Ppt Andere tijden

Report
Andere schooltijden
INFORMEREN
Aanleiding
 Veranderende maatschappij.
 Een schooldag voelt voor ouders versnipperd aan.
 Landelijke trend.
 Meer keuzevrijheid in onderwijstijd.
 Veranderingen in het Cuijkse.
Andere schooltijden? Waarom?
 Pedagogisch voordeel.
 Rust in het programma.
 Minder druk op kinderopvang.
 Talentontwikkeling na schooltijd voor iedereen.
 Toename effectieve leertijd.
 Doorlopende leerlijn.
 Rust voor de leerkrachten.
 Onderscheidend vermogen.
Dus…
 Heel veel argumenten om goed over na te denken.
En nu?
Wat betekent dit voor obs ‘t Startblok?
 Oriënteren en laten bezinken.
 Ouders en MR meenemen in de beslissing.
 Weergeven van de verschillende bestaande modellen.
Hoorns Model
 Alle kinderen op woensdag- en vrijdagmiddag vrij.
 Zowel in boven- als onderbouw 940 uur per jaar lesgegeven.
 De lesweek telt 24,75 uur.
Het continurooster
 Alle kinderen lunchen tussen de middag op school.
 Vier dagen les met een korte middagpauze, woensdagmiddag
vrij.
 Eindtijd vaak om 14.45 uur.
Het vijf-gelijke-dagenmodel
 Vijf identieke schooldagen.
 Korte lunchpauze met de leerkracht in de klas.
 Lange middagen voor overleg, lesvoorbereiding, bijscholing.
 Naschoolse opvang sluit elke dag direct aan op de lessen.
 Het gaat een stap verder dan het continurooster.
Het vijf-gelijke-dagenmodel
Het Bioritme-model
• Het leren volgt het bioritme van de kinderen.
• Momenten van maximale alertheid.
• Extra lange middagpauze met opvang.
• Leerkrachten gebruiken de lange middagpauze voor
voorbereiding, vergadering, bijscholing.
Het Bioritme-model
Het van 7 tot 7 model en IKC
 IKC/school is het gehele jaar open.
 Flexibele schoolvakanties voor kinderen en leerkrachten.
 Eenduidig pedagogisch beleid.
 Concentratie van voorzieningen in één gebouw.
 Afwisselend programma in blokken.
Het van 7 tot 7 model en IKC
Andere schooltijden? En dan?
 Medezeggenschapsraad
 Ouders
 Personeel
 Nabije partners
Tijdspad
Stappen
1.
Beschrijving
Informeren van het team tijdens een dinsdag- en
donderdagbouw.
2.
Bezoek van een ervaringsschool tijdens een
teambijeenkomst en uitwisselen en verzamelen van
suggesties en meningen van het team.
Informatieavond ‘Andere Tijden’ voor ouders.
Brief mee aan ouders met daarop toelichting onderwerp
en aankondiging ouderenquête.
3.
4.
5
Ouderavond ander tijden
6.
7.
Ouderenquête ‘Andere Tijden’ verspreiden.
Ouderenquête ‘Andere Tijden’ terug voor de
herfstvakantie.
Besluit MR op basis van de uitslag ouderenquête,
teamsuggesties en advies MT.
8.
Datum
Donderdag 13
maart
Dinsdag 1 april
Dinsdag 15 april
Woensdag 14 mei
Week 27
Week 37
Vóór 18 oktober
Tussen 3
november en 13
december.
Week 50
9.
Definitief besluit inzake ‘Andere Tijden’.
10.
Januari 2015
13.
‘Andere Tijden’ communiceren met alle betrokken
partijen.
Gesprekken met personeel omtrent andere invulling wtf.
Voorstel maken rondom rooster.
Besluit nemen rooster.
Uitlooptijd om stap 9 t/m 11 te kunnen nemen.
14.
Start ‘Andere Tijden’.
Schooljaar 20152016
11.
12.
Februari 2015
Maart.
V.a. april 2015

similar documents