Eksempel på KIE-modellen brugt i danskundervisningen (pptx-fil)

Report
*
…især det kreative rum!
formålet er at træne deltagerne i at sige ”ja”:
* ud på gulvet!
* Gå sammen med 3-4 med samme farve sko.
Den med det mørkeste hår skal nu komme med
skøre ideer til emnet ”Dit land skal have den
bedste læreruddannelse i verden!” de andre
skal efter hver ide komme med positive
tilkendegivelser (både kropsligt og højlydt)
*
Emnet:
”Tværfaglig læseundervisning i folkeskolens
udskoling med inddragelse af multimodale
tekster og med formålet om at fremme
elevernes komunikationskritiske kompetence”
*
* Én skal være sekretær
* får post-its og skriver hele tiden
* På skift trækkes der kort og man har 45
sekunder til at associere frit
* sekretæren skriver
* de andre lytter, kommenterer ikke, men kommer
med positive tilkendegivelser
* ideerne samles
*
Alle i gruppen kommenterer og udbygger de
individuelt valgte ideer
*
*
Styrker samarbejdet og teamidentitet
giver deltagerne en form for
medejerskab til alle ideer
*
Stikord i det innovative rum:
”ideudvælgelse”
”Value”
”Fra ide til faglig dybde”
Flerfaglighed og tværfaglighed”
*
* Alle ideerne lægges fysisk på planche
(værdikompas)
* Gruppen diskuterer de forskellige ideer og kommer
frem til et bud på ”Tværfaglig læseundervisning i
folkeskolens udskoling med inddragelse af
multimodale tekster og med formålet om at
fremme elevernes komunikationskritiske
kompetence”
* Den udvalgte ide skrives ned – skal formuleres
præcist
* De udvalgte ideer præsenteres for de andre
*
* Lærerens forberedelse – i fællesskab
* Samarbejde med kolleger
* KIE-modellen i folkeskolen
* Hvorfor kreativitet og innovation?
* Hvordan undervise i søgning/ læsning på nettet
(multimodale tekster)
* På LIAA: dialektikken mellem undervisning og
læring
* /formen i dag har fokus på læring!?
* De studerendes egne synteser – hvad betyder disse?
*

similar documents