.000
80.000
Gæld den 1/3:
kr. 120.000
40.000
1
2
3
4
5
Gæld den 1/9:
kr. 170.000
6
7
Måned
8
9
10
11
12
14.1 Kassekredit
Kr.
200.000
Fashion Shoe indsætter og hæver penge som på en
almindelig bankkonto. Kassekreditten er derved en
meget fleksibel finansieringsform.
Gæld
160.000
120.000
80.000
Kassekreditten benyttes især til at finansiere Fashion
Shoes varelager og varedebitorer.
40.000
Kontrakten med banken fornys (forlænges) hvert år.
Kassekreditten er derfor en kortfristet gæld.
1
2
3
4
5
6
7
Måned
8
9
10
11
12
14.1 Kassekredit
Kr.
200.000
160.000
Gæld
120.000
80.000
Fashion Shoe skal betale en årlig rente til
banken på 9 % af gælden på kassekreditten.
40.000
1
2
3
4
5
6
7
Måned
8
9
10
11
12
14.1 Kassekredit
Kr.
200.000
160.000
Gæld
120.000
80.000
Gælden på kassekreditten var i åres løb
i gennemsnit kr. 120.000.
40.000
1
2
3
4
5
6
7
Måned
8
9
10
11
12
14.1 Kassekredit
Kr.
200.000
160.000
Gæld
120.000
80.000
Den årlige renteomkostning var
9 % af kr. 120.000 = 120.000 x 0,09 = kr. 10.800.
40.000
1
2
3
4
5
6
7
Måned
8
9
10
11
12
14.1 Kassekredit
Konto 14210 Kassekredit (gæld til banken) er et
passiv og har derfor en kreditsaldo.
14210: Kassekredit
Debet
Kredit
120.000
15.000
135.000
Hævninger
Beløb, der hæves på
kassekreditten, skal
krediteres.
En kreditsaldo
bliver større, når
kontoen
krediteres.
14.1 Kassekredit
Konto 14210 Kassekredit (gæld til banken) er et
passiv og har derfor en kreditsaldo.
14210: Kassekredit
Debet
Kredit
135.000
125.000
10.000
Indsætninger
Beløb, der indsættes på
kassekreditten, skal
debiteres.
En kreditsaldo
bliver mindre,
når kontoen
debiteres.
14.1 Kassekredit
Fashion Shoe begynder i marts at bruge den nye
kassekredit. Der bogføres fem bilag:
14210: Kassekredit
Debet
Kredit
Saldo
0
I gennemgangen vises
saldoen (gælden) på
konto 14210.
Normalt vises saldi
ikke på kontoskitser.
14.1 Kassekredit
Bilag 1 Udbetalingsbilag:
Hævet på kassekreditten ………............. kr. 15.000
Beløbet er lagt i kassen.
14210: Kassekredit
Debet
12310: Kasse
Kredit
Saldo
Debet
15.000
15.000
15.000
Kredit
14.1 Kassekredit
Bilag 2 Bankoverførsel fra kassekreditten:
Overført til Friis Sko ……………………... kr. 20.000
Beløbet udligner gælden til Friis Sko (142205).
14210: Kassekredit
Debet
142205: Friis Sko
Kredit
Saldo
15.000
20.000
15.000
35.000
Debet
Kredit
(20.000)
20.000
14.1 Kassekredit
Bilag 3 Indbetalingsbilag:
Indsat på kassekreditten ……………...... kr. 5.000
Beløbet er taget i kassen.
14210: Kassekredit
Debet
5.000
12310: Kasse
Kredit
Saldo
Debet
15.000
20.000
15.000
35.000
30.000
(15.000)
Kredit
5.000
14.1 Kassekredit
Bilag 4 Internt bilag:
Hævet til Rikke Bæks privatforbrug …… kr. 1.000
Beløbet er hævet på kassekreditten.
14210: Kassekredit
Debet
13111: Privatforbrug
Kredit
Saldo
Debet
15.000
20.000
15.000
35.000
30.000
31.000
1.000
5.000
1.000
Kredit
14.1 Kassekredit
Bilag 5 Kontoudskrift:
Renter af kassekredit for januar kvartal.…. kr. 500
Provision af kassekredit for januar kvartal.. kr. 1.500
14210: Kassekredit
Debet
7100: Renteomkostninger
Kredit
Saldo
Debet
15.000
20.000
15.000
35.000
30.000
31.000
33.000
2.000
5.000
1.000
2.000
Bemærk: Både renteomkostninger og provision
registreres på konto 7100.
Kredit
14.1 Kassekredit
Det ses, at gælden (saldoen) på kassekreditten nu
udgør kr. 33.000.
Kassekredit disponibel beregnes således:
14210: Kassekredit
Debet
Kredit
Saldo
15.000
20.000
15.000
35.000
30.000
31.000
33.000
5.000
1.000
2.000
Kassekredit
maksimum
– Kassekredit
Gæld
kr.
= Kassekredit
disponibel
kr. 167.000
kr. 200.000
33.000
14.1 Kassekredit
Du kender nu:
 Kassekreditten der er kortfristet gæld
og en fleksibel finansieringsform
 Begreberne:
 Kassekredit maksimum
 Kassekredit disponibel
 Gæld på kassekredit.
Quiz: Kassekredit

similar documents