STUDIEDANSK - JakobFischer.com

Report
STUDIEDANSK
© Jakob Fischer Jørgensen / VUC
1
UNDERVISNINGEN
• 50%: Jeg kommer med oplæg og øvelser.
• 50%: I medbringer studierelevante fagtekster,
opgaver, synopser, fremlæggelser eller andet
materiale.
© Jakob Fischer Jørgensen / VUC
2
LIDT FAKTA
•
•
•
•
Videregående uddannelser = læsning (meget).
Krævende tekster, ofte længere fagtekster.
Krav til læsefærdigheder er stadigt stigende.
Hver 8. voksne dansker har svært ved at læse
helt almindelige ting som fx aviser.
• Nye/bedre læsefærdigheder kræver hårdt
arbejde, indgroede læsevaner kan være meget
svære at få omlagt.
© Jakob Fischer Jørgensen / VUC
3
FORMÅL OG INDHOLD
© Jakob Fischer Jørgensen / VUC
4
FORMÅL
• Få overblik over opbygningen af en tekst.
• + Lokalisere og forstå væsentlige dele af teksten.
• + Kunne sammenkæde og fastholde de vigtige
oplysninger til en samlet forståelse.
• + Vurdere sin forståelse af teksten.
• = Gøre jer til bedre studerende, med en
værktøjskasse der gør i kan håndtere tekster.
© Jakob Fischer Jørgensen / VUC
5
FEM INDSATSOMRÅDER
• Læseteknik: (Hurtiglæsning, skimming,
orienteringslæsning, studielæsning).
• Læseforståelse: (Metoder, komplicerede tekster,
forståelsesmodeller).
• Notatteknik: (Overblik, hukommelse).
• Læsemiljø: (Fysiske omgivelser, mental indstilling).
• Stavning og grammatik: (Ordklasser, tegnsætning).
(Træning, træning, træning...)
© Jakob Fischer Jørgensen / VUC
6
© Jakob Fischer Jørgensen / VUC
7
LITTERATUR
• Videregående læsning – Processer, overblik og
forståelse. Carsten Elbro og Per Nielsen.
Dansklærerforeningen. ISBN 87-7704-396-0.
• Faglig læsning – Fra læseproces til læreproces.
Elisabeth Arnbak. Gyldendal. ISBN 978-87-0202462-3.
© Jakob Fischer Jørgensen / VUC
8
OG LAD OS SÅ KOMME I GANG
© Jakob Fischer Jørgensen / VUC
9
LÆSEHASTIGHED
© Jakob Fischer Jørgensen / VUC
10
LÆSEHASTIGHED
Faktorer der reelt afgør læsehastighed:
• Hvor lang tid øjnene stal stå stille for at
opfatte et eller flere ord.
• Hvor lang tid man bruger på at flytte øjnene til
et nyt sted i teksten.
• Hvor meget man kan opfatte ad gangen med
sin hjerne.
© Jakob Fischer Jørgensen / VUC
11
ØJENBEVÆGELSER
Sæt dig over for en anden person, der holder
en tekst op foran sig og læser i den. Ved at
kigge over kanten på teksten, kan du
observere øjenbevægelserne hos den
læsende. Brug et par minutter hver især på
at bemærke præcis hvordan øjnene bevæger
sig, og prøv at beskrive hvad der foregår.
© Jakob Fischer Jørgensen / VUC
12
LÆSEHASTIGHED
• Øjnene bevæger sig hen over den linje man
læser i ryk - Disse ryk kaldes saccadiske
bevægelser.
• Mellem hvert ryk står øjnene stille – Denne
tilstand kaldes fiksation.
• For almindelige læsere varer hver fiksation i
gennemsnit 0,25 sekund.
© Jakob Fischer Jørgensen / VUC
13
HVOR MEGET SER DU PR. FIKSATION?
Der
er afgørende
forskel på
at se konturerne af et billede og at se de
enkelte bogstaver
tilstrækkeligt tydeligt
til at læse ordet. Man
kan godt fornemme noget
der bevæger sig, selv om man
ikke lige ser på det. Men man kan
ikke læse en tekst, hvis den bare ligger
lidt ved siden af punktet, hvor man fokuserer.
