Výhled v daních 2015 a 2016

Report
Daňové aktuality
14. října 2014
IFA Praha
. náměstek ministra financí
I. náměstek ministra financí
Nejbližší aktivity
• Aktuální novely
• Opatření proti daňovým únikům
• Druhá fáze revize daňových zákonů
• Implementace předpisů EU
Projednávané novely 2015 (1)
• Zákon o daních z příjmů (Senát, PSP tisk 252)
•
•
•
Řešení nejasností z rekodifikace (bezúplatná plnění, svěřenské fondy, podnikání)
Programové priority vlády (slevy na dani, paušály)
Cílená řešení proti zneužívání výhod (investiční fondy, životní pojištění); první fáze
prokazování původu příjmů/majetku (evidence osvobozených příjmů)
• Daňový řád (Senát, PSP tisk 252)
•
Sankce, úrok z daňového odpočtu, individuální promíjení
• Lex FATCA (PSP tisk 330)
•
•
Dohoda podepsána
Zákon kopíruje dohodu
• Zákon o dani z nemovitých věcí (PSP tisk 292 a tisk 302)
•
•
Odstranění nejasností, opožděné tvrzení
Investiční pobídky
• Oceňovací vyhláška
• Účetní vyhlášky
Projednávané novely 2015 (2)
• Zákon o spotřebních daních
•
•
Sazby daně z tabákových výrobků (zákon č. 201/2014 Sb.)
• Splnění požadavku Směrnice EU; inkorporována „zelená nafta“
Řádná novela (PSP tisk 290)
• Povolovací řízení, sledování minerálních olejů, kauce
• Vyhláška k ekonomické stabilitě
• Zákon o DPH (PSP tisky 251 a 291)
•
•
•
•
•
Druhá snížená sazba 10 %
Rozšíření rozsahu působnosti reverse-charge, mechanismus rychlé reakce – Nařízení
vlády
Kontrolní hlášení (2016)
Řešení nejasností z rekodifikace (nemovité věci, stavební pozemek)
Nespolehlivý plátce – změna parametrů (Informace GFŘ; 10/2014, 1/2015)
Opatření pro lepší výběr daní (2016)
• Elektronická evidence tržeb
• Kontrolní hlášení
• Centrální registr účtů
• Zdanění hazardu
• Průběžná nelegislativní opatření: zlepšení výkonu finanční a celní správy
•
•
Elektronizace, analytická práce s daty, cílené kontroly
Další fáze organizačních změn finanční správy, centralizace a specializace
• Řešení dílčích výkladových otázek: pracovní skupiny, workshopy
•
Výplaty vlastního kapitálu, právo stavby
Novely 2016
• Daň z příjmů
•
•
Zdanění příjmů fyzických osob (dokončení programových priorit vlády - zrušení super
hrubé mzdy; základ daně a daňová ztráta…)
Zákon o veřejné prospěšnosti
• Spotřební daně
•
•
Biopaliva – zvýhodnění na šest let (1. 7. 2015)
Tabákové listy – reakce na úpravu Polska a Slovenska
• DPH
•
Technická novela
• Majetkové daně
•
Daň z nabytí nemovitých věcí - směna
Implementace
• Automatická výměna informací
•
•
•
•
Globální standard
Směrnice o administrativní spolupráci
Zdanění úspor
ECOFIN 14. 10. řeší obě otázky
• Zákon o účetnictví
•
•
•
Transpozice směrnice 2013/34/EU (vnější připomínkové řízení)
Reporting nefinančních informací
Následně zahájení práce na novém zákonu o účetnictví, s předcházející širokou
odbornou diskusí (koncepční změny)
Děkuji za pozornost.
Otázky?

similar documents