Lad blikket glide ned over
midten af tekstpyramiden. Du
må kun fokusere én gang på
hver linje. Hvor langt når du,
hvis du skal kunne læse
begyndelsen og slutningen af
linjen?
© Jakob Fischer Jørgensen / VUC
14
LÆSEHASTIGHED
• I en fiksation kan man højst opfatte ca. 16
bogstaver og mellemrum – Dette kan ikke
ændres.
• De saccadiske bevægelser udgør ca. 10% af
læsetiden.
• Hvis et ord = 5 bogstaver, giver det 800 ord i
minuttet som maksimum. Der er naturligvis
ikke garanti for forståelse.
© Jakob Fischer Jørgensen / VUC
15
HVOR HURTIGT LÆSER DU?
Læs teksten ”Hvorfor ler vi?”.
Tag tid på din læsning, og udregn din
læsehastighed.
Hvor svær synes du teksten er, og spiller det
en rolle for din læsehastighed?
© Jakob Fischer Jørgensen / VUC
16
TEKST, LÆSER, LÆSEHASTIGHED
Begrænsninger:
•
•
•
•
Forudsigelig/uforudsigelig.
Skønlitteratur/faglitteratur.
Informationstæthed.
Sprog.
© Jakob Fischer Jørgensen / VUC
17
HVAD??
Læs følgende tekst så grundigt at du kan forklare indholdet til din sidemand:
Bjærgning af topsejl.
Hvis topsejlet står på lav luv side af storsejlet,
må man vende eller løbe i vinden for at
bjærge det. Gaster står klar ved fald, skøder
og halse. Der slækkes af og hales villigt ned i
halsen. Flaglinen bør være anbragt på den
modsatte side af, hvor topsejlet bjærges.
© Jakob Fischer Jørgensen / VUC
18
FORHOLD VED LÆSEREN SELV
•
•
•
•
•
Forhåndsviden om tekstens emne.
Interesse for emnet.
Holdninger til teksen.
Koncentration.
Formålet med læsningen.
© Jakob Fischer Jørgensen / VUC
19
LÆSEFORMÅL
Du skal læse teksterne ”Polarforskere” og ”Sjæl”.
Teksten ”Polarforskere” skal du læse så du kan give et kort referat af
udforskningen af den grøndlandske indlandsis.
Teskten ”Sjæl” skal du læse for at finde ud af, hvor mange måder
begrebet ’sjæl’ opfattes på i antik og nyere filosofi.
Tag tid på din læsning af hver af teksterne.
Kig ikke på side 4 før du har gjort ovenstående.
© Jakob Fischer Jørgensen / VUC
20
LÆSEFORMÅL
• Gør dig helt klart hvilket formål du har med at
læse teksten
• Varier din læsemåde efter formålet
læseformål
© Jakob Fischer Jørgensen / VUC
21
LÆSEFORMÅL
Læs teksten ”En beskrivelse af et hus”.
Det er vigtigt at du prøver at forestille dig at du er meget interesseret i
at købe hus. Læs beskrivelsen af huset, for at se om huset er noget for
dig.
Vend derefter papiret om, og skriv nu stikord ned til alt hvad du lagde
mærke til ved huset.
Gør herefter som der står nederst på papiret.
© Jakob Fischer Jørgensen / VUC
22
HURTIGLÆSNING
• Fartkort.
• A-B-C-træning:
– 3 min: Almindelig læsning
– 8 min: Hurtiglæsning
– 4 min: Spurtlæsning
• 5-5-5-træning:
– 5 min: Hurtiglæsning
– 5 min: Spurtlæsning
– 5 min: Hurtiglæsning
© Jakob Fischer Jørgensen / VUC
23
A-B-C OG 5-5-5
Brug et kvarter på at træne A-B-C-metoden.
Hold herefter 5 minutters pause.
Brug herefter et kvarter på at træne 5-5-5-metoden.
Benyt den udleverede tekst, eller eller en relevant tekst efter eget valg.
Hvis du ønsker at øge din læsehastighed, er det en god idé at træne
ovenstående teknikker, også udenfor undervisningen.
© Jakob Fischer Jørgensen / VUC
24

similar documents